Diarium beskrivning

 


P1 Diarium


Ett modernt diariesystem för diarieföring

Alla ärenden i P1 Diarium hanteras med dossiénummer och diarienummer och kan bearbetas av både registratorer och handläggare. Arbeta i programmet direkt via webbläsaren eller med en installerad Filemaker-mjukvara som ingår i vår leverans. Sekretessfunktion går att sätta på utvalda ärenden. Ärenden kan bevakas via e-post-påminnelser.

I P1 Diarium är det mycket enkelt att t ex få fram pågående ärenden, se vilka som är sena, vilka som är oavslutade, kunna hitta dem som tillhör just dig och kunna avsluta och låsa ärenden. P1 Diarium kan både ta emot och skicka e-post med bilagor. Många av våra kunder scannar och mailar dokument direkt till systemet för att skapa nya ärenden eller komplettera befintliga ärenden med nytillkomna dokument. Lättheten att skapa ärenden, skriva och söka i programmet är mycket omtyckt av P1 Diariums användare.

Läs gärna versionshistoriken och se hur P1 Diarium utvecklats under årens lopp.
 

Utskrifter

Kan ske på papper eller som PDF
Diarielista - lista över ärenden per enhet
Balanslista - ärendebalans
Länslista - geografisk fördelning över ärenden
Handläggarlista - sammanfattande fördelning av ärenden per handläggare
Handläggarrapport - ärenden per handläggare mer detaljerat
Aktkappa - aktkappa på aktuellt ärende i A3-format
Diariekort - aktuellt ärende med skriftväxling
Statistik - en överblick över årets ärendenP1 Diarium är ett mycket prisvärt diariesystem jämfört med andra stora omfattande program. Med P1 Diarium får ni ett diariesystem som är mycket lätt att använda och hantera.

P1 Diarium används idag av ett trettiotal organisationer. Bland andra Nordiska museet, Kungliga Musikhögskolan, Institutet för Språk & Folkminnen och Centrala etikprövningsnämnden. Även flera kommunala bolag har valt P1 Diarium.

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift