P1 Faktura - Versionshistorik


P1 Faktura


Versionshistorik

Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Faktura och knappen Versioner.


Version 4.00r1

(lanserad 2018-10-18)

NYTT
- Lagt till stöd för att få med Swishnummer på fakturautskriften.
- Flyttat inställningar för BIC och IBAN från fliken Faktura till fliken Uppgifter.
- Utökat antal tecken som kan skrivas i Ref nr på fakturan till 32 tecken.
- Uppdaterade postnummer- och ortsnamn.
- Lösenord behöver nu vara längre än 5 tecken när man skapar ett nytt konto.

RÄTTELSE
- Rättat bugg som i vissa fall förhindrade att skapa/maila faktura som PDF i PC.
- Justerat visning av täckningsbidrag (TB) på artikelkortet.
- Förbättrad visning av fakturerade belopp på kundkortet. Ex. moms är tillagt med kolumn och summering.
- Vid byte av kund eller raderar kundnr på fakturan, raderas eller uppdateras nu fälten ”Org nr” och ”Er Referens”.
- Förenklat inställning av fönsterposition vid start.


Version 3.12r1

(lanserad 2018-10-03)

NYTT
- Stödfunktioner för dataskydd enligt GDPR har lagts till.
- Byggd i FileMaker 15.
- Inklistrad text (Ctrl+V) blir nu oformaterad.

RÄTTELSE
- Åtgärdat att fakturautskrift som sparades som pdf, sparades på skrivbordet, inte enligt inställningar.
- Justeringar i konton med behörigheten ”Bara titta”.
- Korrigerat i manus för uppdateringsrutinen, historiska fel rättas ej.
- Förtydligat flera texter i dialogrutor för ökad tydlighet.


Version 3.11r1

RÄTTELSE
- Åtgärdat att man inte ska behöva klicka flera gånger för att fakturan ska visas vid utskrift.


Version 3.10r1

(lanserad 2017-11-23)

RÄTTELSE
- Rabatt på hela fakturan, räknade inte rätt på momsen.


Version 3.10

(lanserad 2017-08-17)

NYTT
- Förbättring kring kundrabatter, både i kronor och procent.
- Möjlighet till högre/längre fakturanummer.
- Styra sorteringsordning av fakturarader på fakturan.
- Ny förinställning, Privatperson, som då visar fakturor inkl. moms.
- Nytt fält i inställningar som ger möjlighet att ange en allmän kommentar på fakturorna.
- Möjlighet till utökad specifikation per fakturarad.
- Ytterligare sätt att lägga till fakturarader via väljarfönster.

RÄTTELSE
- Räkna varav moms följde inte alltid med vid kreditering av faktura.
- Vid skapande av ny faktura från kundkortet, första fakturaraden får pris exkl. moms.
- Vid kreditering av faktura tappades rader som saknade koppling till artiklar pris, momssats och antal.


Version 3.02

(lanserad 2016-10-03)

NYTT
- Artikellistan sökbar på antingen nummer eller namn. Ställs in under Inställningar

RÄTTELSE
- Klistra in funktion fungerar på alla fält
- Fritext på fakturaraden förbättrad
- Referensfält från kundlista korrigerad

Version 3.01

(lanserad 2016-05-30)

RÄTTELSE
- Mindre buggar i P1 Faktura Super + versionen åtgärdade

Version 3.00

(lanserad 2016-05-30)

NYTT
- Ny teknik
- Nytt gränssnitt
- Nya fakturalayouter
- Ny informationskanal, info fönster vid start av programmet
- Ny funktion för att maila fakturor
- Går att ange leveransadress som följer med till följesedeln
- Snabbsök funktioner på skapade fakturor (idag, igår, månad, år)
- Automatiskt beräkning av postnummer
- Momsrapport sorteras per månad med delsummering
- Ny rapport kundreskontra
- Nytt beställningsformulär
 

Har du en tidigare version än ovan, behöver du uppdatera.
För mer information, läs här.