P1 Bransch Versionshistorik

 


P1 Bransch


Versionshistorik

Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Bransch och knappen Versioner.
 

Version 2.13 r3

NYTT
- In- och Utträden inställbart att inkluderas eller inte vid avgiftsfakturering
- Vid export av e-postadresser kan även semicolon väljas som separator
- Ny funktion för att visa alla framsökta företags anteckningar
- Medlemsnr kan hanteras numeriskt vid sök och sortering
- C/o adress-export följer nu med på rätt sätt till Hogia
- Sökning på postnummer görs nu numeriskt

Version 2.13 r2

NYTT
- Lagt till export av underlag i excelformat
- Lagt till fältet e-post i export av deltagare
- Förbättrat hanteringen av företags co-adress som hämtas via API

Version 2.13 r1

NYTT
- Fliken Prenumerationer gråas ut när inget är aktivt i den
- Justerat placering av hjälptexter och knappar för kontroll av formler
- Knappen ”Städa” har bytt namn till ”Radera år” för bättre tydlighet
- Sorterat Menyknappar mer logiskt
- ”Fakturaland” förs nu över till underlaget även om postnummer är tomt
 

Version 2.13

NYTT
- Fler beräknade fält för statistik, export eller annan automatik
- Personanteckning på tidigare arbete visas nu i historiska anteckningar
- Nytt fält ”Ansvarig” visar vem som ansvarar för medlemmen
- Dataskyddsombud kan nu läggas till på samma sätt som övriga konton
- Alla arbetsbilder fått viss modernisering av grafiken, marginaler m.m.
- Flikar "utan data" har nu en svagare grå färg för tydligare skillnad
- Fliken ”Listor” i inställningar har  bytt namn till ”Anpassade fält”

Version 2.12

NYTT
- Backa/framåt-knapparna hanterar även flikar i layouter.
- GDPR stöd.
- Funktion för att visa alla avgiftsrader för framsökta företag.
- Förbättrad funktion för snabbsökning.
- Förbättrad sortering i alla listor.
- Förbättrad funktion för e-faktura till Hogia och Fortnox.
- Förbättrad hantering av c/o adresser vid överföring till Fortnox.

RÄTTELSE
- Inga rättelser.

Version 2.11

NYTT
- Förbättrad hantering av Anteckningar.
- Förbättrad export till Hogia.
- Nytt fält för Externt fakturanummer.
- Integration mot Fortnox via Ekomodul.
- Uppdaterad kontroll av e-postadress.
- Nytt fält för Fakturaepost.
- Nytt fält för Kursfakturaepost.

RÄTTELSE
- Inga rättelser.

Version 2.10

NYTT
- Möjlighet till sökning i Anteckningar.
- Minst FileMaker 14 krävs för denna version.
- Förbättrad hantering av c/o-adress.
- Deltagarlistan innehåller mer information.
- Ny postortkatalog.
- Egen inställning av menyknappar borttaget, pga tekniska skäl..
- Diagram har utgått.
- Uppdaterad kontroll av e-postadress.
- Uppdaterad kontroll av slutsiffra i personnummer.
- Kontroll av slutsiffra i organisationsnumret för en kontakt.
- Snabbare uppstart.
- Ny funktion för snabbsök..
- Nya standardetiketter.
- Ordernummer kan nu innehålla bokstäver.
- Funktionen SMS har utgått.
- Hjälpfrågetecken är klickbara.
- Länsbokstäver borttaget.
- Bevakningar hanteras nu enbart i lista. - Export av epostadresser till Excel-fil.

RÄTTELSE
- Rättat ett problem kring bevakningar på företagskortet.
- Förbättrad sortering av Deltagarlista, kostlista och kursintyg.

Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Ni behöver aktivt beställa en uppgradering för att få tillgång till de senaste förbättringarna.