Nationalmuseum

Biljetto gör det lätt att ställa om

Nationalmuseum blev Årets museum 2022, till stor del på grund av de digitala satsningarna och arbetet inom pedagogik under pandemin. Med Biljetto var det enkelt att ställa om och sälja biljetter till digitala föreläsningsserier och kurser.

Nationalmuseums uppdrag är att främja och tillgängliggöra konsten. Pandemiåren var förstås en stor utmaning när museerna tvingades stänga ner helt eller delvis. – Det innebar att vi fick gå över från fysiska visningar till digitala presentationer via Teams och bygga upp allt från grunden, säger Jessica Clavijo Retamales, bokningsassistent med ansvar för biljettpublicering av entrébiljetter och allmänna evenemang i museet.

Museets första digitala satsning blev en föreläsningsserie, Svenska konstnärer, som snabbt blev populär. Länkar till föreläsningarna distribuerades till alla deltagare som hade förbokat sig via Biljetto.

– Sedan följdes det upp det med ett flertal föreläsningsserier och digitala kurser. För oss var det ett nytt sätt att använda oss av Biljetto. Även nu erbjuder vi digitala konststunder, Möten med minnen, för bland annat demensboenden och har även digitala presentationer av utställningar och skolvisningar. Vi ser det som ett sätt att tillgängliggöra museet för alla, säger Jessica.

När restriktionerna lättade 2021 firade Nationalmuseum genom utställningen Zorn, men fortfarande gällde ett visst maxantal besökare och det gick endast att förköpa biljetter.

– Systemet är så flexibelt så det löste vi genom att lägga in slottider med ett visst antal biljetter per slot i Biljetto, säger Jessica.

Ny tillgodokod och förbättrad layout

I dag används Biljetto för att sälja förköps- och entrébiljetter till utställningar, allmänna visningar, kurser och fysiska och digitala evenemang.

– Vi lägger även till fribiljetter när det behövs. Varje evenemang skräddarsys efter de olika arrangörernas önskemål. Museet har en programgrupp, men evenemang av olika slag anordnas även av intendenter och andra i organisationen. Det är ofta väldigt komplexa aktiviteter med olika typer av tillval, säger Jessica.

I maj kom Biljetto 3.0. I den nya versionen har det bland annat blivit betydligt enklare att lägga in, publicera och kunna korrigera, ändra och lägga till slottider genom bokningsassistentfunktionen.

– Det är lätthanterligt, effektivt och man sparar ganska mycket tid. En bra funktion är tillgodokoden vilket gör att vi får minskat biljettbortfall. Istället för att som tidigare avboka eller omboka biljetter får besökarna nu en tillgodokod att nyttja i Biljetto vid ett annat tillfälle och pengarna stannar kvar i verksamheten.

Jessica Clavijo Retamales, bokningsassistent, Nationalmuseum

Jessica Clavijo Retamales, bokningsassistent, Nationalmuseum

“Eftersom det är PositionEtts egen programvara går det att få till förändringar och de är lyhörda för våra förslag.”

Jessica tycker också att layouten har blivit betydligt bättre ur ett marknadsföringsperspektiv. Nu går det till exempel att lägga in bilder och synka så att evenemangssidan hänger ihop med den grafiska profilen. Klagomålen på att det är svårt att boka har också minskat.

– Det finns fortfarande utmaningar, men vi har en tät dialog med PositionEtt. Vi är lite av deras försökskanin kan man säga eftersom vi har så många olika evenemang jämfört med andra museer. Eftersom det är PositionEtts egen programvara går det att få till förändringar och de är lyhörda för våra förslag. Det är ett utvecklingsarbete som aldrig tar slut för vi kommer alltid på nya funktioner som kan behövas.

Anpassat biljettpris

Även kommunikationen mellan Biljetto och Blå Boken har blivit smidigare. Nationalmuseum har även en filial i Gustavsberg i Stockholm, Gustavsbergs porslinsmuseum, och tillsammans har de sju kassor.

– I Blå Boken lägger vi in visningar, fakturerar, tar ut statistikrapporter och kan se försäljningen både av biljetter och i butikerna. Vi har även tittat på vilka tider vi har flest besökare och skapat dynamisk prissättning efter utbud och efterfrågan. Det är flest besökare vissa tider på helgerna så då anpassas biljettpriset i slottiderna efter det. Det är ett sätt att jämna ut publikflödet, säger Jessica.

Just nu pågår för första gången tre utställningar parallellt på Nationalmuseum. Giorgio Vasaris teckningar, Christer Strömholm – Porträtt i Paris och Stilla liv, en utställning av Lars Norén och Bobo Ericzén.

– Och i vår kommer utställningen Trädgården – konst och natur under sex sekler. Den ser jag verkligen fram emot!


FAKTA Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag.

Läs mer på https://nationalmuseum.se

Köp biljetter till Nationalmuseum via Biljetto på https://nationalmuseum.biljetto.com


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53