Annonswebben


P1 Annons


Smarta internetmoduler till P1 Annons

Vi har samlat tre väldigt användbara internetmoduler för P1 Annons under samlingsnamnet P1 Annonswebb. Annonsbokning, Redaktion och Bilagor

Annonsbokning
Den internetbaserade annonsbokningsmodulen skapades ursprungligen för våra kunder som jobbar med externa säljbolag. Externa säljare ska inte ha access att se information om kunder och ordrar som deras uppdrag inte omfattar. Med annonsbokningsmodulen får du möjligheten att styra vilken information användaren kommer åt. På senare år har det också blivit vanligt att våra kunder som inte använder sig av externa säljare, skaffar internetmodulen för sina interna säljare.
Funktionerna i annonsmodulen är begränsade till kund- och orderhantering. Resterande administrativa funktioner hanteras i P1 Annons.

Visar kundkortet i Annonsbokningssystemets webgränssnitt

Redaktion
Det finns många förlag som ger ut många titlar och många titlar medför ofta många redaktioner som behöver få kontroll på aktuellt bokningsläge. Istället för att lägga ner mycket administrativ kraft på att regelbundet skicka statusrapporter till redaktionen, så installerar vi modulen P1 Redaktion. Med den här internetbaserade modulen kan redaktionerna på egen hand logga in via webben och få realtidsinformation om bokningsläget att planera det redaktionella materialet utifrån.

Visar utgåvelistan för redaktionswebben

Visar överblicken för redaktionswebben

Bilagor
I stort sett alla företag erbjuder bilagor som ett annonsformat. Har man få titlar klarar normalt den ordinarie produktionsavdelningen av att hantera även bilagorna. Men om antal titlar blir många krävs i princip en eller fler heltidsanställda för att driva processen kring både egna och externa bilagor. Det gäller hela processen från färdig order, kommunikation med tryckeri, logistik och distribution. Istället för att förse bilageansvarig medarbetare med en fullständig licens till P1 Annons, sätter vi upp den internetbaserade bilagemodulen. Här filtreras alla bokningar förutom bilagebokningar bort och bilageansvarig får fullt fokus på de parametrar som är viktiga för att kvalitetssäkra leveranserna av bilagor.

Visar överblicken för bilagewebben

Detaljvy för bilagehantering på internet