Claris FileMaker Server


FileMaker Server

Claris FileMaker Server™ är en snabb och pålitlig serverprogramvara som används för att agera värd för dina FileMakerbaserade appar. 

FileMaker Server™ ger dig och dina kollegor åtkomst till er data dygnet runt, sju dagar i veckan. En smart tjänst som du med fördel kan låta göra många av de tunga processerna med komplexa sökningar och sorteringar, exporter med mera. Genom FileMaker Servers adminkonsoll, fjärrhanterar du appar enkelt och sparar mycket tid genom att automatisera administrativa uppgifter.

FileMaker Server körs antingen under Windows Server, macOS eller Linux (Ubuntu).
Vi kan assistera dig med din server eller att du låter oss hantera den åt dig!

Om du vill dela dina appar byggda i FileMaker i ett nätverk, så är FileMaker Server™ en absolut nödvändighet. Om du inte vill ha en egen serverdator för din FileMaker Server™ och applikationerna har vi en lösning även för detta. Läs mer om våra hostingtjänster.

Läs mer om FileMaker Server™