Diarium beskrivning


P1 Diarium


Ett modernt diariesystem för diarieföring

Alla ärenden i P1 Diarium förses med både dossiénummer och diarienummer och kan hanteras av olika handläggare. Ärenden kan bevakas med påminnelser. I P1 Diarium är det mycket enkelt att t ex söka fram de ärenden som är pågående, de som är sena, vilka som är oavslutade, kunna hitta de som tillhör just dig och kunna avsluta och låsa ärenden. Lättheten att skriva och söka i programmet är mycket omtyckt av programmets handläggare.

Ärendelista P1 Diarium


 

Utskrifter

Kan ske på papper eller som PDF
Diarielista - lista över ärenden per enhet
Balanslista - ärendebalans
Länslista - geografisk fördelning över ärenden
Handläggarlista - sammanfattning fördelning av ärenden per handläggare
Handläggarrapport - ärenden per handläggare mer detaljerat
Aktkappa - aktkappa på aktuellt ärende
Diariekort - aktuellt ärende med skriftväxling

Utskriftsval P1 Diarium

P1 Diarium är mycket prisvärt diariesystem jämfört med andra stora omfattande program. Med P1 Diarium får ni ett diariesystem som är mycket lätt att använda och hantera.

P1 Diarium används idag av ett tiotal organisationer. Bland andra Nordiska museet, Kungliga Musikhögskolan, Institutet för Språk & Folkminnen och Centrala etikprövningsnämnden.

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift