Datakassa Installationsanvisning

P1 Datakassa

Installationsanvisning

F: Vad behöver jag för att kunna använda P1 Datakassa?

S: Till P1 Datakassa finns en mängd tillbehör men i den enklaste installationen måste följande saker finnas: 

1 Dator med operativsystem för PC eller Mac
1 Kvittoskrivare av märket Star med en seriell kabel
1 Kassalåda (med kontakt RJ11 24V)
1 Kontrollenhet
2 USB till Seriell adapter (dångel)
1 Strömförsörjd USB hub (ej ett måste, beror på hur många USB portar som finns på datorn)

Installation av FileMaker (utförs av PositionEtt)
Installation av programvara P1 Datakassa (utförs av PositionEtt)

Allt som behövs för en installation av P1 Datakassa kan beställas via oss, ring oss för mer information 08- 545 870 50.

F: Hur kopplar jag ihop min kassa?

S: Se kopplingsschema i bilden nedan.

Kassakopplingsschema

 

F: Vad är vad?

Kontrollenhet

Kontrollenhet

Kopplad kontrollenhet
- Seriell kabel till vänster som kopplas ihop med en dångel

- Kontrollenhetens strömkabel till höger

Kopplad kontrollenhet

Kontrollenhetens strömkabel

Kontrollenhetens strömkabel

USB till seriell adapter (dångel)

USB till serielladapter

USB kabel (andra änden av dångeln)
- kopplas in i datorn

USB kabel

Kopplad seriell kabel till dångel

Kopplad dångel

Kvittoskrivare

Kvittoskrivare

Kopplad kvittoskrivare
- Kvittoskrivarkabel till vänster kopplas ihop med dångel
- Kassalådans kabel i mitten
- Kvittoskrivarens strömkabel till höger

Kvittoskrivare kopplad

Kvittoskrivarkabel
- kopplas in i kvittoskrivaren

Kvittoskrivar kabel

Seriell kabel
- kopplas ihop med dångel

Seriell kabel

Kassalåda

Kassalåda

 

F: Vilka andra tillbehör finns det till P1 Datakassa?

S: Det finns ett flertal extra tillbehör se listan nedan

Kortterminal
Streckkodsläsare (scanner)
Prislappskrivare
Biljettskrivare
Inventeringsscanner