Växa

”Det känns skönt att nästan ha stenkoll”

När Linda Grimstedt, chefredaktör för tidningen Husdjur, bytte till PositionEtts prenumerationstjänst Preno passade hon på att städa upp i registret. – Nu kan jag ärligt titta en annonsör i ögonen och säga att våra mottagare verkligen läser tidningen.

I år firar tidningen Husdjur 75-årsjubileum. Den primära målgruppen har sedan starten varit mjölkbönder och alla som arbetar praktiskt inom mjölkproduktion. Under årens lopp har upplagan sjunkit i takt med antalet mjölkbönder, men i princip alla som i dag är aktiva prenumererar också på tidningen som är mycket uppskattad av sina läsare.

– Det finns läsare som har kvar samtliga utgåvor, de slänger inte ett enda nummer. Förr i tiden band vissa även in årets upplaga, säger Linda Grimstedt.
Växa, som äger både Husdjur och Nötkött, använde sig tidigare av en av Sveriges största prenumerationstjänster.

– Men vi kände att vi var för små för deras stora system, säger Linda. Vi hade helt enkelt inte behov av allt de kunde erbjuda.

Linda kunde till exempel inte själv gå in i prenumerationsregistret och hade därmed svårt att hjälpa de kunder som kontaktade henne direkt. Tidningen har en nära relation med sina läsare och en del speciallösningar när det gäller prenumeration. Det gör att kunskapen om prenumerationssystemet behöver finnas även hos redaktionen.

– Via P1 Prenumeration kan jag själv gå in i systemet och antingen åtgärda direkt eller skicka vidare till PositionEtt vid behov.

Betala enbart för de tjänster som behövs

I samband med en organisationsförändring och ett systembyte kände Linda att de nu betalade för tjänster som de av olika anledningar inte hade behov av. Eftersom det finns få andra leverantörer att byta till blev hon glad när hon hittade PositionEtt och Preno även om det kändes som ett stort steg att ta.

– Vi har både bytt ner och bytt upp oss. Det är ett enklare system som ännu inte har alla finesser, men vi slipper också betala för något vi inte får. Jag visste från början att det hade färre tjänster kopplade till sig, men samtidigt utvecklas systemet hela tiden. Baksidan är väl att vi får betala för utvecklingen av nya tjänster, men samtidigt är det upp till oss att bestämma om det är värt det eller inte.

Fler betalande prenumeranter

Konverteringen till Preno innebar mer arbete och tog längre tid än Linda hade förväntat sig, men blev samtidigt en välbehövlig möjlighet att städa och rensa i prenumerationsregistet.

– Det uppstod lite missuppfattningar ibland. Så här i efterhand hade vi nog behövt avsätta mer tid själva och kanske suttit med fysiskt på plats ibland för att kunna jobba tillsammans, men PositionEtt har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Vi har gjort den här resan tillsammans. Nu är vi nästan den största kunden från att ha varit en av de minsta.

Något som komplicerade konverteringen var att vissa prenumeranter låg i Växas eget CRM. Det gjorde att PositionEtt fick bygga en fil för uppdatering mellan de två systemen eftersom de kunderna betalade direkt till Växa.

Linda Grimstedt, Chefredaktör, Tidningen Husdjur

Linda Grimstedt, Chefredaktör, Tidningen Husdjur

"PositionEtt har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma."

– Den kopplingen hade inte fungerat ultimat innan, men det visste vi inte eftersom vi inte hade tillgång till registret. I och med konverteringen upptäckte vi en del prenumeranter som inte hade betalat på många år till Växa, men som ändå fick tidningen, säger Linda. Vi stängde av prenumerationen och kontaktade allihop via mejl och följde upp med telemarketing. Det var jobbigt, men bra!

I slutänden fick vi både fler betalande prenumeranter och en sänkt upplaga. Vi städade även upp friexlistan så att alla hamnade i rätt kategori. Det tog otroligt mycket tid, men nu känns det skönt att nästan ha stenkoll.

Korta kontaktvägar

Upprensningen har också gjort att det går att arbeta mer strukturerat med prenumerationsvärvning och kampanjer. Sedan ett halvår tillbaka ligger upplagan högre än den registrerade upplagan vid tryck och Linda räknar med en höjd upplaga 2023.

– De prenumerationer som försvinner och tillkommer är riktiga prenumerationer så det känns skönt. Nu kan jag ärligt titta en annonsör i ögonen och säga att vår upplaga kanske inte är så hög, men det är aktiva prenumeranter.

I Preno ingår även kundtjänst som tar hand om inkommande samtal och e-post. Varje vecka får Linda en tidsjournal där hon kan se varje ärende, åtgärd och tidsåtgång.

– Tidsjournalen ger en känsla av kontroll. I början tyckte jag att det tog för lång tid. Nu har vi kommit överens om hur lång tid ett standardärende bör ta. Jag behöver aldrig fundera över var pengarna tagit vägen när fakturan kommer. Vi är raka mot varandra och det går alltid att diskutera och komma fram till en lösning. Vi har höga krav, men är en schysst kund.

Det bästa med bytet till Preno tycker Linda är de korta kontaktvägarna, både när det gäller möjligheten att själv kunna gå in i systemet och åtgärda och att det snabbt går att få tag i kundtjänst.

– Det är inte längre en anonym person som svarar utan vi har en relation till varandra vilket är skönt. Det går alltid att lösa saker. Det är ett enkelt och bra system vilket jag gillar!


FAKTA PRENO

Din samarbetspartner för prenumerationshantering.

Läs mer på


FAKTA Växa
Tidningen Husdjur är en av Sveriges äldsta facktidskrifter och har i 75 år förmedlat nyheter, gett inspiration och exempel på lösningar till mjölkproducenters utmaningar. Tidningen utser även tillsammans med olika partners utmärkelserna Årets djurskötare, Årets ungdomsdiplom och Årets vallmästare (tillsammans med systertidningen Nötkött). Husdjur kommer ut 11 gånger per år och har i dag en upplaga på 4 600 ex. Läsarna återfinns i alla de nordiska länderna.
https://www.vxa.se/husdjur

Anders Stafverfeldt

Anders Stafverfeldt

Försäljning

08-545 870 60