Annons beskrivning

 


P1 Annons


Det kompletta annonsbokningssystemet
•Säljstöd •Orderhantering •Webblager •Rapporter •Statistik •Analys •Traffic •Fakturering •Kundreskontra •Gruppmail •Budgetering •Integrationer
 

Startmeny
 

Säljstöd

Annonssäljaren får genom P1 Annons ett system helt anpassat för att effektivt kunna bearbeta kunder och prospekts per telefon eller uppsökande för att boka och sälja annonser. Säljaren kan enkelt skriva in logganteckningar för att dokumentera vad man kommit överens om. Man kan även lägga upp påminnelser - to doer. Offerter och bekräftelser skapar man direkt i systemet och dessa kan man snabbt skapa och eposta direkt som PDF-dokument.
Det finns mallar så att man enkelt och effektivt kan skapa brev eller e-brev. Det finns också en inbyggd kalender där man hanterar egna och gemensamma möten, aktiviteter och deadlines.

Kundkortet

Genom vår egenutvecklade app för iOS enheter får direkt access till kalendern, to doer och kundregistret via din mobila enhet. När du söker upp en kund ser du de senaste bokningarna på kunden, samt de senaste anteckningarna. All information är redigerbar via din mobil i realtid.

Dublettkontroll

Vi har byggt in en mycket effektiv dublettkontroll vid skapande av nya företags- och personposter. Genom en sinrik funktion letar systemet fram förslag på eventuella dubletter baserat på hur det du skriver "låter". Det innebär att du även kan få upp dublettvarningar på företag eller personer som liknar det du försöker lägga till.

Orderhantering och annonsbokning

P1 Annons hanterar alla typer av mediakanaler som t ex print, web, mobilt, nyhetsbrev och events. Att lägga en order i P1 Annons går mycket snabbt och smidigt eftersom det är en av huvudfunktionerna i systemet. Antingen lägger du en enkel order eller så seriebokar du flera annonser med ett par enkla handgrepp. Du kan också mixa flera olika produkter i en och samma order. P1 Annons erbjuder fullt stöd för mediabyrå-bokningar. Själva ordersystemet är anpassat för att smidigt hantera rabatter i såväl kronor, procent eller överenskommet netto.

Bokningsläget

Det finns även en tydlig överblick för alla produkter där du snabbt och enkelt får koll på lediga format eller hur respektive utgåva/period ligger till mot budget.

 

Rapporter och statistik

Rapportgenerator
Här genereras olika rapporter över bokningsläge, försäljningsrapporter, produktionsunderlag, materailpåminnelser, friex-export på fil och mycket annat nyttigt.

Det går att spara rapporter så att du kan få jämförelsetal över bokning och försäljning över olika veckor. Dessa kan systemet spara med automatik på ett bestämt klockslag och skriva på en viss skrivare. På det sättet får du "frysta siffror" varje vecka.

NYTTAN är en annan funktion som visar nya ordrar och förändringar som sker på befintliga ordrar.

Analys
Det har länge funnits önskemål om en enklare rapportmotor i P1 Annons där resultatet visas i snygga och tydliga grafer. Nu har vi byggt in funktionen Analys. I dagsläget kan du köra en snabbanalys genom att enkelt klicka i dina sökparametrar och visa resultatet, från Bokningar och Nummer.

Förutom presentation i grafer kan du självklart få resultatet som överskådligt uppställda siffror som du också kan exportera till Excel.

Så lägg inte en massa pengar på Click View, Ddiver eller annat käckt analysverktyg. Det finns inbyggt i P1 Annons!

"Läget" och Titta live
Är de senaste tillskotten av smidiga statistikfunktioner i P1 Annons.

I "Läget" hittar du fasta nyckeltal ur tre olika perspektiv; säljare, kund och varumärke. "Läget" är uppbyggd runt en mappstruktur där du klickar dig ner till olika detaljnivåer.

Titta live är vad den heter och visar nuläget i realtid baserat på ett antal urvalsparametrar som du enkelt anger. Du kan följa införsäljning och bokningsläge månad för månad och även kvartalssummerat och dessutom jämfört med föregående år och mot budget. Allt i en och samma bild.

Automatiserade flöden
Vi har under de senaste åren satsat mycket tid på att utveckla automatiserade flöden i P1 Annons. Vi kan idag erbjuda tillvalsfunktioner som automatiserar prickning och fakturering och även överföring av underlag till ekonomisystem.

Statistikrapporter kan ställas in att genereras och levereras till olika mottagargrupper automatiskt. På precis samma vis kan vi aktivera ett automatiskt flöde för fri- och kontrollex-exporter.

När det gäller just statistik kan vi också erbjuda automatisk export av rådata till externa statistikprogram om ni föredrar den modellen för att följa era nyckeltal.
Vi skulle idag i princip kunna automatisera alla rutiner och flöden i P1 Annons men automatiserade ordrar är nog fortfarande ingen god idé. 

 

Traffic
Om ni hanterar traffic erbjuder P1 Annons stöd för att registrera inkommet material, lagra en miniatyr av annonsen och även få en direktkoppling till originalfilen. Det går också att koppla ett annonsmaterial till multipla bokningar på kunden. Materialpåminnelser tar ni enkelt ut i rapportgeneratorn. Skriver ut som PDF och e-postar till kund direkt ur programmet.

Vi har också ett nära samarbete med Laidback Solutions och Pica Point, som levererar trafficsystem med dropytor på internet, automatisk kontroll av material i Pit Stop, korrekturfunktioner m.m. Pica Point erbjuder dessutom outsourcing av hela traffichanteringen med egen personal på distans eller på plats hos er.

Läs mer på:

www.laidbacksolutions.se/products/cargo/

www.picapoint.se

Fakturering

Fakturering kan utföras på olika sätt. Vill ni fakturera direkt när en order lagts, går det bra. Det vanligaste är att fakturering sker efter att tidningen givits ut. Då kan ni visuellt gå igenom annonserna och se att alla blivit rätt placerade, fått bra tryck och att ingen saknas. När allt är godkänt och eventuella anmärkningar omhändertagna kan ni "pricka till fakturering" och skriva ut alla fakturor på samma gång.

Kundreskontra

Ni kan välja att sköta kundreskontran i ert ekonomisystem eller utnyttja den kompletta kundreskontran i P1 Annons. I kundreskontran kan du efterjustera en godkänd faktura, kreditera, registrera betalningar, skapa påminnelser, hantera delfakturering i tre omgångar och mycket mer.

Ekonomifunktioner

Det finns också möjlighet att föra över fakturaunderlag till ett ekonomiprogram och skriva ut fakturorna från det. Även konteringen följer med från P1 Annons. Idag stödjer programmet bland andra Hansa, Visma, Hogia, Scala, FortNox, Navision, Svea Ekonomi, PBK, Björn Lundén m.fl.

Gruppmail

Den inbyggda gruppmail-funktionen gör det enkelt att välja ut en målgrupp, skriva ett mail eller använda en mall och maila individuella mail till alla utvalda. Perfekt för att snabbt få ut nyhetsbrev, påminnelser eller annan marknadsinformation.

Utskrifter

Alla utskrifter som offerter, brev, bekräftelser rapporter och fakturor kan anpassas efter era önskemål. Efter en enkel utbildning kan ni själva förändra befintliga eller skapa egna utskifter. Även om systemet uppgraderas till en ny version påverkas inte era utskrifter.

PAR-Certifiering

P1 Annons är certifierat av PAR. Det innebär att det finns inbyggd funktionalitet för att "tvätta" registret och även kunna hitta nya potentiella kunder inom de målgrupper som bearbetas utan att få dubletter. Du kan även hämta personer och företag en åt gången direkt från PAR.

Vi har även stöd för PARs One by one-tjänst som innebär att du med en knapptryckning köper företags- och kontaktuppgifter genom att bara ange företagsnamn eller organisationsnummer. Medför en extra kostnad för abonnemang hos PAR.

Allmänt

P1 Annons är skapad i FileMaker. Ni driftar systemet lokalt hos er och det kräver FileMaker-licenser på era användardatorer och en serverprogramvara om ni är många användare. Det går även att få systemet hostat på en server hos PositionEtt.

Den stora fördelen med P1 Annons är att det är ett komplett system anpassat för annonsförsäljning. Det stödjer fullt ut alla de arbetsprocesser som utförs hos en annonsförsäljningsbyrå eller ett mediaförlag som sköter sin egen försäljning.

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift