Aktuellt

Ny version av Blå Boken och P1 Datakassa släpptes den 27 februari 2018.
Observera att programmet inte uppdateras per automatik. Ni måste ta kontakt med oss och boka en uppdatering.

Söker ni en smidig lösning för "Register över behandling" som den nya Dataskyddsförordningen kräver? Vi kanske har lösningen för er, klicka här för mer information.