P1 Lön Light - AGI

P1 Lön Light


Arbetsgivardeklaration på individnivå

 

P1 Lön Light har stöd för arbetsgivardeklaration på individnivå.

Arbetsgivardeklaration* lämnas fr.o.m. februari 2019 (alltså 2019 januaris löner) på individnivå som en huvuduppgift per företag och så många individuppgifter som man har löntagare. Man kan lämna huvuduppgiften och individuppgifterna på blankett som man skriver ut från Skatteverkets hemsida men det mest praktiska är att lämna in per fil som framställs från P1 Lön Light.

Såhär gör du i P1 Lön Light. Från Meny, välj nedan knappar:

  • Välj Skattedekl
     
  • Klicka på pilen framför inlämningsdatum för aktuell månad
     
  • Klicka på knappen Kontroll (granska ev. felrapporter och korrigera vid behov, gå då till aktuell lönespec och i vissa fall måste man ändra direkt i grundinställningar på löntagarkortet)
     
  • Klicka på knappen Spara fil Filen läggs på datorns skrivbord och kan laddas upp på Skatteverkets hemsida, använd tjänsten som heter "Lämna arbetsgivardeklaration". Filen innehåller en huvuduppgift samt individuppgifterna för samtliga löntagare som fått lön i perioden.

* Skattedeklarationen, arbetsgivardeklaration eller uppbördsdeklaration är alla synonymer och är en (oftast) månatlig inlämning av uppgifter om löner, avdragna skatter och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Arbetsgivardeklarationen (som inte ska blandas ihop med företagets självdeklaration som görs en gång per år) ligger till grund för inbetalningarna av A-skatt och sociala avgifter. Skatteverkets broschyr SKV463 beskriver detta närmare.

OBS! Filexport ingår för abonnemangskunder. Behöver du köpa ett abonnemang klickar du på knappen Beställning inne i P1 Lön Light. 

För mer information om vad arbetsgivardeklaration på indivdnivå innebär för dig som betalar ut lön hänvisar vi till Skatteverket