Branschorganisationer

Håll ordning på era medlemsföretag!


Medlemshantering är en konst

Att driva en branschorganisation innebär ofta en rejäl dos administrativt arbete.

Avisering av medlemsavgifter som ofta måste räknas fram vad de skall vara. Hjälpa medlemsföretagen med olika juridiska och arbetsrättsliga frågor. Erbjuda kvalificerade branschutbildningar, andra typer av kurser, träffar och events. Kunna söka enkelt både efter företag och personer. Göra utskick och bearbeta både medlemmar och presumtiva medlemmar. Det finns också ofta en eller fler medlemspublikationer som medlemsföretagen ska erhålla.

Dessa göromål ställer höga krav på de datasystem en branschorganisation behöver.

Vi har många års erfarenhet av att leverera effektiva programlösningar till bransch- och medlemsorganisationer. Det har gett oss en gedigen kunskap och förståelse för de behov av administrativa stöd som finns för att hantera medlemmar.

PositionEtt har därför tagit fram två standardiserade program, beroende på om ni har företag eller personer som medlemmar.

P1 Medlem

Ett komplett medlemssystem för all administration av föreningsmedlemmar.

Driver ni en förening eller organisation med minst 1 000 st anslutna medlemmar och har ett bemannat kansli? Då är P1 Medlem ett helt anpassat system för er!

Läs mer om P1 Medlem