P1 Lön Light - Byte av semesterår

P1 Lön Light


Byte av semesterår

 

Det som händer vid byte av semesterår är att man adderar dagar kvar till "Sparat" samt tar bort "Semesterjustering". Därefter flyttas semesteråret på företagskortet fram ett år.

Varför måste man byta? Jo, för att ge dig möjligheten att ta ut rapporter och kontrollera så sker inte ett automatiskt byte av semsterår (vanligen 1:a april varje år), utan du måste själv begära byte. P1 Lön Light påminner dig om att det är dags att byta. Kontrollera då dina löntagare, tag ut de rapporter du tycker känns bra att ha kvar. Klicka sedan på knappen för att byta semsterår.

Såhär gör du i P1 Lön Light:
1. Gå till Löntagare (hela listan bör visas, inte enskilda löntagarkort)
2. Klicka Funktioner
3. Klicka på Nytt sem.år

Det betyder att man avslutar pågående semesterår (det som precis gått ut och gått över i ett nytt), genom att addera fälten "Dagar kvar" till fältet "Sparat" på löntagarkortet (fliken Semster), samt ta bort eventuella justeringar. Därefter ändras startdatum och slutdatum för semesteråret och företagsuppgifterna.

Nytt semesterår görs alltid för att alla löntagare på det valda företaget. Alla ändringar sparas i en logg så man kan se vad som gjorts.