Datakassa Inventering

P1 Datakassa

Inventering 

F: Hur inventerar jag mitt lager?

S: Det finns två metoder att inventera på, läs nedan hur de skiljer sig åt.

Metod A
Enkel att genomföra
Fungerar även om man inte använder inleveransfunktionen
Blir alltid helt korrekt
Tekniskt enkel
Kräver att man stänger butiken och gör alla all inventering på en dag
Rapporterna finns inte i datorn, bara på papper

Metod B
Inventeringarna sparas i datorn
Man kan göra "flygande" inventeringar under ett par dagar och behöver inte stänga butiken
Visar fel om svinn uppstår under faktiskt inventeringsdatum-rapportdatum
Kräver att man använder inleveransfunktionen korrekt under dagarna mellan inventering och rapportdag
Mer tekniskt komplicerad

Mer information om hur du utför de olika metoderna finns beskrivet i handboken i P1 Datakassa, sök efter "inventering", alternativ "lagerinventering metod a" eller "lagerinventering metod b"

F: Hur matar jag på ett enkelt sätt in lagersaldo efter inventeringen?

  S: Det finns en särskild funktion för inmatning via lista.

Gå till artiklar, klicka knappen inventera. För metod A välj knappen Mata in, för metod B välj knappen Listinmatning.

TIPS!  Om du har fått inventeringsunderlaget i flera upplagor, t ex om man har inventerat två lager för sig, och siffrorna skall läggas ihop - så går det att skriva 2+3 i rutan för antal.
Exempel: Man anger antalet som 1+2+3 i rutan Antal. Detta kommer att beräknas och tolkas som 6.