TCO Development

Hållbart system för hållbar certifiering

Hållbarhetscertifieringen TCO Certified används världen över för att främja mer hållbara IT-produkter. PositionEtt var med och tog fram ett nytt skräddarsytt system för att uppdatera hela certifieringsprocessen.

TCO Development är organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified. Med hjälp av den kan organisationer över hela världen ställa miljömässiga och sociala krav på IT-produkter och dess tillverkning och därmed möta utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv som kopplas till IT-produkter. Märkningen går att hitta på bland annat smarta mobiler, bildskärmar, bärbara och stationära datorer och headsets.

Tidigare hade TCO Development ett webbaserat certifieringssystem, men i takt med digitaliseringen och en ny generation krav behövde även certifieringsprocessen uppdateras och digitaliseras – från ansökan till dess att ett certifikat utfärdats för den nya IT-produkten.

FileMaker löste problemet

Det visade sig snabbt bli början på ett mycket stort utvecklingsarbete. TCO Development bearbetar stora mängder data och var i behov av att kunna samla och optimera sina processer. Det krävde ett nytt system där vissa specifika delar skulle kunna fungera obehindrat. Att själva kunna reglera behörighetsaccessen och ha tillgång till sin data var också viktigt.

Lösningen blev att vända sig till PositionEtt som byggde ett skräddarsytt system med hjälp av FileMaker. I dag hanteras samtliga processer och flöden kopplade till hållbarhetscertifieringen i det nya systemet och det är också här som framtida tjänster kan komma att utvecklas för att driva verksamheten och hållbarhetsarbetet framåt.

– I och med att vi hanterar stora mängder data från många olika verifieringsaktörer behöver vi kunna reglera behörighetsaccessen, vilket är enkelt att göra i FileMaker, säger Viktor Wennström, Quality Manager på TCO Development. Idag kan våra kunder och externa parter ansluta sig via webben, samtidigt som vi har en intern del där vi hanterar all kritisk data.

 

Delaktig i hela processen

Han menar att en viktig förutsättning för att nå ett lyckat resultat har varit det goda samarbetet med PositionEtt.

– Deras VD Jan Karlsson har visat hur systemet fungerar under våra gemensamma sittningar och på så sätt har jag lärt mig att sköta det mesta på egen hand. En stor styrka och något som har underlättat mycket är att vi har varit delaktiga under hela processen, säger Viktor Wennström.

Jan Karlsson å sin sida menar att projektet aldrig hade kunnat genomföras så smidigt om kunden inte redan hade haft en så pass stor teknisk kompetens.
– Vi har egentligen bara bidragit med verktyget, i dag underhåller och uppdaterar TCO Development själva systemet. Och det går superbra!

Viktor Wennström, Quality Manager, TCO Development

Viktor Wennström, Quality Manager, TCO Development

“En viktig förutsättning för att arbetet har gått så bra är det goda samarbetet med PositionEtt.”


FAKTA TCO Development

TCO Development är organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified – en internationell certifiering som främjar mer hållbara IT-produkter. Fokus för certifieringen är att IT-produkter och deras produktion ska möta krav på social och miljömässig hållbarhet ur ett livscykelperspektiv.

TCO Development ägs av TCO, en svensk icke-vinstdrivande och partipolitiskt fristående facklig centralorganisation.

Läs mer på https://tcocertified.com/sv/


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53