P1 Bransch Versionshistorik


P1 Bransch


Versionshistorik

Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Bransch och knappen Versioner.

Version 2.12

NYTT
- Backa/framåt-knapparna hanterar även flikar i layouter.
- GDPR stöd.
- Funktion för att visa alla avgiftsrader för framsökta företag.
- Förbättrad funktion för snabbsökning.
- Förbättrad sortering i alla listor.
- Förbättrad funktion för e-faktura till Hogia och Fortnox.
- Förbättrad hantering av c/o adresser vid överföring till Fortnox.

RÄTTELSE
- Inga rättelser.

Version 2.11

NYTT
- Förbättrad hantering av Anteckningar.
- Förbättrad export till Hogia.
- Nytt fält för Externt fakturanummer.
- Integration mot Fortnox via Ekomodul.
- Uppdaterad kontroll av e-postadress.
- Nytt fält för Fakturaepost.
- Nytt fält för Kursfakturaepost.

RÄTTELSE
- Inga rättelser.

Version 2.10

NYTT
- Möjlighet till sökning i Anteckningar.
- Minst FileMaker 14 krävs för denna version.
- Förbättrad hantering av c/o-adress.
- Deltagarlistan innehåller mer information.
- Ny postortkatalog.
- Egen inställning av menyknappar borttaget, pga tekniska skäl..
- Diagram har utgått.
- Uppdaterad kontroll av e-postadress.
- Uppdaterad kontroll av slutsiffra i personnummer.
- Kontroll av slutsiffra i organisationsnumret för en kontakt.
- Snabbare uppstart.
- Ny funktion för snabbsök..
- Nya standardetiketter.
- Ordernummer kan nu innehålla bokstäver.
- Funktionen SMS har utgått.
- Hjälpfrågetecken är klickbara.
- Länsbokstäver borttaget.
- Bevakningar hanteras nu enbart i lista. - Export av epostadresser till Excel-fil.

RÄTTELSE
- Rättat ett problem kring bevakningar på företagskortet.
- Förbättrad sortering av Deltagarlista, kostlista och kursintyg.

Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Ni behöver aktivt beställa en uppgradering för att få tillgång till de senaste förbättringarna.