FileMaker Server 12 Advanced

FileMaker Server 12 AdvancedFileMaker Server 12 Advanced box

Maximera dina delningsmöjligheter för dina databaser

FileMaker Server 12 Advanced har alla funktioner i FileMaker Server 12 plus fler delnings- och kopplingsmöjligheter. Lägg till FileMaker Server 12 Advanced med FileMaker Pro och maximera dina delningsmöjligheter (separat inköp av FileMaker Pro krävs). Du kan också köra FileMaker Go-databaser på FileMaker Server Advanced för att dela aktuell information med din arbetsgrupp när du är ute på fältet.

Delning

FileMaker Server 12 Advanced har ingen begränsning i antalet FileMaker Pro-klienter. Begränsningen sätts endast av hårdvara och operativsystem. Hantera valfritt antal FileMaker Pro-klienter med större säkerhet och nätverksprestanda.

Administratörsgrupper

Skapa administratörsgrupper och tilldela vissa administrativa behörigheter samtidigt som du behåller säkerhet och kontroll över servern.

NYHET! Gruppstartsidan visar en lista med alla databaser för din arbetsgrupp på en översiktlig webbsida. E-posta, bokmärk, eller lägg till en länk till gruppstartsidan på andra webbsidor. Visa meddelanden för din arbetsgrupp och starta FileMaker Pro, FileMaker Go och Instant Web Publishing direkt från denna sida.

Instant Web Publishing

Säker webbpublicering av dina databaser, samtidigt som du kan ställa in vilka som kan ansluta via webben, vilka som kan se och redigera informationen.

Instant Web Publishing på FileMaker Server Advanced stöder upp till 100 samtidiga webbanvändare – 20 gånger fler än med FileMaker Pro.

ODCB/JDBC-stöd

Stöd för ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity) gör det möjligt att läsa från och skriva till FileMaker Pro-databaser som körs på FileMaker Server 12 Advanced med hjälp av program och utvecklingsverktyg. Anslut upp till 50 samtidiga ODBC/JDBC-kopplingar.