Blå Boken Versioner

 


P1 Blå Boken


OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Men tänk på att ni aktivt måste beställa en uppgradering för att ni ska få tillgång till de senaste förbättringarna.

Nyheter i urval

 

• 5.0.31 (släpps 2021-01-24)

Kassa
- Möjlighet att visa dynamisk QR kod med swishnummer, belopp och referensnummer i kassor som har prisdisplay.

- Vid betalsätt Swish visas en dialogruta om att man ska avvakta att Swishbetalningen blivit godkänd innan man slår ut kvittot.

- Möjlighet till olika prisdisplayer i olika kassor.

Kvitto
- Nytt fält Typ som gör att man enkelt kan söka fram kontantkvitton (K), kontokortskvitton (C) eller swishkvitton (S)

- Ny flik Refnr där man kan se koppling mot funktionen Referensnummer.

Refnr
-Ny funktion för att stämma av Swishinbetalningar: Referensnummer. Se handboken.

Statistik
- Möjlighet att exportera fakturor och kassatransaktioner i formatet SIE4.

- Vid Agressoexport av kassatransaktioner kommer nu även Swish-transaktioner (typkod = S) med i exportfilen.

- Under fliken Standardsök finns nu möjlighet att använda Varugrupper och Intressegrupper i sökningsvillkoren. Klicka på knappen Grupper.

- Under fliken Standardsök finns nu Rensa-knappar som förenklar tömningen av fält.

Anställda
- Det går att skapa AD-konton om man använder central serverbaserad inloggning.

Artiklar
- En artikel kan förses med lagerspärr - den går då inte att sälja om den inte finns i lager.

- Ett objekt som läggs upp förses automatiskt med lagerspärr - objektet går då inte att sälja igen om den sålts en gång.

 

• 5.0.30 (släpps 2020-12-07)

Kassa
- Ny betaltyp: Swish med tillhörande och nödvändiga anpassningar av rapporter och bokföringsunderlag.

Anställda
- En användare kan nu ha flera konton. Man slipper ha dubblerade användarkort om man vill ha flera konton.

- Behörigheterna för kassakommandona Gåva, Personalrabatt, Rabatt och Transaktionsmärkning är nu uppdelade med varsin kryssruta.

- Rabattfunktionen i kassan har nu egen behörighet på personalkortet, en kassaoperatör kan alltså blockeras från att kunna ge rabatt i kassan om man vill.

Faktura
- Serienummer kan anges på en fakturarad (klicka på pennan) och följer med Statistiken.

Kassa
- Belopp mottaget funktionen (Belopp åter) har fått möjlighet att ange annat belopp än de på förhand uträknade beloppen.

- Prisdisplayen kan nu visa en fast QR kod som kunden kan scanna.

- Behörighet krävs för att kunna ge personalrabatt i kassan. Tidigare krävdes särskild behörighet (kryss på personalkortet) för Gåva och Varuuttag, nu krävs det även för personalrabatt.

- Om kommentar är obligatorisk för kommandot Gåva (G) gäller numera också kommentar för kommandot Personalrabatt (P)

Varje kassa kan nu ha eget sidhuvud och egen sidfot om man vill.

Statistiken
- Rapport B202, B203 och B204 visar nu beloppen överst uppdelade på betaltyp (K, C och S).

- Bokföringsrapporterna visar nu en bokföringsrad för swish.

- Kassarapport typ N1 visar nu kontanta belopp uppdelade på kontant, kontokort och swish, inte som en klumpsumma.

• 5.0.29 (släpps 2020-10-26)

Kassakopplad kortterminal
Tillgång till kortläsarens X- och Z-rapport om man använder VIM och kortläsaren P400.

Kalenderintegration
Möjlighet till kalenderintegration - teknik för integration mot kalenderprogram (t ex Outlook) finns implementerad.

Kassa
Förbättrad funktion vid val av sekvens (vid knapptryckning), en lista med tillgängliga sekvenser visas istället för att man ska ange sekvensnummer.

• 5.0.28 (släpps 2020-10-18)

Kassan
- Man kan välja ett paket i kassan, artiklarna i paketet överförs till kassan.

- Vi är väldigt glada över att kunna lansera ett helt nytt gränssnitt i kassan. Det går nu att köra kassan som vanligt. Med andra ord; ange PLU-kod, läs av EAN-kod med handscanner eller sök i artikeldatabasen och använda de gamla snabbkommandon som kassan är uppbyggd kring. OCH det som är nytt. Du kan nu köra kassan i touchläge där vi har bestyckat gränssnittet med en stor uppsättning programmeringsbara knappar. Även alla kommandon är upplagda som knappar. Ni programmerar knapparna genom att spela in olika sekvenser i kassan, spara och döpa de. Därefter kopplas sekvenserna till touchknappar.

Anställda
I listan över användare visas nu hur många dagar det gått sedan användaren senast loggade in.

Statistiken
Ny typ: T. Anger att en statistikrad härstammar från Biljetto.

• 5.0.27 (släpps 2020-08-28)

Artiklar
En inaktuell artikel kommer nu inte med i sökträffen (när man söker i kassan och på bokningskortet) om den är inaktiverad.

Inställningar
Alla inställningar som gäller för funktionen Obokad grupp har fått en egen flik under Bokningar.

Kassa
Kassafönstret kan ges en bestämd storlek. Se Inställning-System-Kassa.

Obokad grupp
Fler alternativ för att förifylla fält vid funktionen Obokad grupp har tillkommit. Man kan bl a sätta kundnummer, sluttid, betalsätt, resursnr mm. Se Inställningar-Bokning-Obokad grp.

• 5.0.26 (släpps 2020-06-15)

Övrigt
Ny postortskatalog med alla postorter från mars 2020.

Bokning
- Vi släpper helt ny och omarbetad version av Blå Boken Internetbokning som möjliggör för obemannad gruppbokning online. Kunden kan nu på egen hand skapa nytt företag om de inte finns upplagda i BBs adressregister och därefter skapa sitt personliga konto för vidare bokning. Det går nu även att koppla ihop antalsfält som t ex vuxen, barn 0-6, barn 7-12 osv med motsvarande artikel i färdiga artikelpaket som landar på de publicerade bokningarna. Det innebär att ingen behöver administrera detta i efterhand.

- Nytt värde "Interninfo" i listan för fältet Status på bokningskortet.

Kunder
- Möjlighet att på kundkortet ange förifyllda värden för Betalsätt och Status som ska överföras till bokningskortet när man gör en bokning.

Paket
Fältet Radnr i Paket får nu alltid ett värde när man skapar en ny rad.

Statistik
Det går nu att välja exportmapp när man gör en Excel-export via knappen under Exporter

• 5.0.25 (släpps 2020-04-15)

Kassan
- Vi har nu stöd för Verifones nya kortläsare P400. Kassan går därmed att köra med beloppskopplad terminal under både Mac och Windows utan några extra hårdvarukrav.

• 5.0.24 (släpps 2020-04-09)

Bokning
- Helt ny version av tillvalsmodulen Blå Boken Internetbokning för obemannad gruppbokning på nätet. Helt ombyggd kontohantering, varukorg, inloggning/utcheckning i slutet av bokningsprocessen. Möjlighet att skapa helt ny kund. Nytt fräscht och responsivt grafiskt gränssnitt. Läs mer här.

- Nya fält på bokningskortet fliken Övrigt: Min antal personer och Max antal personer. Används vid Internetbokning.

Statistiken
- Nya rapporter nr 62 och 63. Visar presentkort som har ett innestående saldo kvar, respektive utnyttjade presentkort.

Kassan
- Rabattbeloppet något nedtonat och Att betala något tydligare för att man inte ska ta fel.

- Rättat en felaktig beräkning för verktygstipset som sitter på benämningen på kassaraden. Nu räknas TB ut korrekt, påslag visas som heltal procent, momsbeloppet tar hänsyn till Antal.

Agresso
- Vid Agresso-export med datumbegränsning är det nu transaktionsdatum som gäller.

• 5.0.23 (släpps 2019-11-22)

Bokning och Evenemang
Krysset webbpublicerad styr nu vilka Aktiviteter som kan väljas.

Nya funktioner på evenemangskortet: Kopiera deltagare och klistra in deltagare från ett evenemang till ett annat.

Bokning och Evenemang
Möjlighet att gå direkt till en kreditfakturas ursprung genom klicka på en grå pil i stället för att söka.

Nya funktioner under Visa: Förfinad sökning av debetfakturor och kreditfakturor i visat urval.

Nya funktioner under Visa: Visa kopplade debetfakturor och kreditfakturor i visat urval

• 5.0.22 (släpps 2019-10-31)

Generellt
Vi har trimmat diverse sekvenser vilket resulterat i betydligt snabbare start och avslut av Blå Boken och datakassan.

Ny postortskatalog med alla ändringar som gjordes mars 2019.

Funktionen Protokoll är borttagen då ingen använde den.

Kassan
Ändrad och snabbare hantering av kontokortsläsare och korttransaktioner. Nu också i eget fönster.

Funktionen 12% moms är ändrad så att kundpriset inkl moms inte ändras. Istället ändras kundpris exkl moms.

Momssats och momsbelopp visas nu om man håller muspekaren ovanför artikelbenämningen.

Beställning
Ny info knapp på raden, om man klickar på den ser man kundpris, TB och TG. Symbolen är grön om allt är ok, annars orange eller röd.

Med knappen Visa på beställningen kan man visa beställningraderna och sortera, inleverera och arbeta med dem. Ny knapp finns för inleverans i denna bild. Sortera genom att klicka på rubrikerna.

Bokning
När man klickar på pilen Gå till kopplad person på bokningskortet, visas nu kopplade personer för de bokningar man sökt fram.

Ny knapp Bokningar som visar tillhörande bokningar. Används vid avancerade sökningar i flera steg.

Faktura
Nya sökfunktioner under knappen Visa: Sök kreditfakturor, sök fakturor som krediterats.

Möjlighet att kunna ändra på fältet Kreditreferens under fliken Övrigt på fakturakortet om man vill.

För eFakturor finns nu två alternativa överföringsmetoder: BE och MBS.

• 5.0.21 (släpps 2019-06-19)

Faktura
E-fakturering via integration med InExchange är nu fullt implementerad.

- Eventuell artikelkommentar på fakturaraden visas om man klickar på knappen med en Penn-ikon på fakturaraden.

- Eventuell artikelkommentar visas på fakurautskriften. Obs: Kräver ny version av filen BBGRAFIK alternativt modifiering av befintlig fil.

Kassan
- För de verksamheter som arbetar med reparationer inom branscherna cyklar, skor och kläder finns nu en funktion för momssatsen 12%. Observera att artiklar som momsändras måste ha alternativ intäktskontering inställd på artiklekortet.

- Det går att byta operatör när man loggar ut ur kassan, man behöver inte starta om.

Artiklar
Ny funktion för att kunna sätta alternativ kontering på varor. (Fliken Kontering, knappen Alt. konto på artikelkortet.)

Nytt alternativ "dagen" när man söker med funktionen Visa-Sålt resp. Visa-Inte sålt.

Statistiken
Ny rapport: Försäljning per kund som visar belopp, betalsätt, TB och TG. (Nr 46.)

- Ny funktion i listan: "Visa artiklar". Visar artiklar som hör till framsökta statistikrader, finns under knappen Visa.

Kunder
Två nya fält under fliken Fakt adress: ett för annat organisationsnamn och ett för annan avdelning.

Leverantörer
Möjlighet att filtrera vilka artiklar som visas på leverantörskortet. (Under fliken Artiklar.)

• 5.0.20 (släpps 2019-03-27)

Anställda
Nya och utökade behörighetsfunktioner.

Artiklar
- Nytt diagram för artikelförsäljning under fliken Artikelkort-Sålt-Diagram
- Bättre möjlighet att välja period under fliken Artikelkort-Sålt-Statistiken
- Leverantörens kategorikryss visas om man klickar på knappen "Kategorier" på artikelkortet.
- Ny artikelrapport: Lagersaldo per leverantör (nr 72.) Visar antal i lager just nu sorterat på leverantör. (I artikellistan.)
- Tre nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar med antal i lager fler än, färre än eller lika med angivet antal. (I artikellistan.)
- Två nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar som sålt respektive INTE sålt under senaste veckan, månaden, kvartalet, halvåret eller året. (I artikellistan.)
- Ny knapp "Statistiken" (under knappen Visa): Visa statistikrader för framsökta artiklar. (I artikellistan.)
- Omvandling av <Datum> och <Tid> fungerar nu även för artikelbiljetter på separat egen biljettskrivare.
- Man kan nu blockera användare från att göra inleveranser, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).
- Ny knapp "Felkonterade" (under Visa): Visa felkonterade artiklar. (I artikellistan.)
- Felkonterade artiklar visar en varningstriangel under fliken Kontering på artikelkortet.

Bekräftelse
- Mer komplett engelsk bokningsbekräftelse. Bekräftelse nr 16 är nu engelsk i sin helhet. Observera att om man uppdaterar så uppdateras inte filen BBGRAFIK som innehåller alla bekräftelser. Man måste vid uppdatering särskilt beställa att bekräftelse nr 16 omformas till engelska. Vid ny leverans med ny grafikfil är bekräftelse nr 16 på engelska i sin helhet.
- Det finns nu möjlighet att ha olika texter för epostade bekräftelser. Se handboken

Beställning
- Ny knapp för att kunna eposta en beställning på beställningskortet.
- Man kan blockera användare från att skapa beställningar, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).

Bokning
- Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
- Ny sökfunktion "Avbokade" (under knappen Visa): Visar framtida avbokade bokningar. (I bokningslistan.)
- På bokningskortet visas nu bokningens längd i antal timmar. Visas bredvid "Dag/veckonr" under bokingens datum.
- När man tar emot obokad grupp kan man nu ange annan fakturamottagare och beställar id.
- Man kan markera att en grupp har anlänt genom att klicka på en ny knapp: Har kommit. Den gör att gruppnamnet i tidboken får grön fetstil, varvid man kan tydligt se i tidboken att gruppen kommit.
- Överst till vänster på bokningskortet visas en angivelse om när gruppen kommer, t ex "Månad nästa vecka", samt hur många timmar de stannar.
- Nya knappar i Lista bokningar: Plus och minus som gör att man enkelt kan söka nästa vecka eller dag.
- Om man ändrar bokningstyp och det finns utökade bokningar får man nu en fråga om man vill ändra även de utökade bokningarna.
- Aviseringen tar nu med fältet Information från bokningskortet, kundnumret och adress, samt fältet Övriga kommentarer från fliken Övrigt på bokningskortet.

Kassa
- Möjlighet att ställa in så att man får en fråga om kunden vill ha kvitto och på så sätt spara papper. Se handboken.
- Kassagrupp ger möjlighet till olika balanskontering (kontant/kontokort) beroende på kassanummer. Se handboken.
- Ny knapp: Enkel sök-knapp för sökning av artiklar.
- Ny knapp: Logga ut i kassabilden.

Kunder
- När man söker efter en kund med Sök knappen visas nu fältet Avdelning i stället för Telefon.
- Det är nu tillåtet med VAT nummer som organisationsnummer.
- Om Land eller Landskod är ifyllt och inte är "Sverige" så kontrolleras inte orgnumret avseende kontrollsiffran.

Order
- Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
- Omarbetad funktion när man väljer paket. Enklare att hantera.

Statistiken
- Det går nu att ändra på konteringar i statistiken om en artikel fått felaktig kontering. (Under Statistik-Detaljer.)
- Ny flik: Diagram. Visar försäljningen som stapeldiagram.
- Rapport 15 visar nu kassaoperatörens kommentar och har en grafisk ruta för handskrivna kommentarer samt signatur.
- Ny kassabokföringsrapport N1 som visar konteringarna mer korrekt uppställda utan negativa belopp. Se handboken om rapport N1.
- Ny sökfunktion under Funktioner i Lista statistik: Sök felaktigt konterade rader. Se handboken.
- Felkonterade rader visar en varningstriangel under fliken Kontering under fliken Detaljer-Intäktskonto.

Tidboken
- Ytterligare 6 färger finns nu att tillgå för bokningskategorier.
- Man kan välja i tidboken om man vill se även Avbokade och GårSjälv.
- Kundnamnet visas nu om man håller muspekaren ovan kundnamnet. Kundnamnet kan ibland vara långt och kan klippas av så man t ex bara ser "Sveriges ...". Håller man muspekaren ovan namnet så visas hela namnet.
- Informationen som visas om man håller muspekaren ovanför företagsnamnet i veckoöversikten visar nu även guide, värd, vakt och tekniker.
- Funktionen boka program från tidboken är omarbetad - man kan nu ange kund, betalare, person och information direkt, och sedan välja paket.
- Man kan nu ta sig till bokningskortet från alla vyer i tidboken genom att klicka på ett eller fler fält.

Generellt
- Alla hjälpfrågetecken är nu klickbara. Och hjälprutan stannar kvar tills du klickar på den igen.
- Bättre utformning av periodsökknappar i bokning, faktura, statistik, kvitton, m. fl.
- Omarbetad funktion när man väljer paket på bokning, faktura och order. Enklare att hantera.
- Omarbetning av telefonnummerfält så att ledtexterna heter "Telefon" respektive "Telefon 2" överallt i hela systemet. På alla ställen är ledtexterna klickbara så att man kan skicka sms.
- Inloggningar som görs sparas i en särskild logg så man kan se vem som arbetat i Blå Boken. Finns under knappen "Loggar", fliken "Inloggningar".
- Ny postortskatalog från mars 2018.

• 5.0.19 (släpps 2018-09-12)

Kassa
Knappen för kvittospecifikation visas inte om funktionen inte är påslagen med kryss under Inställningar-Kassa-Utskrift.

- Kassorna låses till den kassadator den körs på för att förhindra att fel kassanummer startas på fel kassadator. Se handboken.

• 5.0.18 (släpps 2018-08-22)

Faktura
Möjlighet att få kundens beställar-id att visas i adressrutan vid fakturascanning. Se handboken.

Generellt
- Knappar för Igår och och Idag finns nu enkelt tillgängliga bredvid månadsknapparna. Gäller bokningar, fakturor, statistiken, avstämningar, beställningar, bevakningar, butikskvitton, kvitton, inleveranser och order. (Kosmetisk förändring)

• 5.0.17 (släpps 2018-06-18)

Faktura
Ny rapport för fakturor - visar Fakturanummer, bruttobelopp, momsbelopp och nettobelopp.

• 5.0.16 (släpps 2018-05-07)

Generellt
I denna version har vi endast genomfört några buggrättningar samt tekniska ändringar och förbättringar.

• 5.0.15 (släpps 2018-02-27)

Generellt
Omfattande anpassning till Dataskyddsförordningen/GDPR. Vi har byggt in tekniskt stöd för att sätta laglig grund för lagring av personuppgifter samt smidiga gallringsfunktioner.

Artiklar
- Ny funktion för att sätta automatiskt artikelnummer för de artiklar som saknar nummer.

- Ny funktion för att söka artikelkort som saknar artikelnummer.

Bokning
- Bokningskategori visas i dag och veckoprogrammen med färgkodning.

- Ledtexten ovan personer visar nu om F eller B finns bland personerna på kunden.

Evenemang
- Bokningskategori finns nu med på evenemangskortet.

Statistiken
- Bokföringsrapporterna B201-B205 visar momssatserna tydligare på raden. Gör det lättare att felsöka.

- Möjlighet att i standardsökningen kunna ge extra villkor för veckodag och klockslag. Mindre omarbetning av grafiken på fliken Standardsök.

- På fliken Detaljer finns an avdelning med relaterad artikelinformation som kommer från artikelkortet.

Tidboken
- Om man håller muspekaren ovan klockslaget visas bokningsnumret. Om det är en utökad bokning visas huvudbokningens nummer så att man lättare kan se till vilken huvudbokning en utökad boking hör.

• 5.0.14 (släpps 2017-11-29)

Kassa / Integrerad kortläsare
Certifiering för hantering av kontaktlösa betalningar genomförd för terminalen Yomani 2. Protokoll: Verifone Self assessment 2.7.

Statistiken
Möjlighet att dynamiskt beräkna egna nyckeltal. Ny flik i Statistiken.

Leverantörer
Ny exportfunktion för leverantörer som används om man har kommissionskassa.

P1 Grindvakt
- I samarbete med Gunnebo kan vi nu leverera en smart entrélösning med i första hand Gunnebos entrégrindar SpeedStile FLs. Vi står för själva mjukvarulösningen och öppningsintelligensen. Gunnebo står för hårdvaran.

• 5.0.13 (släpps 2017-10-18)

Kassa
Möjlighet att ha prisdisplay kassan. Kontakta Fredrik på PositionEtt för mer information. Vi levererar hela konceptet med display och stativ enligt bilder med länkar nedan.

- Kommandot cc i kassan har nu samma betydelse som ++. Används om man tycker det är svårt att skilja på + kommandot (givet belopp) och ++.

• 5.0.12 (släpps 2017-10-10)

Kassa
- Möjlighet att ställa in att kassan arbetar kontantfritt.

- Det går att ställa in kassan så att man slipper lådöppning vid rena kortköp.

- Kassan kan ställas in att inte starta om kortläsaren inte fungerar.

- Möjlighet att ställa in så att artikelsökning i kassan endast görs i fältet Artikelnummer.

- Funktion för export av lagerminskningsfil efter varje kassakvitto. (Kan t ex användas för uppdatering av webshopslager)

- Funktion för export av lagersaldofil vid start och/eller stäng av kassan. (Kan t ex användas för uppdatering av webshopslager)

- Möjlighet att kräva kommentar vid avstämning av kassan om kassadiffen vid avstämning inte är noll

Artiklar
- Möjlighet till periodisk artikelexport för integration mot webbshop. Egen programmering (ej P1) på webshops-sidan krävs normalt.

Bokning
- Ny knapp överst på bokningskortet: Visa räkneverket. Visar räkneverket som vanligen visas endast i kassan.

- Rapport 44 beräknar nu hur mycket moms man ska betala.

Generellt
- Man kan nu ha egna dynamiska beteckningar på dimensioner.

• 5.0.11 (släpps 2017-06-26)

Bokning
- Ny knapp på bokningskortet: Skriv ut artikelbiljetter. Aktiveras om man lagt upp artikel för artikelbiljett under Beställning på bokningskortet och vill skriva ut biljetterna innan gruppen som bokat anländer och sedan skicka faktura.

- Möjlighet finns nu att dölja knapparna Överför och Evenemang på bokningskortet om man man inte använder dem. Se Inställningar-Bokning-Grund.

• 5.0.10 (släpps 2017-05-31)

Bokning
- På bokningskortet visas nu personen som kommer på bekräftelsen om man inte valt specifik person. Personnamnet visas i grått.

- Rutan Status på bokningskortet kan nu sättas till önskat värde när man skapar ny bokning. Under fliken inställningar-Bokning-Grund väljer man vilken status som ska sättas vid ny bokning.

Statistiken
- XOR/Scala-export går nu att göra även om Agresso är aktiverat.

Tidboken
- Nya kortkommandon i tidboken för att navigera: Idag (ctrl-I), föreg dag (Ctrl vä pil), nästa dag (Ctrl hö pil), föreg vecka (Ctrl-Alt vä pil), nästa vecka (Ctrl-Alt hö pil).

• 5.0.9 (släpps 2017-04-20)

Kassa
- Nu tillåts alla behörigheter (utom titta) att ändra på kassameddelandet.

- Rättat ett fel som gjorde att kassan hoppade ur returläget om man hade en rad och slog in ett annat antal med kommandot **.

Postort
- Ny postortskatalog baserad på mars 2017.

Artiklar
- Inlevererat antal visas nu mer logiskt med korrekt negativt antal om en vara räknas upp.

- Rättat ett fel som gjorde att artiklar kunde raderas i ytterst sällsynta fall vid utskrift av prislapp.

Bokning
- Rättat ett fel som gjorde att avbokade bokningar inte uteslöts från dubbelbokningskontrollen på bokningskortet.

- Åtgärdat att sidnummer i bokningsrapporterna fallit bort.

- Rättat ett fel som gjorde att avbokade bokningar inkorrekt visades under fliken Lokaler och Guide.

• 5.0.8 (släpps 2017-01-25)

Internetbokning (tillvalsfunktion)
- Bokande kund t ex lärare skapar nu konto på egen hand. Förutsätter att deras organisation finns upplagd i BB kundregister med organisationsnummer och domän-adress.

Artiklar
- Om man klickar på rubriken Kategori i Listinmatning inventering får man nu samma sortering som vid utskrift av inventeringsunderlaget.

- Om man använder manuell inmatning av inventering och har skrivit in något i fälten och sedan väljer Klar så får man en kontrollfråga om man vill Spara.

Faktura
- Momsspecifikationen på fakturan visar nu även 25% momsen. Fältet Spectext_ är ändrat.

• 5.0.7 (släpps 2016-10-20)

Kassan
- P1 Webbservice för styrning av kontokortsläsare stöder nu Windows 10.

- Ny version nr 15 av P1 Webbservice för styrning av kontokortsläsare, denna version av BB kräver version 15.

- Anslutning av integrerad kontokortsterminal stödjer nu av terminaler av typen Verifone VX820.

- Ny version av Troi Serial för styrning av kontrollenhet och kvittoskrivare, denna version av BB kräver version 4.5. Medföljer och installeras automatiskt om äldre version tas bort först.

Grafikfilen
- Rättat ett fel som gjorde att endast en artikelbiljett skrevs ut. Ny version av BBGRAFIK: 503.

Inställningar
- Citatfunktionen är nu borttagen.

Faktura
- Fälten under fliken Kontering på fakturakortet är nu inte ändringsbara.

• 5.0.6 (släpps 2016-08-31)

Statistiken
- Ny statistikrapport: Leverantörsskuld nr 45. Används vid kommissionsförsäljning och visar hur mycket man är skyldig kommittenterna totalt. Se handboken.

- Fälten Utbetalt och Leverantörsersättning har flyttat från fliken Övrigt till fliken Leverantör på detaljkortet i statistiken.

- Fliken Leverantör på detaljkortet i statistiken har fått en "..." knapp som visar vilken formel som använts för beräkning av leverantörsersättningen.

- Formel för beräkning av leverantörsersättning sparas fr o m version 5.0.6 på statistikraden i ett fält  som får sitt värde från Inställningarna. Se teknisk not i handboken.

• 5.0.5 (släpps 2016-05-11)

Artiklar
- Artikel som räknas upp hanteras nu mer logiskt vid inleverans. Anger man 10 i inleverans så ökas antal i lager med 10.

- Åtgärdat ett fel som gjorde att inleveransen hanterade artikel inventerad enligt metod B, inkorrekt.

• 5.0.4 (släpps 2016-05-08)

Bokning
- Knappen Sök kund på bokningskortet sätt kundnummer även för utökade bokningar om sådana finns.

- Rapport nr 32 som visar Kund och Lokaler visar nu även övrigt tid som kunden bokat.

- Om man hovrar med musen över totalsumman för bokningen visas täckningsbidraget.

- Funktionen Skapa faktura på bokningskortet kan med rätt Inställningar fås att dels visa lista bokningar, och dels söka fram ej fakturerade bokningar, efter att en bokning fakturerats. Funktionen Skapa faktura är därmed helt analog med funktionen Godkänn faktura (om man vill).

- Bredvid fältet Information på bokningskortet finns en knapp med punkter som visar mer information och även de ändringsbara texterna på bekräftelsen.

Statistiken
- Ny flik i statistiken - Analys: Skapa dina egna summeringar och spara som Excel.

Artiklar
- Ny artikelrapport: Beställning per leverantör, nr 62.

- Ny artikelrapport: Antalslista, nr 42.

- Prislappar och hylletiketter sorteras nu efter begreppen Hyllrubriknr och Hyllöpnr. Se artikelkortet flik Övrigt-Lagerplats

- Nytt fält på artikelkortet: Beställningskvantitet.

Inställningar
- Ny knapp för omnumrering under Inställningar-Artiklar-Räkneverk

- Möjlighet att ställa maximalt antal artiklar för varning vid inleverans under Inställningar-Artiklar-Grund

- Två specialkryss som styr inventeringsmetod B har tillkommit under Inställningar-Artiklar-Övrigt. Se handboken.

Leverantörer
- Knappen Eposta under fliken Försäljning på leverantörskortet kan nu skicka antingen den vanliga ersättningsrapporten eller sammanställningen. Vilket man önskar styrs under Inställningar-Övrigt-Leverantörer.

Order
- Om man hovrar med musen över totalsumman för ordern visas täckningsbidraget.

Program
- Om slutklockslag lämnas tomt kommer bokningen i programmet få samma sluttid som huvudbokningen.

Protokoll
- En punkt i ett protokoll kan nu sträcka sig över flera A4 sidor utan att klippas.

Service
- Ledtexten för fältet Mätarställning kan nu ändras under Inställningar-Övrigt-Serviceorder

• 5.0.3 (släpps 2016-03-01)

Besöksräkneverk
- Besöksräkneverket inkluderar nu enkätfunktionen.

• 5.0.2 (släpps 2016-02-22)

Bokning
- Om man byter bekräftelse för en bokning kommer systemet ihåg vilken bekräftelse man bytt till.

- Knappen för fakturering visas nu endast om betalsätt är Kontant, Kontokort, Faktura eller Gratis.

- En avbokad bokning visas nu med grå överstruken text i bokningslistan.

Faktura
- Ny sökknapp under Visa - Aktuell vecka.

- Ny utskriftsmöjlighet - Skriv ut visade fakturor i bulk.

Almanacka
- Almanackan kan skrivas ut.

Serviceorder
- Rättat så att korrekt organisationsnamn visas överst på serviceprotokollet.

• 5.0.1 (släpps 2016-01-16)

Bokning
- Nya fält för beställar-id och personligt beställar-id för företag och kopplad person.

- Funktionen Sök kund frågar om byte av kund ska ske om kund redan finns.

- Ny funktion: Sök annan fakturamottagare. Gör det enklare att söka kund på fliken "Faktureras".

Faktura
- Nya fält för beställar-id och personligt beställar-id för företag och kopplad person.

Order
- Nya fält för beställar-id och personligt beställar-id för företag och kopplad person.

- Funktionen Sök kund frågar om byte av kund ska ske om kund redan finns.

5.0 (släpps 2015-12-15)

Generellt i denna version

Lägst FileMaker Pro 13 krävs för att köra denna version av programmet. I en client-server miljö måste både servern och samtliga klienter uppgraderas till FileMaker 13.
Det grafiska gränssnittet har vi ljusat upp något. Alla listvyer är förändrade så att de är lättare att läsa. Alla utskrifter lägger sig numera i nya fönster som inte låser arbete i Blå Boken. Alla bilder går att "stretcha" genom att dra i högra fönsterhörnet. Vi har också infört snabbsökning vid sökning i Artiklar, Fakturor, Bokningar, Ordrar, Anställda Kunder och Personer.

Bokning
- Ny sökknapp under Visa i lista bokningar: Visa kopplade personer.

- Sökfunktionen för knappen Ej fakt tar nu inte med följande bokningskort: Evenemangsbokningskort (Föredragshållare satt på evenmangskortet)
Status är Överförd
Utökat bokningskort

- Nytt betalsätt i listan; Överför. Tänkt att användas när man överför bokningskort direkt till statistiken.

- Bokningens kategori visas i Lista bokningar.

- Förbättrad funktion för att koppla person till bokningskortet.

- Bokningskategori på bokningskortet överförs till statistiken.

Kassan
- Varje kassa kan ha sina egna adressuppgifter.

- Enkätfunktionen kan öppna en enkät som ligger på webben.

- Seriell kvittoskrivare är obligatoriskt, kvittospecifikation på laserskrivare är ett frivilligt tillval under Inställningar. Om man tidigare arbetat med endast laserkvitto måste man anskaffa en kvittoskrivare. Krysset under Inställningar för kvittospecifikation följer inte med vid uppdatering utan måste kryssas för på nytt.

- Kvittospecifikation kan fås ut för enstaka köp.

- Täckningsbidrag TB kan visas för alla inslagna rader genom att "hovra" med muspekaren ovan slutsumman Att betala.

- Möjlighet till högerställd logga på kvittot om man så önskar.

Statistiken
- Utökade bokningar som sträcker sig över flera dagar hamnar nu på rätt datum i statistiken.

- Möjlighet att kunna söka på kassanummer under fliken Standardsökning.

Bildspel
- Ny funktion för bildspel på separat skärm i entrén. Om man t ex vill visa hur konferenslokaler är bokade aktuell dag. Går att blanda upp med visning av hemsidor, andra bildspel eller filmsnuttar.

Artiklar
- I Lista artiklar kan man inte längre ändra på viktiga fält av misstag. Man måste gå in på artikelkortet.

- Översikt och Översikt2 har tagits bort av prestandaskäl. Kommer eventuellt ersättas senare av rapporter.

- Artikelnumret går att låsas så att man inte oavsiktligt ändrar på det.

- Artikelexporten görs nu i Excel-format.

- Ny sökknapp under Visa: Artiklar på order.

- Ny utskrift: Artiklar på order nr 50 med beräknat inköpsvärde.

- Dialogruta när man ändrar på antal i lager på artikelkortet.

• 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05-03)

Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker 11 då projektet att lyfta Blå Boken till FileMaker 14 har dragit ut på tiden. Men ha tålamod. Nu är det nära!

Bokning
- Ny sökknapp under "Visa" i lista bokningar: Visa kopplade personer. Söker fram alla kontaktpersoner knutna till framsökta bokningar.

- Sökfunktionen för knappen Ej fakt tar nu inte med följande bokningskort: Evenemangsbokningskort (Föredragshållare satt på evenmangskortet),
Status är Överförd, samt Utökat bokningskort.

- Den nya färgkodningen som visas för aktiviteten i tidboken visas nu även i lista bokningar.

- Ny bokningsrapport nr 34; Lokalschema.

Kassan
- Enkätfunktionen kan nu öppna en enkät som ligger på webben.

- Antalet valörer i kassans avstämningsbild ökat till 15 så att man hantera nya myntet 2-kronan och nya sedeln 200-lappen.

- Täckningsbidrag TB kan visas för alla inslagna rader genom att hovra med muspekaren ovan slutsumman Att betala.

Serviceorder
- Täckningsbidrag TB kan visas på serviceordern genom att hovra med muspekaren ovan beloppen.

Artiklar
- Man kan nu välja att låsa artikelnummer så de inte kan ändras. Nytt kryss under Inställningar-Artiklar-Grund.

- I Lista artiklar kan man inte längre ändra på viktiga fält av misstag. Man måste gå in på artikelkortet för ändring av nyckelfält.

Kunder
- Ny funktion för export av epostadress för kunder till en Excelfil.

- Ny postortskatalog daterad jan 2015.

Personer
- Ny funktion för export av epostadress för personer till en Excelfil.

Statistik
- Möjlighet att kunna söka på kassanummer under fliken Standardsökning.

• 4.7.29 (släpps 2014-06-26)
OBS! Detta är den sista versionen utvecklad i FileMaker 11. Nu stänger vi tillfälligt Blå Boken för vidareutveckling för att under sommaren och inledningen av hösten lyfta till FileMaker 13 och därefter öppna för nya önskemål om ny funktionalitet.


Agresso
Exporten till ekonomisystemet Agresso kan nu datumbegränsas, man behöver alltså inte ta ut alla transaktioner utan kan avgränsa med ett from och t o m datum.

- Vid export till ekonomisystemet Agresso kan vissa kundgrupper uteslutas, samt att man nu kan begära att rader som saknar kundgrupp inte tas med.

Artiklar
- Enklare artikelsökning. Ny snabbsökruta som man kan skriva direkt i. Kallas också för filtrerad sökning.

Avstämning
- De valörer som kassaoperatören matar in vid avstämningen sparas nu på avstämningsposten.

Bokning
- Rapporten "Lokalstatistik" visar nu även antal personer och antal timmar lokalen använts. Rapporten omdöpt till nr 33 istället för 51.

- Ny rapport: Kund/Lokalstatistik nr 32, visar antal bokningar, antal personer och antal timmar lokalen använts per kund.

- Ny funktion för att söka kund på bokningskortet. Samma teknik som den nya artikelsökningen, filtrerad snabbsökning. Detta är även inbyggt i funktionen obokad grupp

Faktura
- Enklare sökning av faktura. Filtrerad snabbsökning.

- Ny funktionsknapp för att söka/byta kund på fakturakortet. (Samma funktion som bokningskortet ovan.

Kassan
- Enklare artikelsökning i kassan. Filtrerad snabbsökning.

- Enklare kundsökning i kassan. Ny snabbsökruta när man använder kommandot kund.

- Hjälp i kassan. Visar en kort sammanfattad hjälp i forma av en Lathund.

- Antal valörer i kassans avstämningsbild utökat från 10 till 13 st.

- Vid sökning efter artiklar kan man visa bild, antingen genom att ställa in det som standard, eller genom att klicka på en knapp.

- Vid inläsning av inventeringsfil kan man använda EAN-kod, artnr 2 eller 3 om man vill.

Kunder
- Enklare kundsökning. Filtrerad snabbsökning.

- Man kan inte längre av misstag ändra kunduppgifter i Lista kunder

- Man kan inte längre radera en kund i Lista kunder av säkerhetsskäl, man måste gå in på kundkortet.

Leverantörer
- Enklare sökning av leverantör i Lista leverantörer. Filtrerad snabbsökning.

Order
- Ny funktion för att söka kund på orderkortet. Filtrerad snabbsökning.

Personer
- Enklare personsökning i Lista personer. Filtrerad snabbsökning.

Statistiken
- Rapport 18b visar nu Varav kontant och Varav kontokort.

- Ny jämförelserapport som visar försäljning för framvald period i jämförelse med samma period året innan.

• 4.7.28 (släpps 2014-05-09)

Bokning
Man kan nu ange datumintervall för framställning av bokningsrapporter.

Faktura och Service
- Man kan nu använda EAN kod, artnr 2 eller artnr 3 när man lägger till en artikel på faktura,- samt orderraderna.

• 4.7.27 (släpps 2014-04-13)
BB Grafik (Alla utskrifter i Blå Boken)
Ny version: 12. Medger utskrifter utan Fortsätt-knapp, fönstret går att stänga när man skriver ut  för rapporter som finns i BBGRAFIK. Rapporter visas i nytt fönster och det går att ha flera rapporter öppna samtidigt. Gäller etiketter, artikeletiketter, hylletiketter, prislappar, egna bokningsrapporter,fakturarapporter, statistikrapporter, inlämningskvitto, serviceprotokoll, , orderbekräftelse och packsedel. [Bekräftelser, fakturor, påminnelse och följesedlar kan endast visas en i taget]. För att få denna funktion måste man uppdatera BBGRAFIK. Behåller man gamla BBGRAFIK får man inte den nya funktionen.

Flera användare kan samtidigt arbeta i bearbetaläge på varsin bekräftelse. Detta gick inte tidigare pga postlåsning.

Bokning
Man kan nu göra bokningsrader på utökad bokning. Alla rader syns på huvudbokningen och kommer med vid fakturering.

Bokningsbekräftelsen visas i separat eget fönster. Man kan klicka Stäng fönster utan att BB stängs. OBS! Gäller endast om man uppdaterar filen BBGRAFIK.

- Nya snabbsökknappar i Lista bokningar för år och månad.

Man kan inte längre radera en bokning i lista bokningar av säkerhetsskäl, man måste gå in på bokningskortet.

Prel antal visas i Lista bokningar.

På fliken Utökade bokningar finns nu en knapp Översikt som visar huvudbokningen och alla utökade bokningar i bokningslistan i nytt eget fönster.

Ny rapport: Sammanställning tillval. Visar en bättre sammanfattning av alla tillval för bokningar.

Ny rapport: Kategoristatistik. Visar en sammanställning av antal bokningar per kategori.

Nya sökknappar under knappen "Visa": Visa enbart huvudbokningar, Visa bokningar med tillval och Framtid som visar idag och framåt.

Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som en Inställning under Inställningar-Bokning-Grund. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval.

Artikelrabatt som ges under fliken Rabatt på artikelkortet följer nu med till bokningens beställningsrader.

Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som standardinställning under Inställningar. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval.

- Rapport 50 visar nu prel antal summerat för årskursen.

Artiklar
Inleverans direkt från artikellistan accepterar nu EAN kod, artikelnr 2 eller artikelnr 3

Kassa
Möjligt att få serienumret utskrivet på etikettskrivare i kassan genom att använda artikelbiljett.

• 4.7.26 (släpps 2014-03-05)
Internetbokningen
Man kan ställa in under Inställningar när ett konto ska inaktiveras.

Bokning
Specialbokningen fungerar nu på alla 6 roller på bokningskortet.

- Veckodagen visas i bokningslistan.

Räkneverket
Bokningskort med status Betalad kontant eller Överförd räknas inte in i vänstra räkneverket, eftersom antal personer redan finns i högra räkneverket.

Lokal kan anges i räkneverket.

Varningsnivå kan anges för varje räkneverk.

Kassa
Vid varuuttag sätts rubriken VARUUTTAG på kvittot och kvittokommentaren sätts också till VARUUTTAG.

• 4.7.25 (släpps 2014-01-29)
Generellt
- Denna version av Blå Boken kräver FileMaker 11.

Bokning
- Fältet Mötesplats visas i dag och veckoprogrammet.

- Funktionen Visa resurs under sök-knappen Visa fungerar nu exakt som i Fakturor, dvs förfinad sökning.

- Om man håller muspekaren över flikarna på bokningskortet visas information om vad som finns på fliken.

- Lista bokningar visar nu med ett w om bokningen är webbpublicerad.

- Knappen Lista och Fixa på bokningskortet accepterar nu också fonetiskt namn och organisationsnummer.

Artiklar
- Inleverans av flera artiklar i ett svep, med eller utan läspistol, utan att behöva gå till artikelkortet.

- Man kan under knappen "Visa" enkelt söka efter Aktuella artiklar.

Räkneverket
- Möjlighet till färgkodning i räkneverket.

Handboken och versionshistoriken
- Ny enklare sökfunktion i handboken, samt i versionshistoriken.

Postort
- Ny postortskatalog baserat på september 2013.

- LKF-koden är nu med i postortskatalogen.

- Postens önskade sorteringsordning är nu med i postortskatalogen.

Evenemang
- Evenemangsrapporten visar nu även krysset klart.

Faktura
- Ny flik på fakturakortet: Kommentar där man kan skriva in interna noteringar om en faktura.

- Om man håller muspekaren över flikarna på fakturakortet visas information om vad som finns på fliken.

Kassa
- Max antal kassor är nu 20 st.

- Kommandot varaut i kassan ger nu en varningstext om man kräver kommentar OCH ingen kommentar ges. Det blir då lite lättare för operatören att förstå att kommentar krävs. Det går inte heller att ge kommandot om man inte slagit in en vara först.

- Funktionen för sökning av kund i kassan (kund=) accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer.

Kunder
- Nytt fält på kundkortet: Fakturabild. Detta fält kan styra vilken utformning kundens faktura får.

- Man kan gå direkt till artikelkortet från raden under fliken Köpt.

- Funktionen Slå ihop tar nu med fakturor och köprader i statistiken.

Order
- Knappen Lista och Fixa på orderkortet accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer.

Statistiken
- Excelexporten tar nu med rubriker.

- Ändrad funktion för radering av webbprodukt; om alla kopplade artiklar är opublicerade så tas kopplingen bort mellan artikelkort och webbprodukt. Tidigare var man tvungen att göra detta manuellt.

• 4.7.24 (släpps 2013-06-10)
Kassa
- Operatörsnamnet som skrivs på kvittot är inte längre kontonamnet utan anställd id-nummer och initialer.

• 4.7.23 (släpps 2013-05-20)
Evenemang
En person kan markeras som VIP med ett kryss. Krysset finns på personkortet och visas på evenmangskortet och i deltagarlistan.

Rutan Fria på evenemangskortet har döpts om till Gratis

Bokning
Man kan nu använda klockslaget 24.00 på ett bokningskort för lokal respektive aktivitet, även om inga klockslag angivits under Inställningarna.

Artiklar
Funktion för duplicering på artikelkortet.

Rapport 71 gömmer artiklar skapade efter önskat rapportdatum.

Agresso
Kundgruppsstyrd kontering till Agresso fungerar nu även om man har annan numrering än 1, 2, 3 och 4. Det går bra att ha godtycklig numrering av kundgrupperna.

Anställda
Man kan välja mellan en komprimerad lista och en komplett listan vid utskrift av användare.

• 4.7.22 (släpps 2013-04-19)
Faktura
Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel.

Internetbokning
Fältet Årskurs töms nu vid avbokning.

Kunder
- Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas.

Statistiken
Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp.

Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa.

• 4.7.21 (släpps 2013-04-03)
Bokning
- Under knappen Visa i bokningslistan finns nu ytterligare ett val: Resursnr.

Faktura
- Ny knapp: Visa i fakturalistan som samlar alla sökmöjligheter på ett ställe, på samma sätt som i bokningslistan.

- Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel.

Internetbokning
- Möjligt att ställa in vilket svar bokaren ska få i mailet med kontouppgifter.

Kunder
- Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas.

Statistiken
- Excelexporten i statistiken tar nu med mer information.

- Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa. (Tidigare endast kontant köp i kassan.)

- Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp.

Tidbok
- Man kan på användarkortet (per användare) ställa in om man vill att tidboken ska visa 4 eller 8 rader.

- Man kan på sitt användarkort kryssa i att man inte vill se bokningar med status Obokad i tidboken.

• 4.7.20 (släpps 2013-03-18)
Faktura
- Vi har byggt in möjlighet att fakturera i andra valutor än SEK.

Bokning
- Slutdatum på bokningskortet kan aldrig vara tidigare än Startdatumet.

• 4.7.19 (släpps 2013-03-10)
Bokning
- Bokningskort som är obokade och webbpublicerade utesluts i dag- och veckoprogrammet (bokningsrapporter).

Faktura
- Fältet Kund inkl moms finns nu tillgängligt på fakturaraden.

Inställningar
- En kod (Inställningar-Listor-Koder) kan ställas in att enbart visas för kunder, eller enbart personer, eller båda. Kodlistorna för personer och kunder kan således göras olika om man vill.

- Förteckningen över länder är nu komplett.

Kassa
- Personalrabatt kan ej längre ges på rabattspärrade artiklar.

- Ny funktion för uttag av varor - korrigering av lagerstatus. Se handboken Varuuttag.

Kunder
- Knappen Dubbletter använder nu kundnamn och postnummer som underlag för dubblettsökning.

- Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter.

- Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång.

- Funktionen Slå ihop kunder tar nu automatiskt bort koddubbletter och tar med anteckningar, bevakningar, ordrar och webbokningar.

- Funktionen Slå ihop kunder tar nu med även enstaka fält och flyttar dessa om tomt på destinationen.

Order
- Om en order får OUTSIDEOFEU som exporttyp så sätts krysset momsfritt automatisk på ordern och kundkortet.

Personer
- Knappen Dubbletter använder nu kundnamn och postnummer som underlag för dubblettsökning.

- Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur persons namn låter.

- Funktion för att sätta samma kod på många framsökta personer på en gång.

- Titel kan komma med på adressetiketter om så önskas.

- Det går att välja om adressetiketterna ska visa personens företagsadress eller den egna adressen.

• 4.7.18 (släpps 2013-02-08)

Artiklar
- Artikelnr för tillgodo, presentkort och handpenning skapas automatiskt med kategorier anpassade för Z rapporten.

- EAN koden på artikelkortet kan numera endast bestå av siffror. Alla andra tecken filtreras bort.

Bokning
- Ny timrapport för anställda. Gamla guide och timrapporten borttagen och ersatt av den nya rapporten. Språkersättningsnivå i kr borttagen under Inställningar.

- Möjlighet att koppla ytterligare en personal till bokningskortet i nya rutan Annan.

- Vid bokning under fliken Funktioner-Specialbokning kan man få de tre bokningarna sammakopplade som utökade bokningar om man sätter kryss i en ruta.

Inställningar
- Nya inställningar för de artnr som används för tillgodo, presentkort och handpenning.

- Stöd för Enhetsnr om man använder flera exemplar av Blå Boken med samma org nr.

Statistiken
- Två nya rapporter för kontering respektive typ; 18a och 18b.

Faktura
- Rekvisitionsnr som finns under fliken Fakt adress på kundkortet överförs nu även om man gör en ny faktura direkt från kundkortet.

Kassa
- Om man håller muspekaren ovan rabatten i kassan (som visas som kronor) så kommer en gul skylt upp som visar rabatten i procent.

4.7.17 (släpps 2012-12-17)
Internetbokning (webbmodul)
- Möjlighet att göra så att webbpublicerade bokningar bortom ett visst datum inte visas i Internetbokningens kalendarium.

- Ny inställning för internetbokningar: Minsta antal dagar innan som man kan avboka.

- Möjlighet att på kundkortet styra vilka betalsätt som ska visas vid Internetbokning.

- Ny funktion under Bokingar-Lista-Funktioner: Städa webbpublicerade bokningskort. Raderar alla gamla webbpublicerade bokningskort som inte blev något.

Faktura
- Person kan inte längre väljas på fakturakortet. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet.

Personer
- Faktureringsknappen på personkortet borttagen. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet.

Integrerad kortläsare (datakassan)
- När retur eller makulering görs vid kortreturer, skrivs numera raderna ut på kvittot där kunden ska signera. Kvittot klipps också i 2 delar, en till kunden och en till butiken.

4.7.16 (släpps 2012-10-31)
Webbshop
- Ändrad hantering av fakturaadress och leveransadress för privatpersoner respektive företag.

Order
- Momsfritt i kryssrutan på kundkortet följer nu med över till ordern som visar noll moms om så är begärt. Nytt fält på orderkortet 'Momsfritt' fungerar på samma sätt som på fakturakortet.

- Om en order har uppgifter om telefon, mobil och epost, och kundnamnet och leveransnamnet överensstämmer så överförs uppgifterna automatiskt till kundkortet.

4.7.15 (släpps 2012-10-26)
Bokning
- Ny sökning: Knapp som söker ej guidesatta bokningar fr o m idag och framåt. Finns under Visa knappen.

- Ny sökning: Knapp som söker veckonummer. Finns under Visa knappen.
Nya knappar

- Textmeddelandet när man epostar en bekräftelse kan ställas in under Inställningar-Bekräftelse-Grund. Kräver BBGRAFIK version 10 eller senare.

- Ändrat så att funktionen Duplicera bokning skapar beställningsraderna i samma ordning som på den bokning som kopieras. Tidigare så blev det omvänd ordning.

4.7.14 (släpps 2012-10-04)
Faktura
- Man kan nu välja att arbeta med flersidiga fakturor och flersidiga följesedlar. Observera att denna funktion kräver en uppgradering av BBGRAFIK till lägst version 9.

Bokning
- De tre större kryssrutorna under fliken Övrigt på bokningskortet tas med när man aviserar.

Butikskvitton
- En kolumn visar nu om köpet var ett signaturköp.

- Rapport 3 visar också om köpet var ett signaturköp.

Viktig felrättning kassakopplad e-handel under Windows!
- Vi har rättat ett fel som gjorde att orderhämtning av extremt många ordrar i samma paket under Windows inte fungerade korrekt.

4.7.13 (släpps 2012-08-29)
Bokning
- Automatisk starttid och sluttid för lokalbokning fungerar nu om man gör en bokning direkt via "Ny post".

- Rekvisitionsnumret på personkortet överförs till bokning när man kopplar en person.

Statistiken
- Rapport 16 - Veckodagsrapporten visar nu också omsättning exkl moms. Summa antal är borttaget.

- Rapport 1-3 visar nu också omsättning exkl moms.

Kundregister
- Nytt fält på personkortet: Rekvisitionsnummer.

Kassakopplad e-handel
- Det är nu möjligt att använda decimaler i fälten Vikt, Volym och Antal

4.7.12 (släpps 2012-07-09)
Agressoexport
-
Innan export av fakturor till Agresso sker så kontrolleras postnumren för de företag/kunder som ska exporteras. Om felaktiga postnummer hittas kan man välja att rätta dessa innan exporten. Felaktiga postnummer kan ge felmeddelande i Agresso vid importen.

- Obs! Ändrade inställningar för filprefix. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Hela prefixet ska nu ligga i fälten under Inställningar-Artiklar-Agresso.

- Obs! Ändrade inställningar för batch id. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Nya fält för Batch id som exporteras till filen.

- Agressoparametrar kontrolleras före export av fil.

Kassakopplad e-handel
- Webbutiken uppdateras med Antal i lager enligt artikelkortet MINUS summa antal på öppna ordrar.

Order
- På orderkortet visas nu Disponibelt antal av artikeln, dvs Antal i lager - Summa antal på öppna ordrar.

- Knappen U på orderkortet uppdaterar nu lagerstatus på webben om det är en manuell order.

- Raderna på orderkortet kan nu visa radbelopp med moms om man vill. Styrs med en inställning.

- Genom att hålla muspekaren ovanför Disponibelt på en order kan man se Antal i lager och Summa antal på öppna ordrar.

- Ny knapp under fliken Restnoterat: "Töm lev". Den sätter tomt i fälten "Lev antal" och "Lev tot antal" för alla orderrader.

- Ny knapp på orderkortet så man snabbt kan navigera tillbaka till kassan.

Beställning och Artiklar
- Sökfunktion för artiklar på beställningskortet.

- Antal disponibla visas på artikelkortet.

- Beställningspunkten för vald artikel baseras nu på Antal disponibla i stället för Antal på lager.

- Under fliken Sålt-Order på artikelkortet kan man se orderrader för vald artikel.

Kassan
- Man kan skapa en order av kassaraderna. Kommandot heter order.

4.7.11 (släpps 2012-04-10)
- Vid sökning av artiklar med = funktionen i kassan kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren.

- Vid sökning av artiklar med Sök artikel-knappen under beställningsfliken på bokningskortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren.

- Vid sökning av artiklar med Sök artikel-knappen på fakturakortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren.

- Vid sökning av artiklar med Sök artikel-knappen på orderkortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren.

- Vi har byggt så att man kan lägga in artikelpaket på fakturan.

- Möjlighet till automatisk säkerhetskopiering när programmet avslutas.

- Radrabatt och generell rabatt på bokningskort, faktura och orderkort har fått ändrad funktion om man använder båda samtidigt.

- Antal på order visas på artikelkortet och man kan söka fram leverantörer som har artiklar på order.

- Antal på order visas när man håller muspekaren ovan antal i lager/lagerplats i kassan.

- Vi har byggt in funktion som kan skapa slumpmässigt serienummer för presentkort.

- Radrabatt kan ges både som belopp och procent genom att klicka på raden i rabattkolumnen.

- Rabatt kan nu också ges som procent per rad på orderkortet, fakturakortet och bokningskortet.

- Vid kommando D (dra annat belopp) kan man ange beloppet direkt efter kommandot om man vill. Kommandot är nu också spärrat i returläge.

- Nytt kommando dk (dra kontantbelopp vid kortköp) har tillkommit.

- Rabattspärrad artikel rabatteras inte om man ger rabatt i den gröna procentrutan på orderkort, bokningskort eller fakturakort.

- Ny rapport nr 17 som visar sammanställning per kassaoperatör.

- Kassabokföringsrapporten (som enbart fungerar för kassarader) utesluter nu alltid automatiskt alla statistikrader som inte är kassarader.

- Ny flik på fakturakortet som visar raderna i statistiken.

- Kommando PA (parkera) tillåter nu argument.

4.7.10 (släpps 2012-02-14)
- Vi har förbättrat integrationen med Agresso så att det går att ange prefix för exportfilerna, vilket möjliggör att flera Blå Böcker inom samma organisation/myndighet kan exportera filer till Agresso.

- Det sker numer en kontroll av att inventeringsförberedelse verkligen gjorts, innan man kan börja mata in inventerat antal.

4.7.9 (släpps 2012-01-26)
FileMaker version minst 9.0.3 krävs för att denna version av Blå boken ska kunna användas.
- Integration med ny modul; Blå Boken Internetbokning. Läs mer här.

- Integration mot Biljetto 2.0. Läs mer här.

- En artikel kan fås att synas bara i vissa angivna kassor, alternativt gömmas helt i alla kassor.

- Artikellistan på fakturakortet kan göras olika för olika resurser.

- Artikellistan på bokningskortet kan göras olika för olika resurser.

- Nya typkoder: L (lagerkassatransaktion), M (Manuell order), W (webborder), Ö (övningsrad från kassan), B (Bokning).

- Förändringslogg för artikelnummer, benämning, momssats och priser. På artikelkortet visas alla ändringar som görs i dessa fält. Se flik Autoändra-Ändringslogg.

- Man kan välja att använda egen sorteringsordning vid utskrift av artikelrapporter.

- Besöksräkneverket skapar nu rader i statistiken som märks med typ R.

- Bokningskort som överförs med knappen Överför tilldelas typen B i stället för K.

- Status på en huvudbokning slår igenom till utökade bokningar.

- Värdet Internfaktura finns nu med i listan över betalsätt på bokningskortet.

- Endast godkända fakturor kan krediteras.

- Transtyp kan sättas på fakturakortet och sparas i statistiken när man godkänner fakturan.

- Man kan söka efter Transtyp, Resurs och Typkod i standardsökningen.

- Förbättringar i orderdelen:

                   Man ser antal i lager på lagd orderrad.

                   Leverantören visas som gul lapp om man håller muspekaren över artikelnr eller
                   benämning på orderraden.

                   Det har tillkommit en knapp så man enkelt kan söka öppna ordrar.

4.7.8 (släpps 2011-08-16)
- Förbättrad hantering av bokning när man försöker dubbelfakturera.

- Duplicering av bokning bibehåller antalet och rabatten på raderna.

- Krysset Visa i listor på kundkortet avgör om kunden visas i värdelistor på bokningskort och
fakturakort. Om rutan är urkryssad visas inte kunden i listorna. När ny kund skapas sätts krysset automatiskt till ikryssat.

- Ny programvara för styrning av integrerad kortläsare. P1Webbservice version 14 måste installeras. Innehåller BPTI 2.3.13 med rättningar från BABS. Vid uppdatering till 4.7.8 måste P1 Webbservice uppgraderas.

- Ny knapp när man genomför ett kortköp: Manuell inmatning av kortnummer. Bankerna har
uppdaterat programvara i kortterminalerna och tillåter nu KUNDEN att mata in sitt eget kortnr. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka.

- Ny knapp när man genomför ett kortköp: Byt språk. Kassaoperatören kan nu med en knapp byta språk på terminalen. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka.

- Kontokortsköp avrundas inte om man inte uttryckligen begär det under Inställningar-Kassa-Grund-Avrundning.

- Ett köp går inte att slå ut om momsen är större än köpesumman om man har kontrollenhet.
Orsaken är att kontrollenheten inte tillåter sådana registreringar.

- Agressorader från kassan komprimeras.

- Endast rader tillhörande kunder som har fakturor exporteras vid Agressoexport.

- Ny postortskatalog daterad maj 2011

4.7.7 (släpps 2011-03-17)
- Möjlighet att kunna rensa loggarna med hjälp av ny knapp.

- Knappen för att komma till alternativ webbshop är flyttad till artikellistan för smidigare arbetssätt. Knappen i artikellistan känner av vilken webbshopsleverantör man har och går till rätt ställe.

- 50 öringen är borttagen från avstämningsbilden i kassan.

- Man kan upphäva benämningskontrollen på artikelkortet.

4.7.6 (släpps 2010-11-08)
- Det finns nu möjlighet att arbeta med mall för leverantörsartiklar.

- Möjlighet att kunna markera försäljning för leverantör (t ex kommissionsleverantör) som utbetald.

- Leverantörsersättningsrapporterna visar bg och pg för leverantören om fälten är ifyllda.

4.7.5 (släpps 2010-10-19)
- Artikelkommentar sparas om man parkerar ett kvitto. (kassan)

- Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr om man parkerar ett kvitto. (kassan)

- Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr vid överföring till statistiken. (kassan)

4.7.4 (släpps 2010-10-13)
- Man kan nu använda <Tid> på artikelbiljetten och få utskrivet ”HH:MM”. (Artiklar)

- Vi har byggt in möjlighet att få ut streckkod på artikelbiljetten. (Artiklar)

- Vid inleverans av nytt objekt kan man automatiskt få krysset "Alltid info" på artikelkortet att bli Ja (=kryss). Aktiveras under inställningar. (Artiklar)

- Kvittonumret skrivs ut som streckkod längst ned på kvittot. Streckoden kan läsas in och utför då funktionen "Visa kvitto" vilket förenklar arbetet vid t ex returer. (Kassa)

- Artikelkommentarer sparas numer i statistiken. (Statistiken)

- Artikelkommentarer visas på ersättningsrapporterna till leverantörer vid objekt- och kommissionsförsäljning. (Statistiken)

4.7.3 (släpps 2010-10-06)
- Vi har gjort omfattande utveckling för att stödja objekt- och kommissionsförsäljning. Bland annat har vi ett nytt kryss på artikelkortet: Objekt. Används för markering av att man arbetar med objekt. Vi har även byggt in en utlåningsfunktion. Se handboken.(Artiklar)

- Funktionen för att rabattera en artikel en viss tidsperiod fungerar nu även för prisgrupp 2 och 3. (Artiklar)

- Rapporter framställda från artikelregistret sparas inte längre i BBRAPPORTER. Enligt senare tolkningar av kassalagen skall detta inte vara nödvändigt, endast rapporter baserade på artikelstatistiken behöver sparas. (Artiklar och statistik)

- Förbokade webbiljetter som skrivs ut på separat biljettskrivare innehåller nu en etta (1) först i streckkoden (fil: BBBILJETT). Detta medför att biljetter med flera personer på samma bokningsnummer kommer fungera bättre i P1 Entré. (Bokning)

- Ny flik: Övrigt-Leverantörer. Här visas de nya kommissionsfunktionerna. (Inställningar)

- Man kan nu välja datumperiod på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. (Leverantörer)

- Man kan nu skapa en rapport med ersättning till leverantören för kommissionsförsäljning på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. Rapporten kan även epostas som PDF dokument. (Leverantörer)

- Vi har äntligen byggt in möjligheten att skicka SMS från personkortet, kundkortet, bokningskortet, föreläsarkortet, personalkortet och leverantörskortet. För att skicka SMS krävs särskilt abonnemang. Se handboken för mer information. (SMS)

- Det går att avbeställa ett tidsbokat SMS från SMS loggen. (SMS)

- Vi har skapat en helt ny rapport: Leverantörsersättning - nr 44. Används vid kommissions- och objektsförsäljning. (Statistik)

4.7.2 (släpps 2010-08-18)

- Ny layout/flik på artikelkortet: Översikt 2 som visar en del andra nyttiga fält som behövs vid inventering. (Artiklar)

- Nya utskriftslayouter kan skapas av administratören. (BBGRAFIK)

4.7.1 (släpps 2010-08-13)
- Vi har lagt till Två nya fält på artikelkortet: Rea och Urval. (Artiklar)

- Under fliken Sålt på artikelkortet visas numer även Täckningsbidrag och totalt antal. (Artiklar)

- Fältet Intressegrupp är nu en självbyggande värdelista. (Artiklar)

- Användare med behörigheten Arbeta kan nu skapa och skriva ut prislappar. (Artiklar)

- Datum för när man krediterade en faktura syns nu på fakturakortet. Vidare visas ursprungliga fakturans nummer i kommentarsfältet på den krediterade fakturan. (Faktura)

- Mer information (bl a Insättning) visas på avstämningskvittot. (Kassan)

- Rutan där man väljer kontant eller kontokort med 1 eller 9 visar nu även försäljningsbeloppet. (Kassan)

- Nytt fält skapat: F skattsedel. (Leverantörer)

- Vi har lagt till ny flik på leverantörskortet där kontaktpersoner kan kopplas till en leverantör. (Leverantörer)

- Vi har även skapat möjligheten att kategorisera leverantörerna. (Leverantörer)

- Rapport 16 sorterar numer på kassanr. K1 betyder kassa 1 osv. (Statistik)

4.66 (släpps 2010-05-19)
- Returer måste göras på separat kvitto. Enligt kassalagen får försäljning och returer inte blandas på samma kvitto. Kassan har anpassats för detta och tillåter inte blandade rader längre. Det har också tillkommit en ny returknapp i kassan för att förenkla returhanteringen i samband med de hårdare reglerna.

- Vi har äntligen byggt in möjligheten till utskrift av artikelkopplad biljett på särskild biljettskrivare från kassan. Har tidigare varit möjligt endast från "Evenemang".

- I 4.66 har vi byggt integration med vårt system för biljettförsäljning på internet; Biljetto.

- Fakturor och påminnelser kan nu epostas genom en knapptryckning om man vill. Du kan även spara dokumentet som PDF till din dator. Kräver dock att du förutom Blå Boken uppdaterar filen BBGRAFIK.

- Vi har skapat möjligheten att på särskild biljett/etikettskrivare kunna skriva ut VIP-kort med streckkod som ger kunderna rabatt i kassan.

- Uppgradera till 4.66 så får du möjligheten att få din förprogrammerad logotype överförd till din seriella STAR kvittoskrivare och därmed utskriven på dina kvitton.

- Ny ruta längst ned i kassan: "Diff". Visar skillnaden mellan inslagna rader/förra kvittot och senaste returkvittot. Används för att se skillnaden vid återköp och köp av ny vara.

- En artikel kan rabattspärras med ett kryss på artikelkortet. Då kan man inte ge rabatt i kassan med funktionerna radrabatt eller kvittorabatt.

- Aktivt beslut om kontokort medger nu både C0 och C1 om du ställt in rätt under Inställningar.

- Summa för givna rabatter, minskningsbelopp, bruttoförsäljning, returer och nettoförsäljning visas vid avstämning och på avstämningsrapporten, samt rapport 15.

4.65 (släpps 2010-03-01)
- Även i denna version rör de flesta nya funktionerna Datakassan. För Datakassans versionshistorik klicka här.

- Man kan ha artikelkopplad rabatt under en viss datumperiod. Ställs in på artikelkortet. 

- Möjlighet att läsa in en fil med inventeringsuppgifter. Ger dig möjlighet att räkna artiklar på lagret med trådlös streckkodsläsare eller handdator med streckkodsläsare och minne. Sedan importerar du in alla saldon mot inventeringsfunktionen i artikelregistret.

- Det har tillkommit ytterligare en lista för artiklar; Lista 2. Den visar Leverantör och leverantörens artikelnr.

- Ny rapport i statistiken som visar försäljning per leverantör.

- Knappen Överför till statistiken kan användas även om man kör kassan. Man får en kontrollfråga. Risken med knappen är att ovana användare både tar betalt (faktura eller kassa) och sen gör överför. Överför ska endast ske för gratisartiklar.

4.64 (släppt 2009-09-01)
- Den här versionens viktigaste nyheter handlar uteslutande om Datakassan som både är en fristående produkt och en tillvalsmodul i Blå Boken. I och med version 4.64 är P1 Datakassa deklarerat och godkänt datakassasystem enligt den nya kassalagen.

- I samband med den här versionen släpper vi också nyheten att vi nu kan erbjuda våra kunder att välja en integrerad kortterminallösning från Babs Paylink eller Point. Integrerad kortterminallösning betyder att kassapersonalen inte behöver hantera kortbetalning vid sidan av Datakassan, utan all kommunikation med kundterminalen sker från datakassaprogrammet.

4.63 (släppt 2009-06-08)
- Under fliken "Guide" i Tidboken visas nu guidens bokningar oavsett vilken resurs guiden är bokad på. Tidigare visades endast bokningar på vald resurs vilket kunde leda till att en guide såg ledig ut när han eller hon i realiteten inte var det. Resursens namn visas nu också på bokningen.

- Under fliken "Guide" har vi också gjort så att de guider som är markerade som "Ej aktuella" på personalkortet göms. Detta gäller även de guider som via markering på personalkortet  inte kan guida en eller flera resurser.

4.62 (släppt 2009-03-10)
- Vi har byggt ut funktionaliteten i Blå Bokens kundregister, så att du nu kan göra postbaserade anteckningar med sökbara datumfällt på Personer och Företag. Tidigare har vi endast erbjudit ett noteringsfällt för fritextnoteringar. Nackdelen med den tekniken är att det blir svårt att få exakta sökträffar om du t ex söker efter en notering från ett visst datum eller med vissa unika sökord. Funktionen är byggd så att en personanteckning syns på person- och företagskortet, medans en företagsanteckning endast visas på företagskortet.

- Bevaknings/to do-funktionen är förbättrad och utbyggd. Förutom att bevaka bokningar, kan du nu även bevaka företag och personer m m. I stort sett kan allt bevakas. Till skillnad mot tidigare kan du nu också välja att lägga upp personliga bevakningar som bara dyker upp när du loggar på systemet med din behörighet.

4.56 (släppt 2008-05-15)
- Här har vi byggt in en hett efterlängtad funktion som möjliggör procentuell massändring av priset på framsökt antal artiklar.

- Det har också tillkommit en ny rapport. Den heter B205 och är en bokföringsrapport som delar upp intäkterna på kontokortstyp C0 och C1.

4.53 (släppt 2008-04-15)
- Vid ny serviceorder har du nu möjlighet att välja "servicetyp nummer" och få olika förvalda arbetsmoment inlagda i ordern beroende på vilket val du gör.

4.52 (släppt 2008-04-11)
- I denna version tillkom en helt ny modul för att hantera serviceordrar. Ett problem när du utför en serviceorder, t ex reparerar eller servar en motorcykel åt kund, är att du oftast måste plocka ut reservdelar och förbrukningsmaterial från lagret utan att slå ut det i kassan. Men det ska dras från varulagret för att lagerstatusen ska stämma med verkligheten. Det har vi löst genom Serviceordermodulen. Utöver det får du en massa finesser som utskrift av inlämningskvitto, möjlighet att skicka ett SMS till kunden när jobbet är klart m.m.
 

4.50 (släppt 2008-02-19)
- Vi har gjort en förändring av funktionen för knappen "Boka" i evenemangsmodulen.
1) Om namnet inte finns så skapas personen.
2) Om namnet finns i en eller flera poster så avbryts bokningen.
Om man klickar på grå pilen bredvid namnet:
1) Om namnet inte finns kan man välja att lägga upp personen.
2) Om personen finns så visas personkortet.
3) Om personen finns flera gånger så visas alla dessa i en lista.

4.47 (släppt 2007-11-25)
- I den här versionen var de stora nyheterna att vi skapat en ny stor inventeringsöversikt med en mängd detaljer.


- I Evenemangsmodulen kan "Fria biljetter", ej kopplade till person, säljas direkt från evenemangskortet och överföras till kassan.

4.45 (släppt 2007-11-09)
- På leverantörskortet har det tillkommit en ny knapp under fliken Artiklar "Skapa beställning". Den skapar en beställning för de artiklar under leverantören där du fyllt i fältet "Beställ antal". En text skapas automatiskt längst till höger i respektive rad, som visar datum och hur många som beställdes.
 

4.41 (släppt 2007-09-25)
- Vi har byggt in möjligheten att skriva ut Biljetter på separat biljettskrivare, som standardfunktion. Det här var tidigare en skräddarsydd funktion för vissa enskilda kunder.

- Vid standardsökning i statistiken kan du nu söka med intervall i sökfälten Datum, Veckonr, Månad, Kvartal och År.

4.38 (släppt 2007-05-30)
- Vi har lagt till ny funktion för enkel sökning av kontaktperson från bokningskortet. Du klickar på pilen bredvid kopplad person och kan sedan söka i personregistret och välja från en lista.

- Du från om med denna version rulla ut en matta med bokningar utifrån en lista med oregelbundna datum i bokningsgeneratorn.

- Bokningsgeneratorn har utrustats med möjligheten att välja hela program utrullning av bokningsmattor.

4.36 (släppt 2007-04-11)
- För våra kunder som har Agresso som ekonomi/affärssystem har vi byggt integration via fil mot Agresso.

4.35 (släppt 2007-03-30)
- En ny knapp "Levererat" har tillkommit på beställningskortet. Den gör att alla varor på beställningen inlevereras utan att du behöver verkställa varje rad.

4.34 (släppt 2007-02-21)
- Aktiviteten som väljs på bokningen kan nu datumsättas och tillgänglighetsbegränsas på samma sätt som Lokalen. Under Inställningar-Bokning-Aktiviteter kan start- och slutdatum, veckodag och klockslag anges. Om du sätter in en begränsning så kommer aktiviteten endast upp om bokningens datum, veckodag och tider faller inom det definierade intervallet.

- En lokal kan i och med denna version ställas in för begränsad tillgänglighet. Under Inställningar-Listor-Lokaler kan du ange att en lokal endast skall vara tillgänglig vissa veckodagar eller klockslag.

- Den efterlängtade funktionen att kunna bläddra framåt och bakåt ungefär som i en webbläsare har tillkommit. På varje layout finns en framåt och en bakåt pil, som ger möjligheten att i praktien bläddra dig igenom en hel dags navigering i systemet, förutsatt att du inte har loggat ut under dagen.

- Ny meny har tillkommit i tidboken: "Snabbval". Funktionen gör så att du snabbt kan hoppa mellan resurser och flikar via smarta kortkommandon.

- Vid obokad grupp (används när en grupp bara dyker upp i entrén utan att ha bokat i förväg), kan du få bokningen överförd till statistiken om du vill. Detta ställer du in under Inställningar-Bokning-Grund.

- Vi har precis som för aktiviteter, skapat möjligheten att datumbegränsa guider genom att man på personalkortet fyller i start och slutdatum. Om bokningens datum faller utanför valt intervall för guiden, så visas inte guiden i listan.

- När du matar in antal enligt inventeringsmetod B (flygande inventering) kan du numera välja inmatning via lista. Du kommer dit genom att klicka på inventeringsfliken och sedan välja "Mata in" och ”Välj listinmatning”.

- Du kan få nästa lediga artikelnummer föreslaget vid ny artikel. Funktionen aktiveras under Inställningar och gör att du automatiskt får ett artikelnummer (löpnummer) när du gör Ny artikel.

4.32 (släppt 2007-02-03)
- Vi har lagt in möjligheten att schemalägga Vakter, Värdar och Guider. De schemaläggningar du gör syns nu direkt i tidboken och eventuella ändringar slår igenom åt båda håll.

- Ny funktion under bokningar: "Specialbokning". Den här funktionen används när du behöver skapa tre bokningar samtidigt för tre guider på samma datum och klockslag.

- Vi har skapat den nya funktionen "Vinkylen" för våra kunder som har utskänkningstillstånd. Du kan här hålla reda på allt som behövs för att kunna redovisa alkohol.

- I räkneverket kan du nu ställa in max antal. Antag att ni kan ta emot maximalt 35 personer på en visning. Om du ställer in rätt så kommer det en varning i kassan om kassaoperatören försöker sälja för många biljetter till samma visning.

4.30 (släppt 2006-12-13)
- Vissa större företag och organisationer har en internbutik där personal kan "plocka" ut varor för representation eller privat. Det är då vanligt att försäljningen ska internredovisas mot respektive medarbetares kostnadsställe (avdelning). I 4.30 har vi byggt in en komplett hantering för detta behov.

- Vi har lagt till en ny flik i statistiken; "Exporter". Alla exporter som kan göras i statistiken finns samlade under denna flik. Lätt att hitta och och lätt att använda.

- Vi har också uttökat statistiken med en ny funktion; "Ångra export". Om du gjort en export av t ex fakturaunderlag kan du nu ångra senaste exporten om något blev galet i filen och den måste skapas igen.

- Ytterligare två nya exportmetoder har lagts till i statistiken: Export av löneavdragsfil och utskrift av interna fakturaunderlag.

4.26 (släppt 2006-10-17)
- I kontoplanen kan numera momssats för ett intäktskonto anges. Denna momssats hamnar automatiskt på vald artikel när du anger hur den skall konteras. Detta är viktigt och förhindrar att du sätter fel momssats på fel intäktskonto, vilket ger felaktiga rapporter.

- Vi har byggt in en nygammal funktion som medger utskrift av flera fakturakopior, och konteringsutskrift direkt efter utskriften av fakturorna.

- Vi har byggt in Excelexport, vilket skapar möjligheten spara ett framsökt urval som ett Excelark för vidare förädling av siffrorna utanför Blå Boken.

- Fliken "Annan grupp" har bytt namn och funktion till ”Faktureras”. Arbetsflödet blir nu mycket smidigare och mer logiskt än tidigare. Tidigare behövde du flytta på kunden från övre rutan till "Annan grupp". Numera väljer du bara in en annan fakturamottagande organisation under "Faktureras".

- En ny bokningstyp har tillkommit - "Går Själv". Den används för grupp som går helt själv på fri hand utan guide.

- En ny tidbokslayout har tillkommit - "Tidbok 4" - med en ny kolumn som heter "Går Själv". Det finns nu fyra baslayouter i tidboken 1 tom 4.

- Du kan på personkortet ange om en guide kan språk, vissa veckodagar och vissa resurser. Detta gör listan med guider som visas på bokningskortet mer selektiv.

- Antalet bekräftelsemallar är numera totalt sexton och som tidigare går alla mallar att koppla till en specifik resurs.

4.20 (släppt 2006-08-11)
- En hett efterlängtad funktion har varit att kunna duplicera ett bokningskort och få med sig beställningsraderna. Från version 4.20 är det löst. Samtidigt gjorde vi samma förbättring i fakturamodulen vilket innebär att du nu även kan duplicera en faktura och få med fakturaraderna till duplikatet.

4.15 (släppt 2006-05-23)
- Stora museer eller andra sevärda anläggningar som t ex nationella flygplatser täcker ofta in stora områden med flera huskroppar där besökare ska slussas igenom. Därför har vi byggt in en aviseringsfunktion som gör att den bokningsansvarige med en enkel knapptryckning kan mailavisera alla inblandade medarbetare på anläggningen om att det kommer en grupp till dem vid ett givet tillfälle.

- Från version 4.15 kan du också med en knapptryckning skriva ut en bokningsbekräftelse i PDF format och maila den som en bilaga direkt till kunden. Du behöver inte ha någon extern PDF skrivare installerad och självklart kan du skriva ut alla layouter och arbetsbilder i hela Blå Boken som PDF.