Tekniska specifikationer FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced

Tekniska specifikationer

FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced

 
Vad ingår

Boxversionen av FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced innehåller programvara och produktdokumentation på DVD, samt en licensnyckel för installation.

Den nedladdningsbara versionen av FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced inkluderar programmet, produktdokumentation i PDF-format, och en länk till ett elektroniskt licens-certifikat, med licensnyckel för installation.

De språk som stöds är: Engelska, franska, italienska, tyska, svenska och japanska.

Systemkrav

Dessa är systemkraven för både FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced.

Operativsystem Minimikrav Rekommendationer
Mac OS X och Mac OS X Server v10.6.8 * (32-bit) CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 2 GB
CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 4 GB
Mac OS X och Mac OS X Server v10.6.8 * (64-bit) CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 4 GB
CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 8 GB
OS X Lion och OS X Lion Server v10.7 * (64-bit) CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 4 GB
CPU: Intel-Mac
med Dual Core
RAM: 8 GB
Windows 7 Professional Edition SP1 * (32-bit)
Windows Server 2008 Standard Edition SP2 * (32-bit)
CPU: Dual Core
RAM: 2 GB
CPU: Dual Core
RAM: 4 GB
Windows Server 2008 R2 SP1 * (64-bit)
Windows 7 Professional Edition SP1 * (64-bit)
Windows Server 2008 Standard Edition SP2 * (64-bit)
CPU: Dual Core
RAM: 4 GB
CPU: Dual Core
RAM: 8 GB
Windows Server 2003 R2 SP2 * (32-bit) CPU: Dual Core
RAM: 2 GB
CPU: Dual Core
RAM: 4 GB

Hårddisk: 80 GB (minimum 10 GB ledigt utrymme). DVD-läsare (för boxprodukt).

* Angiven version är minimikrav. Programvaran kan komma att fungera med senare versioner som godkänns av FileMaker, Inc.

FileMaker Server 12 installerar de komponenter du behöver för att kunna använda PHP, såsom PHP-motor, FileMaker API för PHP, exempelkod och dokumentation. Använd den senaste versionen av PHP som FileMaker Inc. har certifierat. Windowsanvändare behöver PHP 5.3.8 och Mac PHP 5.3.6.

Kapacitet

Tabellen nedan visar testade och teoretiska gränser med maximalt antal samtidiga användare för FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced. Testerna representerar konfigurationer och är inte någon prestandagaranti.

  FileMaker Server 12 FileMaker Server 12 Advanced
Typ av klienter Testat Teoretiskt Testat Teoretiskt
FileMaker Pro 250 250 250 Ingen begränsning**
Custom Web Publishing (CWP)* 200 200 200 200
IWP Ej tillgängligt Ej tillgängligt 100 100
ODBC/JDBC Ej tillgängligt Ej tillgängligt 50 50

* Flera användare kan dela en CWP-koppling. CWP-kopplingar baseras på direkta frågor, snarare än en ständig session.

** Anslutningar begränsas enbart av hårdvara och operativsystem.

Kompabilitet

FileMaker Server 12 och FileMaker Server 12 Advanced stöder endast filformatet i FileMaker Pro 12 och FileMaker Go 12. Databaser från äldre versioner av FileMaker måste konverteras till FileMaker Pro 12 för att kunna användas med FileMaker Server 12 eller FileMaker Server 12 Advanced.

Ytterligare krav

Adminkonsollen kan användas på datorer med nätverkstillgång till FileMaker Server 12. De operativsystem som stöds för dessa applikationer är:

Mac OS X

  • Mac OS X 10.7 (Intel-Mac)
  • Mac OS X 10.6.8 (Intel-Mac)
  • Mac OS X 10.7 Server (Intel-Mac)
  • Mac OS X 10.6.8 Server (Intel-Mac)

Windows

  • Windows Server 2008 R2 SP2
  • Windows 7 Professional Edition SP1
  • Windows Server 2008 Standard Edition SP2
  • Windows Server 2003 R2 SP2
  • Windows XP SP3

 
Nätverk:
TCP/IP; FileMaker Server 12 är begränsad till 250 samtidiga 250 FileMaker Pro/Pro Advanced-kopplingar. FileMaker Server 12 Advanced begränsar inte antalet FileMaker Pro/Pro Advanced-kopplingar. Varje FileMaker Pro/Pro Advanced-klient kräver en licens av FileMaker Pro/Pro Advanced 12.

Webbläsarkrav:
För att använda en databas som delas med Instant Web Publishing, måste Windowsanvändare ha Microsoft Internet Explorer version 9.0 eller 8.0, Firefox 9.0 eller Safari 5.1. På Mac behövs Safari 5.1 eller Firefox 9.0. Dessa versioner är minimikrav. Programmen kan komma att fungera med senare versioner som certifierats av FileMaker, Inc.