Henrik Hartler

”FileMaker skapar affärsnytta!”

Henrik Hartler har drivit företag och utvecklat affärer med hjälp av FileMaker och PositionEtt sedan 2002. Numera är han själv en avancerad användare och programmerar fritt i programmet.

När Henrik Hartler, som i dag är vd på Viggsö Bostad, startade sitt första egna bolag år 2002 föll valet på att använda FileMaker ihop med konsulter från PositionEtt.

– Vi behövde snabbt få igång den absolut viktigaste processen – att kartlägga marknaden och bearbeta prospects. Företaget växte inom några år till att omsätta över 100 MSEK och en viktig del på den resan var att skräddarsy ett CRM system med FileMaker som mjukvara. Senare utvecklades ytterligare funktioner såsom projekthantering och produktdata.
Parallellt med detta startade Henrik ett nytt bolag inom finans där FileMaker användes som motor för att bygga ett integrerat ERP/CRM-system

– Vi hade en heltidsanställd kille som utvecklade och fick delvis hjälp att bygga tekniken av PositionEtt. Det var ett mycket avancerat system för beräkning och hantering av olika finansiella kontrakt (bland annat leasingavtal) - ett skolboksexempel på hur man kan använda FileMaker för att bygga upp något avancerat från scratch på extremt kort tid och till låg kostnad.

Henrik stannade själv inte kvar så länge i bolaget, men det växte vidare med FileMaker som hjärtat i affären och omsatte uppemot 700 MSEK innan det var dags att ersättas med ett branschanpassat system till sjusiffrigt belopp.

Skräddarsydda system

Henrik menar att styrkan med FileMaker är att man på mycket kort tid och till låg kostnad kan bygga skräddarsydda system utifrån de behov som finns i verksamheten. När han gick in som konsult i ett industriföretag som höll på med plastformssprutning var en stor utmaning att kvartalsvis skapa prislistor till kunderna. En process som var väldigt tidskrävande, osäker och monoton, samtidigt som kunderna inte fick informationen på det sätt de önskade. På några månader skapades en automatiserad process med FileMaker som bas där PositionEtt bistod under hela resan. Tolv år senare är systemet vidareutvecklat och fortfarande i full drift på flera avdelningar, med bland annat kalkylering, kundprislistor och dokumentstyrning.

Henriks färd gick vidare till ett annat industriföretag där det fanns stora utmaningar med affärsflödena. Lösningen blev att bygga ett omfattande logistiksystem med prognoshantering, ett product managementsystem och ett lagerplatssystem med integrerade iPads och streckkodsläsare för lagerpersonalen.

– Under den här perioden träffade jag Johan Småros, som är systemutvecklare på PositionEtt, regelbundet. Vi funkar väldigt bra ihop, han är en extremt smart programmerare som kommer med fantastiska lösningar och oftast ligger flera steg före i resonemangen – det är alltid upplyftande att jobba tillsammans med honom. Henrik menar att det som alltid handlar om människor, processer och IT-stöd. Han tycker att Filemaker är en fantastisk mjukvara och att det med rätt människor involverade går att göra underverk.

– Men sedan ska det implementeras i verksamheten och då krävs det en ”champion” i ledningen som på djupet förstår nyttan för att driva förändringsarbetet.

Agilt IT-stöd oslagbart

I dag är Henrik vd på Viggsö Bostad, en del av en fastighetskoncern som grundades av en gammal affärskollega - som också är en FileMaker-fantast. Efter att ha suttit hundra timmar ihop med PositionEtt under åren, iakttagit och lärt, bygger Henrik numera mycket på egen hand. Resultatet denna gång är ett fullt skräddarsytt system för bostadsutveckling, som är ihopkopplat med koncernens.

Henrik Hartler, VD och Entreprenör

Henrik Hartler, VD och Entreprenör

“Det är ett fantastiskt IT-verktyg för att (själv) kunna skapa resultat på så kort tid till nästan ingen kostnad”

– Det bästa av allt – jag kunde på nästan ingen tid alls skapa ett fantastiskt IT -stöd som också samverkar med de andra affärsområdena inom koncernen. I rollen som vd, entreprenör och bolagsbyggare vet man vilka problem som är viktigast att lösa. Sättet är inte alltid givet och då är ett agilt IT-stöd oslagbart. Därutöver är det en lyx att även kunna förstå möjligheter/begräsningar för att vara en vass beställare, eller själv utveckla, säger Henrik och fortsätter:
– Jag är lite otåligt lagd och vill gärna att saker ska ske nu, men framför allt är det extremt tillfredställande att direkt kunna skapa, testa och sedan justera. FileMaker är så lättanvänt. PositionEtts konsulter gör det ju mycket snyggare än vad jag någonsin kommer att göra, men rent funktionellt kan jag bygga 90 procent själv i dag. Jag vet när det är för svårt för mig, eller tar för lång tid, och då tar jag hjälp av dem. De är lättillgängliga och håller en hög kompetens. Ett mycket fint samspel.

På Viggsö är nu de stora problemen där FileMaker kan skapa nytta redan hanterade. Men eftersom omväxling berikar tycker Henrik fortfarande att det är härligt att bara vara en daglig användare för en stund.

 


FAKTA Henrik Hartler

Driven entrreprenör med mångårigt samarbete med PositionEtt AB i olika företags FileMakerapplikationer

FileMaker

Att använda FileMaker™ som primär utvecklingsplattform är ett säkert och tryggt sätt att nå önskat resultat på kort tid. PositionEtt har certifierade utvecklare redo att planera, systemera och bygga ett helt skräddarsytt system i nära samarbete med kunden.

Läs mer om Claris FilleMaker™ Pro som verktyg på vår sida om Claris FileMaker™
och på https://www.claris.com/sv/filemaker/


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53