Nyheter i FileMaker Server 12

Nyheter i FileMaker Server 12FileMaker Server 12 box

Snabbare och säkrare Server

 
Snabbare WAN-prestanda

Prestanda är väsentligt snabbare över WAN med FileMaker Server 12. Du kommer att upptäcka en 40% snabbare datahämtning, eftersom FileMaker Server 12 skickar mindre data på nätverket med färre kommunikationssteg. En sökning efter information i ett fält som formaterats som en värdelista, eller en filtrerad portal har en åtkomsttid under en sekund.

64-bit
ars stöd

Eftersom FileMaker Server 12 nu har stöd för 64-bitars minneshantering kan du utnyttja betydligt mer minne, vilket ökar prestandan, speciellt med stora databaser eller många klientanslutningar. Eftersom FileMaker Server 12 lagrar mer information i minnet och endast skriver ändringar till disk, processas data snabbare, effektivare och minimerar risken för filkorruption.

Mer stabil arkitektur

FileMaker Server 12 har en ännu bättre stabilitet, med separata processer. ODBC körs som en separat process, liksom script och plug-iner. Progressiva backuper körs också separat. Så om någon av dessa processer skulle sluta fungera, påverkar det inte databasserverns drift. Servern fortsätter att leverera data till klienterna, som avsett.

Progressiv nedladdning av media

De nya förbättrade containerfälten i FileMaker Pro 12 gör att FileMaker Server 12 har ännu mer processkraft. Ladda ner film och annan media progressivt till klienter med FileMaker Pro och FileMaker Go. Nu kan du bläddra genom posterna utan att behöva vänta på att filer laddas ner fullständigt per post. *

* Angivna versioner är minimum krav. Programvaran kan också fungera tillsammans med senare versioner som har godkänts av FileMaker, Inc.

Mer effektiv backup

Säkerhetskopieringar med FileMaker Server 12 är snabbare och effektivare än någonsin tidigare. När servern har en grund-backup, kommer endast filer som ändrats att säkerhetskopieras. När data lagras externt med de nya containerfälten i FileMaker Pro 12, säkerhetskopieras endast ändringarna.

FileMaker Server 12 har en ny progressiv backup, vilket innebär att de delar av databasen som har ändrats sätts samman med grund-backupen. Ange hur ofta du vill köra progressiv backup – varje minut, eller upp till var sextionde minut. Nu kan du vara säker på att även data som tagits bort av misstag, kan återfås från den senaste säkerhetskopieringen.

Snabbare webb
publicering

Webbpubliceringsmotorn i FileMaker Server 12 har gjorts om fullständigt och är nu snabbare än någonsin. Nu kan fler förfrågningar hanteras samtidigt. Tillsammans med en effektivare minneshantering, kommer du att upptäcka en prestandaförbättring på upp till 65%.