Versionshistorik


P1 Lön Light


Versionshistorik

Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Lön Light och knappen Versioner.

Version 2018.1R3

(lanserad 2018-03-27)

NYTT
- Nytt format för kontrolluppgifterna för inkomståret 2018.
- Vid export av skattedeklaration till fil, visas nu gulmarkerad text överst på deklarationen.

RÄTTELSE
- Växastödet hamnade i fel ruta på Arbetsgivardeklarationen.
- Lönen räknades inte ut korrekt vid nyanställning och vid avslutad anställning.
- Fil till Fora skapades inte om den sista löntagaren i listan hade slutdatum ifyllt.
- Landskoder kan inte längre sparas med gemener, endast versaler tillåts.
- Utskrifterna beaktar bättre eget sökurval.

Version 2018.1R2

(lanserad 2018-01-11)

RÄTTELSE
- Byte av semesterår-funkionen fungerade inte som den ska.

Version 2018.1R1

(lanserad 2018-01-10)

NYTT
- Ändras organisationsnummer för licensägaren av P1 Lön Light får man en varning.

Version 2018.1

(lanserad 2018-01-09)

NYTT
- 2018-års skattetabeller.
- Nytt KU10 format från Skatteverket (nytt sedan oktober 2017).
- Automatiskt beräkning av lön, för nyanställda och anställda som slutar.
- Anställningsbevis.
- Korrekturläst Handbok.
- Vid ändring av organisationsnummer kommer en varning.
- Tydligare revisionnummer.
- Funktion som kontrollerar bankkontonummer är uppdaterad.
- Komplett stöd för Växastödet.
- Anteckningsblock för egna anteckningar.
- Funktion för beräkning av förmånsbeloppet vid trängselskatt/infrastrukturavgift.
- P1 Lön Light är byggd i FileMaker 15.

 

Har du en tidigare version än ovan, behöver du uppdatera.
För mer information, läs här.