Annonsförsäljning i alla kanaler

CRM och annonsbokning. Allt i en enda smidig app


Förlagsbranschen med tyngdpunkt på månads- och veckomagasin är den bransch vi jobbat med allra längst. Första leveransen av programmet P1 Annons för annonsförsäljning i tidskrifter skedde redan 1997. Under åren har vi skaffat oss en djup och gedigen kunskap och förståelse för den här branschen. De senaste åren har vi också fått möjligheten att på nära håll följa utvecklingen av nya mediakanaler och format. Den utvecklingen har ställt helt nya krav på vår app P1 Annons som vi hela tiden utvecklar för att stödja försäljning i det moderna medielandskapet.

Vi jobbar inte bara med mediaägare som har egna säljkårer utan även externa annonsförsäljningsbolag som jobbar på uppdrag av mediaägarna. Kundstocken består idag av allt ifrån små branschtidningsförlag via annonsfinansierade gratistidningar till några av landets mest namnkunniga mediahus.

P1 Annons

Den kompletta appen för dig som säljer kommersiellt medieutrymme.

Appen P1 Annons är helt anpassad för annonsförsäljning och bokning med bl a komplett säljstöd, ekonomi-, analys- och statistikfunktioner. Fungerar både på PC & Mac.

P1 Annons