Funktioner i FileMaker Pro

Funktioner i FileMaker Pro

Allt du behöver för att hantera dina viktiga uppgifter.

Se de nya funktionerna i FileMaker 12 och tidigare versioner.

Funktioner i FileMaker Pro 12 Beskrivning
Tilltalande layoutteman Lägg på ett av medföljande 40 layoutteman för att ändra utseendet direkt i din databas.
Fler layoutverktyg Använd stödlinjer och dynamiska guider tillsammans med anpassningsbara rutnät för att få den designprecision du behöver.
Helt nya startlösningar Hantera projekt, innehåll, resurser, offerter och mycket mer med helt nya, professionellt utformade lösningar.
Förbättrade containerfält Dra och släpp filer i databasen, rendera bilder snabbare, lagra krypterat och hantera bilder externt.
Snabbdiagram Skapa tilltalande diagram med det nya inställningsfönstret.
iOS design och utvecklingsverktyg Designverktyg, teman, script och beräkningsfunktioner gör att du snabbt bygger appar för iPad och iPhone.
Fönsterfunktioner Anpassa fönster som dialog eller som en ”flytande palett”.
Sätt in från URL Hämta innehåll från en URL via skript.
Beräkningsfunktionen Execute SQL Kör SQL-frågor mot din FileMakerlösning.
SQL-omlänkning Peka om din SQL-koppling mot en annan SQL-databas för utveckling och test.
Funktioner i FileMaker Pro 11 Beskrivning
FileMakerdiagram Skapa tilltalande rapporter med stapel-, linje-, area-, eller pajdiagram.
Snabbrapporter Skapa rapporter i ett kalkylbladsliknande format. Gruppera och summera data direkt.
Återkommande import Importera Excelblad eller textfiler automatiskt varje gång databasen öppnas.
Ögonblickslänk Spara ett sökresultat från en viss tidpunkt. Samma layout, vy och sorteringsordning bevaras.
Snabbsökning Sök efter information, precis som i en webbläsare.
Granskare Hantera dina layoutverktyg från en enda plats.
Förbättrad snabbstart Skapa en ny databas, se dina favoritfiler, eller hitta hjälpsamma resurser - allt från en enda plats.
Layoutmappar Organisera dina layouter i mappar - bara att dra in dem.
Portalfilter Visa relaterade poster från en beräkning.
Externt filskydd Hindra obehörig tillgång till tabeller, script och värdelistor.
Variabler i sökvillkor och mergefält Använd variabler i skriptsökningar och mergefält för enklare hantering.
Funktioner i FileMaker Pro 10 Beskrivning
Statusverktygsfält Nära till de mest använda funktionerna med ett nytt användargränssnitt.
Manusutlösare Kör manus genom användaråtgärder för ökad produktivitet.
Dynamiska rapporter Gör ändringar i grupperad data och se sammanställningen direkt.
Sparade sökningar Spara sökvillkor och kör dem med ett klick för enklare sökning.
Skicka epost via SMTP Skicka e-post direkt med en SMTP-server för snabbare distribution; inge epostklient behövs.
Bentointegration Importera data från Bento direkt till FileMaker Pro från snabbstart eller Arkiv-menyn.
Manussteget Tilldela fält efter namn Ange målfältet enligt en beräkning.
Ny fältordning Sätt in ett nytt fält i fältordningen och de tidigare numreras om automatiskt.
Stöd för IPv6 Kompatibel med Internet Protocol Version 6-standard.
Verktygstips Lägg till text eller beräkningar till fält eller objekt som visas när du för musmarkören över.
Funktioner i FileMaker Pro 9 Beskrivning
Koppling till externa SQL-datakällor Skapa dubbelriktade direktkopplingar mot externa SQL-datakällor som de senaste versionerna av Oracle, Microsoft SQL Server och MySQL.
Villkorlig formatering Formatera fält och objekt baserade på dina villkor.
Skicka epost Eposta innehållet från valfritt fält, som bilder, dokument, Excelfiler, och annat direkt från FileMaker Pro.
Manusgruppering Gruppera relaterade manus för snabbare access. Fäll ut, eller fäll ihop grupper för att göra listan mer hanterbar.
Skicka länk (till databas på server) Skapa automatiskt ett epostmeddelande med en klickbar länk. När mottagaren klickar på länken, startas FileMaker och filen öppnas.
Automatisk storleksändring Ställ in hur objekt anpassas till fönsterändring.
Tillägg till PDF Kombinera flera rapporter till en PDF för enklare distribution.
Funktioner i FileMaker Pro 8, 8.5 Beskrivning
Webbvisare Visa information från webbplatser med utgångspunkt från information i din databas.
FileMaker resurscenter Få hjälpfulla tips, som filmer, guider och annan information, så att du får ut mesta möjliga av FileMaker Pro.
PDF Maker Skapar Adobe® PDF-filer direkt från FileMaker för enkel delning.
Excel Maker Skapa Excelblad från din FileMakerdatabas med ett klick för enklare rapportering.
Fast Send Öppna eller eposta de Excel eller PDF-dokument som skapas i FileMaker.
Fast Match Hitta matchande poster genom att högerklicka direkt i fältet utan sökläge.
Import av tabeller Lägg till en ny tabell i databasstrukturen genom att importera data.
Flikkontroll Gör en layout med flera flikar i ett enda steg, istället för flera olika layouter för varje flik.
Nedrullningsbar kalender Skriv in datum enkelt och säkert genom att välja inmatningsalternativ som kalender.
Automatisk ifyllnad Fyll i fältinnehåll baserat på tidigare ifyllda värden i fältet.
Visuell stavningskontroll Felstavningar visas direkt med röd understrykning om det är felstavat.
Nya ordna-verktyg Välj de objekt du vill justera och klicka på verktygsfältet för att justera vänster, höger, eller centrera.
Objektnamn Ge namn till layoutobjekt, navigera till namngivna objekt med manus och få information om objekt med objektfunktioner.
Funktioner i FileMaker Pro 7 Beskrivning
Lagra/importera/exportera valfri fil med Containerfält Hantera din musik, bilder, film och dokument med containerfält.
Relationsgraf Skapa en-till-en eller en-till-många relationer i en lättanvänd grafisk vy.
Flera fönster Visa flera fönster eller layouter samtidigt.
ökad databaskapacitet (8 terabyte) Lagra upp till 8 TB data i en fil (begränsningen varierar beroende på hårdvara). Fält kan lagra 2 GB of data.
Stöd för flera tabeller Ha flera tabeller i samma databasfil.
Delad portal Dela portaler i 2 eller fler delar för att undvika rullning.
Kontobaserad säkerhet Tilldela behörigheter för varje användare ner till fältnivå.
Spara och ångra layout/post Spara eller ångra ändringar i layouter.
FileMaker Pro 6 and Pre-6 Features Beskrivning
XML-import Dela data mellan applikationer med hjälp av stöd för Extensible Markup Language (XML).
Importera mapp med filer Importera fler än en fil åt gången genom att importera en hel mapp.
Förfina och utvidga sökning Snäva eller utöka sitt sökresultat baserat på dina villkor.
Värdelistor Ange värden du ofta använder, som text, tal eller datum för snabbare och säkrare inmatning.
Stöd för flera plattformar Använd FileMaker Pro på både Windows och Mac OS.
Manus Automatisera åtgärder med script.
Fältformatering Välj typsnitt, storlek, stil och färg för fälten.
Layout/Report Assistant Få stegvis hjälp med att skapa anpassade layouter, etiketter och rapporter.
Tabellvy Visa flera poster samtidigt i tabellformat, som i kalkylprogram.
Direktimport av Excelfiler Dra och släpp Excelfiler direkt till FileMaker Pro.
ODBC-stöd FileMaker Pro använder ODBC drivrutiner för att utbyta data med andra applikationer.
Relationsdatabas Skapa en-till-en eller en-till-många-relationer i databasen.