Konsultbyråer

Vad är en konsultbyrå?


Det är en utmaning att svara på den frågan eftersom konsultbyråverksamhet egentligen inte kan definieras som en bransch. Men vad vi menar är egentligen all typ av konsult- och uppdragsverksamhet. IT-konsulter, affärsutvecklingskonsulter, managementkonsulter, tekniska konsulter, ekonomikonsulter med flera. 

Det som är gemensamt för alla dessa verksamheter är att de oftast säljer konsulttimmar och därför har behov av att registrera både debiterbar och icke debiterbar tid, för att kunna stämma av utfall gentemot uppsatt budget i projekten. En annan sak som också ofta är gemensam är att konsultverksamhet drivs i projektform, och projektplanering- och styrning är då helt avgörande.

Vi har en välutvecklad app som svarar mot dessa behov och mycket mer.

P1 Projekt

Är en komplett app för dig som arbetar i projektform och debiterar konsulttimmar. Den stödjer hela processen från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande. 

Tidredovisningen är helt integrerad i programmet och det finns inbyggd fakturering samt väl utbyggd rapport- och statistikfunktion. I dag har vi kunder som är IT-, Event- & Byggkonsulter, Reklam- PR- & Designbyråer, Tryckerier och Advokatbyråer. Appen fungerar både på PC & Mac.

P1 Projekt