FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker Pro 12 AdvancedFileMaker Pro 12 Advanced box

Avancerade verktyg för utveckling och anpassning

FileMaker Pro 12 Advanced har alla funktioner i FileMaker Pro 12 plus en rad avancerade verktyg för utveckling och anpassning. Om du utvecklar databaser åt dig eller din arbetsgrupp och behöver skapa mer kraftfulla och anpassade databaslösningar, är FileMaker Pro 12 Advanced perfekt för dig.

Funktioner i FileMaker Pro Advanced

Anpassade menyer

Skapa, ändra och radera menyobjekt eller hela menyer.
NYHET – Ange menyer som skall visas på en iOS-enhet.

Manusavlusare

Hitta fel i script och manusutlösare.

NYHET – Avaktivera manusutlösare för finjustering av felsökningen.

Anpassade funktioner

Bygg dina egna funktioner, kopiera, klistra in och importera dem i dina FileMaker Pro-databaser.

Datagranskare

Övervaka fält, variabler och beräkningar vid felsökning.

Import av flera tabeller

Utveckla databaser snabbare genom att importera flera tabeller på en gång.

Runtime Maker

Skapa fristående runtimelösningar som inte behöver FileMaker Pro.

Kiosk Maker

Bygg applikationer utan menyer.

Plug-in API för externa funktioner

Utöka databasmöjligheterna och gör egna beräkningar.

Databasdesignrapport

Skapa översiktliga rapporter över databasarkitekturen.

Fält & tabellkopiering

Kopiera fältdefinitioner till andra tabeller eller kopiera tabeller till andra filer för snabbare utveckling.