P1 Lön Light - KU10

P1 Lön Light


Skapa Kontrolluppgift


Kontrolluppgifter för 2018 ska du framställa i 2019-års version av P1 Lön Light.

- Gå till listan Löntagare
- Klicka på knappen Skapa KU10
- Svara på frågorna i dialogrutorna
- Klart
I kontrollfrågan som dyker upp när du klickar på knappen visas vilket år som kontrolluppgifterna kommer framställas för. Oftast är det året korrekt valt men om du vill ändra år klickar du på Annat år.


Nu är Kontrolluppgifterna skapade och kan mailas till löntagarna, skrivas ut eller skapas på fil för att ladda upp på Skatteverkets hemsida. Använd knapparna i progammet, döpta till ändamålet.

För att Skapa fil så klickar du på knappen Fil till Skatteverket.
Filen placeras på datorns Skrivbord och kan laddas upp hos Skatteverket.


VIKTIGT:
KU10 skapas för alla som har fått någon ersättning under valda året.

De som redan har en KU10 för det valda året får inte någon ny.
 

Har du en tidigare version än 2019 så behöver du uppdatera INNAN du gör KU10? Klicka här för mer information.