P1 Lön Light - Uppdatera

P1 Lön Light


Uppdatera automatisk


Vi har gjort om uppdateringsfunktionen som finns inbyggd från version 2017.1. Vid framtida lanseringar av P1 Lön Light kommer funktionen triggas igång per automatik, när det finns en ny version att ladda ner.

Nedan följer en beskrivning hur uppdateringen går till:
När P1 Lön Light startas kommer följande dialog visas, svara Ja.

När du svarar Ja på denna dialog skapas en uppdateringsfil som sparas på din dator.

Vår hemsida öppnas, där den senaste versionen hämtas. Det ser ut enligt följande:
(Har du ett antivirusprogram installerat på din dator, kan det stoppa dig från att komma till nedladdningssidan)

För dig med Windows

 

För dig med Mac OS X

 

Du som användare av P1 Lön Light behöver ladda ner installationsmedia via ladda ner symbolen enligt bilder ovan och installera en ny tom P1 Lön Light.

OBS! För dig med Windowsoperativ, se till att installera Lön Light genom att högerklicka på installationsfilen och välj Kör som administratör.

 

Vänta tills Lön Light har öppnat och invänta följande dialogruta

Klicka på Slutför, all data som i första steget sparades undan läses nu in. Invänta dialogrutan som säger att allt är klart.

 

Vi finns tillgängliga via chatten på supportsidan om ni har några frågor.