Kungliga Operan

Kulturskatt öppen för alla

Hur många gånger har egentligen operan Tosca framförts? Svaret hittar den nyfikne snabbt i Kungliga Operans databas över sin föreställningsverksamhet som med hjälp av PositionEtt ständigt växer och utvecklas.

Den 18 januari 1773 invigdes den Kongliga Svenska Operan i Stockholm. Under de århundraden som har gått sedan dess har här framförts otaliga operor, baletter, skådespel och konserter. Ett kulturarv väl värt att bevara för eftervärlden.
Intresset för att veta mer om olika föreställningar och artister är stort. Förr tog arkivet emot mejl och telefonsamtal nästan dagligen från både forskare och privatpersoner.

Utgått från de egna behoven

Mycket av tankearbetet var redan gjort när Operan fick sitt första bidrag till repertoardatabasen från Riksbankens Jubileumsfond 2009. Pengarna gjorde att ytterligare några medarbetare kunde anställas som fick i uppgift att gå igenom arkivmaterial, programblad och affischer och sedan lägga in informationen i FileMaker-databasen. I dag går det att söka på produktioner och föreställningar, medverkande artister, dagliga affischer, programblad och ett axplock av Operans samlingar.

– Vi utgick från teaterns egna behov. Vad behöver vi själva söka fram? Vad vill allmänheten och forskarvärlden veta? Vi är inte ensamma om att bygga upp en repertoardatabas kring föreställningsverksamhet och tittade därför på vilka sökparametrar och vilken information andra har, säger Helena Iggander.

Till en början byggde de databasen på egen hand eftersom kompetensen redan fanns internt i form av kollegan och musikbibliotekarien Mårten Ljungberg på Operans musikbibliotek. Han hade tidigare byggt avdelningens katalogsystem, och en handfull andra databaser på Operan, med hjälp av FileMaker.

– Men när vi behövde mer hjälp kontaktade vi PositionEtt och började i första hand samarbeta kring det publika gränssnittet, säger Helena.

Helena Iggander, Arkivarie, Kungliga Operan

Helena Iggander, Arkivarie, Kungliga Operan

"De har kommit med många kloka idéer när det gäller användarvänlighet, hur man söker och inte minst vad som är tekniskt möjligt i FileMaker. Det har varit den stora vinningen för oss, att de är så otroligt kunniga och vet exakt hur de ska utnyttja FileMaker på bästa sätt för att få det att fungera så smidigt som möjligt."

 Ny samlingsdatabas på gång

Tanken nu är att utveckla databasen ytterligare tillsammans med PositionEtt genom att komplettera med informationslängder, till exempel hela konsertverksamheten. Även ett engelskt gränssnitt är aktuellt eftersom många internationella forskare hittar hit.

– Vi arbetar också med en ny samlingsdatabas tillsammans med Jonas Forsberg på PositionEtt där det ska gå att söka på skisser, historiska kostymer, scenografimodeller, konstverk, arkivmaterial, historiska dokument och liknande. Det här är ett arbete som aldrig tar slut eftersom det går att lägga in hur mycket information och metadata som helst!


FAKTA Kungliga Operan

Operans arkiv och samlingar kan berätta oändliga historier om oss och om våra konstformer genom tiderna. Det omfattar handlingar från den konstnärliga verksamheten inom opera, balett, hovkapell och talteater, men också handlingar som har vuxit fram ur teaterns administration. Vi har ett unikt material av arkivhandlingar, fotografier, kostymer, scenografimodeller, kostym- och dekorskisser och autografsidor av kända musikverk.

Då Operan varit förskonat från krig och eldsvådor har mycket bevarats så långt tillbaka som från Gustav III:s dagar. Eftersom Operan hade gemensam organisation med Kungliga Dramatiska Teatern från dess grundande 1788, ingår även Dramatens verksamhet i arkivet fram till 1907 då Dramaten fick egen arkivbildning.

I Operans uppdrag ingår att bevara och vårda vårt kulturarv. Kungliga Operan arbetar för att tillvarata och varaktigt bevara teaterns verksamhet och minne för framtiden.

Besök repertoararkivet på https://arkivet.operan.se

Dagens affisch för ca hundra år sedan

Dagens affisch för ca hundra år sedan


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53