Datakassa Prisändring

P1 Datakassa

Prisändring


F: Jag vill göra prisändringar på en del artiklar men priset ska inte börja gälla förrän ett visst datum, hur gör jag?

S: På varje artikel finns fliken Autoändra där kan du lägga in nytt pris och datum från när det nya priset ska börja gälla.

F: Jag vill prisändra några av mina artiklar med en viss procentuell ökning, finns det en sådan funktion? Dessutom vill jag prissänka några andra.

S: Ja det gör det, gå till Artiklar och sök fram de artiklar du vill prisändra. Klicka på knappen Funktioner med den gula lampan (du måste stå i listläge för att se den), välj nu prisändra och följ instuktionerna. Samma funktion använder du för prissäkning av varor.

F: Jag har flera separerade kassor med samma artiklar och artikelnummer kan jag ändra priser i den ena så att det ändras i de andra?

S: Nej, men du kan ta ut en artikellista i excel som du ändrar priserna i, när det är klart läser vi in excelfilen i alla kassorna som då kommer att få samma priser. För mer info kontakta oss på 08-545 870 50.