2019-02-07

Arbetsgivardeklaration på individnivå

För dig med abonnemang och giltig licens, gör enligt nedan för att framställa filen till Skatteverket.
- Klicka på Skattedekl
- Klicka på pilen framför inlämningsdatum för aktuell månad
- Klicka på knappen Kontroll
- Klicka på knappen Spara fil


Använder du bilförmån behöver du uppdatera till den senaste versionen av P1 Lön Light.