P1 Lön Light - Versionshistorik

 


P1 Lön Light


Versionshistorik

Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Lön Light och knappen Versioner.

Version 2019.1

(lanseras under vecka 2, i januari 2019)

NYTT
- Anpassad för Skattedeklaration på invidivnivå samt huvuduppgift för företaget i en och samma exportfil
- Nya skattetabeller för 2019
- Funktion som tar reda på löntagarens rätta skattetabell genom att fråga Skatteverket direkt
- Räkna ut månadsvärdet av bilförmån direkt i Lön Light
- Föräldraledighet med bekväm kalenderfunktion
- Förbättrad hantering av PDF utskrifter

Version 2018.1R5

(lanserad 2018-10-10)

NYTT
- Nybilspriser beslutade av Skatteverket juni 2018 är införda
- Ny knapp "Förälder" med kalender för föräldraledighet på Lönespecifikationen
- Ny postortskatalog från mars 2018

RÄTTELSE
- Åtgärdat ett fel som gjorde att maila flera lönespecar/kontrolluppgifter samtidigt kunde misslyckas genom att inte hitta skapade PDF-filer

Version 2018.1R4

(lanserad 2018-06-05)

NYTT
- Stöd för arbetsgivardeklaration på indivdnivå
- PDF-knappar på flera ställen i programmet
- Skapa Kontrolluppgiifter finns på flera ställen i programmet

RÄTTELSE
- Antal löntagare räknades felaktigt, om man inte hade varit inne på företagskortet först
- Rättat RUT och ROT-förmån som nu ingår i underlaget för beräkning av både inkomstskatt och arbetsgivaravgifter

Version 2018.1R3

(lanserad 2018-03-27)

NYTT
- Nytt format för kontrolluppgifterna för inkomståret 2018
- Vid export av skattedeklaration till fil, visas nu gulmarkerad text överst på deklarationen

RÄTTELSE
- Växastödet hamnade i fel ruta på Arbetsgivardeklarationen
- Lönen räknades inte ut korrekt vid nyanställning och vid avslutad anställning
- Fil till Fora skapades inte om den sista löntagaren i listan hade slutdatum ifyllt
- Landskoder kan inte längre sparas med gemener, endast versaler tillåts
- Utskrifterna beaktar bättre eget sökurval

Version 2018.1R2

(lanserad 2018-01-11)

RÄTTELSE
- Byte av semesterår-funkionen fungerade inte som den ska

Version 2018.1R1

(lanserad 2018-01-10)

NYTT
- Ändras organisationsnummer för licensägaren av P1 Lön Light får man en varning

Version 2018.1

(lanserad 2018-01-09)

NYTT
- 2018-års skattetabeller
- Nytt KU10 format från Skatteverket (nytt sedan oktober 2017)
- Automatiskt beräkning av lön, för nyanställda och anställda som slutar
- Anställningsbevis
- Korrekturläst Handbok
- Vid ändring av organisationsnummer kommer en varning
- Tydligare revisionnummer
- Funktion som kontrollerar bankkontonummer är uppdaterad
- Komplett stöd för Växastödet
- Anteckningsblock för egna anteckningar
- Funktion för beräkning av förmånsbeloppet vid trängselskatt/infrastrukturavgift
- P1 Lön Light är byggd i FileMaker 15

 

Har du en tidigare version än ovan, behöver du uppdatera.
För mer information, läs här.