MedlemLight versionshistorik

 


P1 Medlem Light


OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Tänk på att ni aktivt måste beställa en uppgradering för att ni ska få tillgång till de senaste förbättringarna.

Nyheter i urval

 

• 1.14 (lanserad 2018-03-20)

Fakturor
- Ny knapp: Rensa fakturor, tar bort alla fakturor som har ett betaltdatum tidigare än innevarande år
- Står numera "Betald faktura" om man förhandsvisar eller skriver ut en faktura som redan är betald, istället för "påminnelse"

Personer
- Ny knapp: Radera personer, raderar framsökta personer
- Ny knapp: Visa medlemmar som inte har "Medlem"-krysset på sig
- Ny knapp: Visa medlemmar som är utträdda
- Ny knapp: Visar medlemmar som har avlidit
- Ny knapp: Visar medlemmar som har avlidit

Övrigt
- Ombearbetning för anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR)
 

• 1.13 (lanserad 2017-09-18)

- Ny funktion: Anteckningsblock där man kan spara noteringar på olika flikar
- Ny funktion: Möjlighet till e-postkopia (bcc) när man epostar enstaka fakturor
 

• 1.12 (lanserad 2017-08-14)

Fakturor
- Ny flik som visar vilka epostutskick som fakturan är med på
- Ny sökknapp: Visa - Låsta
- Ny funktion: Permanenta. Sätter alla preliminära fakturor som permanenta
- Nytt fält under ny flik: Anteckningar, avsett för egna anteckningar om fakturan
- Preliminära fakturor kan inte makuleras, betalas eller låsas
- Utskick av en faktura med e-post skapar nu alltid ett eget massbrev
- Ny funktion: Permanenta. Sätter alla preliminära fakturor som permanenta
- Makulerad faktura visas med fakturanumret (och mottagaren) i grått och överstruket i fakturalistan

Övrigt
- Om man klistrar in en epost så tas formatteringen bort
- Nu finns hjälptexter på sökfunktionerna under Visa om man hovrar med muspekaren
 

• 1.11 (lanserad 2017-05-12)

Fakturor
- Ny funktion på fakturakortet: Förhandsgranskning av faktura
- Lagt till en påminnelse om att datorn inte bör gå i vila när man gör massutskick
- Ändrat ett meddelande om att prel fakturor blir permanenta
- Rättat att informationstexten överst på fakturakortet inte syntes


• 1.10 (lanserad 2017-04-05)

Fakturor
- Ny rutin för påminnelser
- Möjlighet till egen fakturarubrik
- Kunna koppla om felaktig inbetalning till annan faktura
- Dela upp inbetalningar
- Kunna visa de personer som hör till framsökta fakturor
- Kunna visa de fakturor som har ett kryss i rutan Stoppa påminnelser
- Kunna Visa de fakturor som har negativt belopp.
- Snabbare fakturalista
- Fliken Inbetalningar visar nu fakturans totalbelopp

Personer
- Namnfältet breddat i personlistan
- Fliken Medlemsnr har bytt namn till Person
- Om man sorterat innan man skriver ut, t ex telefonlista, behålls sorteringsordningen
- I listan visas namnet i grått om personen är markerad som avliden eller har utträtt
- Markering visas på flikar på person- och fakturakortet om det finns en information kopplad

Övrigt
- Ny postortskatalog från mars 2017


• 1.09 (lanserad 2016-12-02)

Systemkrav: FileMaker Pro 15

Fakturor
- Nu går det att skriva ut framsökta (visade) fakturor
- Lås- och Lås upp-funktionen låser/låser nu upp de visade (=framsökta) fakturorna
- Om en faktura är makulerad syns det på utskriften
- Nytt alternativ för e-post av fakturor: Eposta framsökta (visade) fakturor
- En fakturarad kan nu raderas av både admin- och arbeta-användare
- Fakturor som e-postats får nu status icke-preliminär
- Det går nu inte att radera eller lägga till fakturarader på låsta fakturor
- Fel i fakturanumrering vid radering av den sist skapade preliminära fakturan är åtgärdat

Personer
- I fältet Ftg/Organisation kan man nu skriva de första bokstäverna och få förslag på namn
- Makulerade fakturor syns inte längre i portalen på personkortet
- Nu går det bra att skriva in t ex 1965-03-27 vid bortval av personnummer-kontrollen

E-post
- Ny version av SMTPit; 5.0.1
 

• 1.08 (lanserad 2015-10-06)

Fakturor
- Ny knapp för att makulera en faktura
- Rapporterna visar nu fakturadatumintervall istället för betaldatumintervall

Inbetalningar
- Åtgärdat ett fel som uppstod vid inläsning av BGMAX på Windows 
- Nu kan även en adminanvändare bläddra med månadsknapparna

Inställningar
- Justering av vissa ledtexter som blev avkapade

Utskrifter
- Nu syns hela telefonnumret om man skiver ut medlemskortet
 

• 1.07 (lanserad 2015-05-20)

Personer
- Ny utskrift med inställningsbara val
- Fältet Kön sätts automatiskt om man skriver in ett korrekt personnummer, men är är nu ändringsbart om man arbetar med enbart datum utan de 4 sista siffrorna
- Det går att söka personer med felaktig epostadress 
- Båda telefonnumren syns i listan över personer
- Om ett mail inte skickades pga felkod så visas felkoden
- Om en mailadress är felaktig färgas bakgrunden röd
 

• 1.06 (lanserad 2015-04-09)

Serverversion
- Denna version kan levereras och driftas på server för fler användare
 

• 1.05 (lanserad 2015-03-25)

Massbrev
- Lättare att välja epostserver i listan när man gör utskick
- Rött kryss för mottagare visas inte om utskicket är gjort
- Epost och namn för mottagaren visas nu korrekt om det ändras på medlemskortet
- Man kan välja att fakturera en särskild avgift för alla framsökta personer vid avgiftsfaktureringen

Personer
- Fälten Förnamn, Efternamn, Epost och Telefon går nu att utforma med färg mm

• 1.04 (lanserad 2015-02-20)

Personer
- Ny funktion som kan rensa bort felaktiga epostadresser med hjälp av en fil
- Adresserna Adressetikett för utskick och Adressetikett för faktura kommer med färdigberäknade i medlemsexporten.
- Rättat ett fel som gjorde att arbetsplatsens namn (fältet Företag) inte kom med vid utskrift av arbetsplatsetiketter
- Företaget kommer inte längre med vid utskrift av adressetiketter om man valt hemadress för utskick

Postorter
- Ny uppdaterad postortskatalog

• 1.03 (lanserad 2015-01-07)

Inställningar
- Rättat ett fel i funktionerna Kontrollera & Ändra medlemsnr, samt Kontrollera & Ändra fakturanr

• 1.02 (lanserad 2014-11-26)

Personer
- Möjlighet att importera filer med medlemsinformation som visas på kontaktkortet
- Ny exportfunktion som skapar en Excelfil med i stort sett all info om framsökta medlemmar.
- Personkortet kan skrivas ut
- Både 12- och 10-siffrors personnummer accepteras
- Organisationsnummer accepteras i personnummerfältet

Uppdatering
- Ändrad förenklad procedur för versionsuppdatering

Fakturor
- Makulerad faktura eller betald faktura kan inte mailas
- Sista fakturan kan raderas i fakturalistan
- Förbättrad hantering av preliminära fakturor

Avgiftslängd
- Personnummer och data i ett fritt fält går nu att få med i utskriften
- Möjlighet att välja sorteringsordning vid utskrift 
- Man kan med en knapp visa tillhörande personer till en viss avgift
- Möjlighet att få ut debiteringslängden som en Excelfil


• 1.01 (lanserad 2014-09-10)

Fakturor
- Man kan nu välja att fakturera enstaka avgift vid avgiftsfaktureringen
- Nyskapade fakturor får status preliminär och kan raderas innan någon justeras eller ändras
- Man kan ändra på fakturanummerserien om man vill
- Man kan välja att fakturera en särskild avgift för alla framsökta personer vid avgiftsfaktureringen

• 1.0 (lanserad 2014-09-01)

Första versionen av programmet P1 Medlem Light lanseras. Grundidén till programmet kommer ur en skräddarsydd leverans från 2002 till en förening som ville ha ett enkelt medlemssystem med fakturering. Eftersom den leveransen fyllt sin funktion på ett mycket bra sätt under en tioårsperiod gör vi nu ett dynamiskt inställningsbart medlemsregister som är uppgraderingsbart när det lanseras nya versioner. Mindre föreningar och klubbar är användarmålgrupp.

- P1 Medlem Light är ett medlemssystem för hantering av personer, massmail, fakturering och inläsning av betalfiler

HUVUDFUNKTIONER
- Hantering av personuppgifter
- Olika medlemsavgifter för olika medlemmar
- Fakturering av medlemsavgifter och artiklar
- Inläsning av OCR filer från Bankgiro och Plusgiro
- Massmail

Systemkrav: FileMaker Pro 13