Reklambyråer

Titta hitåt!


Reklambyråer har oftast behov av att ha bra kontroll på sina projekt och kommunikationen med kunderna. Framförallt brukar det vara önskvärt att kunna mäta lönsamheten i alla projekt och delprojekt.

En reklambyrå är och ska vara en kreativ miljö och i kreativa miljöer brukar inte administration stå så högt i kurs. Tyvärr måste måste man som reklambyråinnehavare stålsätta sig och skaffa god kontroll på de administrativa flödena för att förbli lönsam. Det är mycket svårt att driva komplexa projekt med hjälp av delade Excelark, postit-lappar och Outlook. Det går, men resultatet kan bli katastrofalt. Här måste det till en bra och kraftfull app. Vi rekommenderar vår projekthanteringsapp P1 Projekt. Läs mer under länken nedan.

P1 Projekt

Är en komplett app för dig som arbetar i projektform och debiterar tid. Den stödjer hela processen från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande. 

Tidredovisningen är helt integrerad i programmet och slutligen finns inbyggd fakturering och en väl utbyggd rapport- och statistikfunktion. Idag har vi kunder som är IT-, Event- & Byggkonsulter, Reklam- PR- & Designbyråer, Tryckerier och Advokatbyråer. Fungerar både på PC & Mac.

P1 Projekt