Versionshistorik P1 Medlem


P1 Medlem


OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Men tänk på att ni aktivt måste beställa en uppgradering för att ni ska få tillgång till de senaste förbättringarna.

Nyheter i urval


• 17.00 (release 2019-01)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 17

- Systemet går att köra utan sidofiler

 
Kontakter
- Kontroll om mobil, e-post eller personnummer redan finns vid skapande av ny kontakt
- Det går att välja om man vi vill visa dialog för att spara kontakt
- Hantering av avliden, nytt personnummer samt annan orsak vid inläsning av SPAR
- Möjligt att välja alla förnamn eller endast tilltalsnamn vid inläsning av SPAR
- Möjligt att göra egen rutin vid spara kontakt
- Knapp för att redigera autogirostatus
 
Inbetalningar
- Förvald inbetalningstyp kan anges under inställningar
- Manuell inbetalning omarbetad
- Mer information om fakturan kopieras till inbetalningen
 
Faktura
- Möjligt att arbeta med restbelopp på delbetalningsfaktura
- Knapp för att visa summa i fakturalistan
- Kvar att betala i utskrift av fakturalista
- E-post och mobiltelefon på layouten
- Makulera-krysset borttaget från layouten
 
Organisation
- Listan sorteras som default inte


• 16.02 (release 2018-10)

- Valbara fält för företag och personnummer när man lägger till kontakt
- Kontroll om mobil, e-post eller personnummer redan finns vid lägg till kontakt
- Möjligt att söka efter inbetalning via ID
- Postort för besök hämtas med hjälp av postnummer


• 16.01 (release 2018-08)

- Förbättrad hantering av personnummer
- Symbol för medlem
- Stöd för html-formaterad text i brödtext e-post
- Möjligt att skriva in förfallodatum för faktura
- Nytt kryss under personligt-fliken för att markera sekretess, medför även rödaktig färg i huvudet


• 16.00 (release 2018-05)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 16
 
- Inbyggt stöd för Dataskydd (GDPR)
- Möjligt att skicka och ta emot SMS direkt från P1 Medlem
- Möjligt att skicka brev via E-post
- Möjligt att skicka faktura via E-post
- Möjligt att skicka faktura via e-post med knapp eller länk för direkt kortbetalnng 
- Massbrev kan skapas på server
- Möjligt att visa delar av medlemssystemet via webbinloggning för lokalorganisationer
- Möjligt att uppdatera kontakters adresser och namn via SPAR
- Avisering sker på servern om möjligt
- Inläsning av OCR betal-fil sker på servern om möjligt
- Egen export kan göras från kontaktlista
- Möjligt att synka en maillista åt gången mot Mailchimp
- Rapport avseende medlemsstatistik
- Sorterar bevakningar på menysidan i bättre ordning
- Visar även förekommande företagsnamn i bevakningsportalen på menysidan
- Betalsätt ändras till Autogiro / Faktura vid inläsning av medgivande
- Ny behörighet Dataskyddsombud


• 15.03 (release 2017-05)

- Kunna gå till relaterad person som betalar för pren / medlemsskap
- Kunna gå till relaterad kontakt
- Medlemsrapport med utgångspunkt organisation
- Tillägg för Betalsätt i APIet
- Ytterligare export för prenumerations-etiketter
- Möjligt att köra egen funktion från kontaktlistan
- Möjligt att ta ut SIE4-filer för bokföring
- Möjligt att kontosätta inbetalningar
 
 

• 15.02 (release 2017-03)

- Möjligt att inkludera nya vid prenetikettsuttag
- Möjligt att skapa medlemsskap direkt vid fakturering av extrarader
- Stöd för kategorier kopplade till kontakt på organisation
- Sätta bestämt start- och slutdatum vid avisering
- Möjligt att söka URAD som är passerade
- Möjligt att söka flera urader eller ett intervall
- Möjligt att välja kategori, eller kombinera kategori och utbudsnummer
- Möjligt att gå till deltagarlista från konferenskortet
- Vid exakt betalning kommer uraden att förlängas i enlighet med skapande urad
- Uppdaterad postnummerkatalog


• 15.01 (release 2017-02)

- Möjligt att kundanpassa utträdd-processen
- Ny rapport Periodskuld
- Möjligt att specificera antal i beräknad kostnad
- Periodiskt utbud har stöd för valfritt antal månader
- Stöd för visning via API
- Stöd för anteckning (konferenser)
- Stöd för plats (konferenser)
- Periodiska utbud slutar alltid vid månadsslut
- Samtliga rapporter från faktura ställer fråga mot grafikfilen för ev anpassad utskrift
- Möjligt att kundanpassa avliden-processen
- Ny rapport Konto per faktura
- Ny flik med priser för att bättre få plats
- Slår upp postort automatiskt på organisation
- Möjligt att manuellt ange momsbelopp på utbud

 

• 15.00 (release 2016-09)

- Stöd för Organisation. Ersättare för Distrikt.
- Möjligt att låta en utbudsrad övergå till en annan på kontakt

 

• 13.05 (release 2016-08)

- Stöd för Mailchimp
- Utökade funktioner i API
- Boka bort knapp på inbetalningar
- Möjligt att skriva ut orginalfaktura
- Visa påminnelse, snabbsökning för att visa vilka fakturor som markerats för påminnelse
- Korrigeringspost skapas vid t ex prisändring på utbud om ej exakt belopp är satt
- Stöd för lokaler på Konferens
- Möjligt att anmäla medföljande gäster
- Möjligt att fakturera en konferens flera gånger, ex. deltagande en gång och tillval en annan gång
- Stöd för ansvarig på konferens
- Fler deltagarlisteutskrifter
- Möjligt att basera antal dagar från idag, faktura- eller betald-datum
- Möjligt att beräkna Personnamn
- Möjligt att beräkna Betalt för
- Markerar inbetalning med typ
- Möjligt att ställa in att fakturaadressen skall uppdateras innan utskrift
- Nytt fält, organisationsnummer under Företagsfliken
- Ny flik för besöksadress med tillhörande fält


• 13.04 (release 2016-08)

- Möjligt att skriva ut fakturor löpande
- Stöd för webbapi
- Stöd för betalning via Linkpay
- Gåvoavisera från aviseringsmodulen, sker med utför skript på server om möjligt
- Intresseavisera från aviseringsmodulen, sker med utför skript på server om möjligt
- Möjligt att lägga till extra rader på en favi
- Möjligt att göra favi till framsökta kontakter
- Möjligt att göra egenfakturalista i P1GRAFIK
- Ny rapport Bokslutsrapport
- Omarbetat flöde vid avisering

 

• 13.03 (release 2015-10)

- Kunna radera visade etiketter
- Möjligt att välja utträdesdatum vid klick på utträde

 

• 13.02 (release 2015-09)

- Nya rapporter för inbetalningar
- Anmärkning vid manuell inbetalning möjlig
- Uppehåll i medlemsskap möjligt
- Möjligt att visa kontaktens namn med förnamn först
- Alla medlemmens olika adresser samlade i fliksystem för adresser
- Utskrifters utseende mer harmoniserade
- Förfinad felrapportering när man arbetar med delbetalningar
- Omarbetat autogiro samt delbetalningar för lättare hantering
- Omarbetat påminnelsehantering
- Kredit av faktura raderar eventuella medlemsskap
- Kryss för att välja om man vill använda autogiro
- Utträdd datum och orsak tas bort vid återinträde.
 
 

• 13.01 (release 2015-04)

- Kravspärr kan sättas på en kontakt
- Möjligt att räkna om priser på förfakturor
- Brevtyp kan anges för att ha olika mallar i Grafikfilen

 

• 13 (release 2014-06)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 13
 
- P1 Medlem är ombyggt i nya filformatet FMP12 och kräver FileMaker 13 för att köras.
- Programmet har ett helt nytt grafiskt gränssnitt
- Merparten av funktioner, knappar och portaler hittar du på samma plats som i 3.10.
 

- Vi har kompletterat programmet med en kundspecifik sidofil. 
- Sidofilen gör att vi t ex kan skapa olika beräkningar, specifika för varje kund
- Nu finns även möjlighet att göra pre-fakturor baserat på urval eller framsökning
- Vi har uppdaterat postnummertabellen.

 

• 3.10 (release 2014-01)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 11

- Adressuppdatering med tjänst från Posten. (Kräver separat abonnemang med Posten)
- Möjligt att skicka intresseavi till framsökta kontakter
- Möjligt att framställa fil för att skicka till Autogiro. Filen skickas via kundens/medlemmens bank.
- Möjligt att skicka fakturor till framsökta kontakter
- Möjligt att kreditera en avisering

 

3.09 (release 2013-03)

- Fel vid manuella inbetalningar (rättat)
- Faktura-avi utan rader stoppar OCR-import (rättat)
- Felaktigt löpnummer sattes i OCR-tabell vid uppdatering (rättat)

 

• 3.08 (release 2011-02)

- Utnyttjad kreditfaktura visas som K oavsett om datum fyllts i (rättat)

 

• 3.07 (release 2011-02)

- Möjligt att ange moms manuellt per rad (rättat)
- Om Rad-moms är tomt kommer default moms att hämtas från inställningar (rättat)

 

• 3.06 (release 2010-11)

- Endast rättningar av mindre fel (rättat)

 

• 3.05 (release 2010-06)

- Möjlighet att skapa uppdragslista med uppdrag baserat på person och distrikt/avdelning
- Möjlighet amed Uppdelning eller Samkörning av prenumerationer i samband medlemskap
- Stöd för BGmax och Totalin OCR filer. Känner av automatiskt vilket format man läser in


• 3.04 (release 2010-03)

- Avancerad rabattmöjlighet som ger rabatt för t ex familjemedlemmar
- Möjlighet att sätta distrikt automatiskt på kontakten med hjälp av postnumret


• 3.03 (release 2010-03)

- Konferenser kan webbpubliceras och man kan anmäla sig till en konferens på webben
- Man kan ha separat betalningsvillkor eller text för avier, t ex ”Innehar F-skattebevis”
- Om en inbetalning görs på en förnyelseavi och medlemskapet upphörde för mer än 180 dagar sedan så används inbetalningsdatum som startdatum för medlemskapet
- Aktuella konferenser kan lätt sökas fram med en knapp i Lista konferenser
- Tre nya knappar i funktionen OCR kontroll; Göm helger, Göm inlästa och Göm kollade


• 3.01 (release 2008-12)

- Om man anger ologiska val för utskicksadress eller fakturaadress (ex: utskick till företagsadress, men företagspostnr saknas) så får man en varning.
- Man kan söka kontakter som samtidigt uppfyller flera tillval på konferenskortet


• 3.00 (release 2008-12)

- Vid avisering kan man ange om man vill att endast ett utbudsnummer, eller intervall, skall aviseras
- Ny OCR-kontroll. Gör att man kan kontrollera om man missat att läsa in en OCR fil. Se handboken
- Typ pg eller bg kan anges vid manuell inbetalning
- Avisering kan också skapa fakturor. Helt ny flik för detta.
- Om man skapar annonsfakturor kan man automatiskt få en prenumeration upplagd.
- Ny funktion som kopierar epostadresser till datorns klippbord
- Ny Lås upp-knapp. Möjliggör upplåsning av alla framsökta fakturor i fakturalistan
- Moms Ja eller Nej kan sättas på kontaktkortet. Informationen följer med när en faktura skapas.
- Moms Ja eller Nej kan sättas på fakturakortet. Används mest vid fakturering utanför EU.
- Funktionen Märk påminnelser hämtar ånyo fakturaadressen från kontaktkortet. Detta är bra ifall adressändring skett efter första fakturan, man slipper då skicka påminnelsen till gamla adressen.
- På kontaktkortet fliken Personligt finns ett nytt textfält som är fritt att sätta rubrik och alternativ på, samt två st datumfält.


• 2.16 (release 2008-04)

- Det går nu att ange avidatum när man gåvoaviserar
- Man kan nu ha 2 st medlemsbrev utformade i layoutläge. Layouterna heter Medlemsbrev1 och 2 och finns i P1MGRAFIK. En ny knapp har tillkommit under Kontakter-Utskrifter som heter Brev 2.
- Knappen Utträde på kontaktkortet sätter ej längre Post = Nej. Vid utskrift av utskicksetiketter kan man välja om man vill utesluta de som har alternativet Post = Nej
- Det finns ett nytt fält som visar 1 om medlemskapet betraktas som nytt, annars 0. Nytt medlemskap är ett medlemskap som inte har ett föregående medlemskap i direkt anslutning (datummässigt).
- Sökfunktionen Nyupplagda räknar nu in både nymedlemskap och återmedlemskap.


• 2.15 (release 2007-10)

- Man kan ange avityp när man aviserar (både vid avgiftavisering och gåvoavisering) och på detta sätt arbeta med olika utseende på förnyelseavierna.

- Man kan välja under Inställningar om man vill att personens namn alltid skall komma med i rutan Er referens på fakturan. Normalt kommer namnet inte med om man anger särskild text i rutan Er referens på kontaktkortet.


• 2.14 (release 2007-09)

- Det går att ha flera olika intresseavier genom att ange avityp på utbudskortet, och sedan skapa en layout i P1MFAKT. Se handboken.

- Nytt fält på utbudskortet: Avityp. Används vid behov av olika utseende på intresseavierna.


• 2.13 (release 2007-09)

- På fliken Gåvor summeras nu också föregående år samt en period som man kan välja själv under Inställningar.

- När man arbetar med Manuell inmatning av gåvor/autgirogåva visar fönstret i bakgrunden kontaktkortet för personen med fliken Gåvor så att man lättare ser att gåvan blivit inamtad.
 

- Under fliken Kontaktkort och fliken Faktura finns nya knappar: Redigera grafik. Den öppnar grafikfilen med rätt behörighet.

• 2.12 (release 2007-06)

- Ny funktion för snabb inmatning av autogirogåvor. Finns under Manus.

• 2.11 (release 2007-05)

- Ny flik på kontaktkortet - Brev
- Brevmallar. Man kan lägga upp standardbrev som en mall och få med uppgifter från personkortet.
- Massbrev. Man kan skapa brev till en grupp framsökta personer.
- Gåvoavisering. Man kan söka fram en grupp personer och skapa en ny typ av Gåvoavi till dessa.
- Det går att skapa en Aktivitet och koppla den till gåvoavier för uppföljning av hur det gick.
- Ny flik på kontaktkortet - Autogiro. Det går att ange att en kontaktperson har medgivit autogiro.
- Avier kan exporteras till fil f v b till ett tryckeri som sköter resten.
- Man kan enkelt visa vilka personer som anmält sig till ett visst tillval, ny pil på konferenskortet.
- Numerisk Enter tangent kan användas vid inmatning av manuell betalning.
- Ny flik på fakturakortet där man ställa om vilken konferens eller aktivitet som en faktura tillhör

= = = = 

 

2.10 (release 2007-03)

- *** VIKTIGT *** Denna version hanterar konferenser i stället för enkla kurser. Vid uppdatering från 2.07 eller tidigare till 2.10 eller senare kommer inte kurshanteringen komma med på ett korrekt sätt. Om man inte använder kurshanteringen kan man uppgradera rakt av. Om man använder den måste man lägga upp aktuella kurser på nytt och kontrollera.

- Under Rapporter i fakturor finns en ny funktion med vars hjälp man enkelt kan söka fram fakturor som var obetalda per visst datum. Det underlättar kontrollen av reskontran.

- Man kan inte längre makulera en avi/faktura som har inlästa OCR-rader.

- Vid avisering kan man välja vilket datum avierna skall få. Bra när man producerar dem och sedan väntar ett tag innan man postar dem. En avi / faktura låses automatiskt när den blir betald.

- Ny knapp - Utträde. Finns under fliken Utträde och tar hand om allt som måste göras vid utträde.

- Man kan visa tillhörande fakturarader för framsökta fakturor. Ny knapp på fakturakortet.

2.07 (release 2007-03)

- Det går att bläddra bakåt och framåt ungefär som i en webbläsare. På varje layout finns 2 pilar upper till höger. Med dessa kan man bläddra.

- Man kan välja att ett utbud som standard skall få rutan Faktureras nästa gång satt till Nej. Detta bestäms på utbudskortet.

- Man kan begränsa längden för en fakturrad till ett visst maximalt antal tecken. Detta gör att ordernumret (om man använder det) garanterat kommer med på fakturaraden. Begränsningen görs under Inställningar-Faktura. Det är som standard satt till 60.

- Ett icke periodisk utbud kan förses med ett slutdatum. Detta används framförallt vid preliminära medlemskap vid inträde.

2.06 (release 2007-02-14)

- Man kan mata in manuella inbetalningar genom att använda ytterenter på numeriska tangentbordet.

- Man kan häva en makulering.

-Under fliken Betalar för har knappen visa tillkommit. Man kan på så sätt enkelt visa alla kontakter som en part betalar för.

2.04 (release 2007-01)

- Nytt fält - på kontaktkortet fliken Kategorier - ett par kryssrutor till.

- Ny knapp i fakturarader - man kan visa tillhörande fakturor.

2.03 (release 2006-12-06)

- OCR raden på avierna slår om till texten ”MAKULERAD” om det är en kreditfaktura.

- Radera-knappen testar (och varnar) först om 1) Det finns en obetald faktura eller 2) Medlemmen betalar för annans räkning.

- Man kan ändra typen på fakturakortet.

2.02 (release 2006-11)

- Ny flik - Varor. Man kan se vad kunden handlat för varor. De fakturarader som har varor visas.

- Fältet kredittid utlagt så man kan se och ändra på det.

- Nytt kryss på kontaktkortet: Anonym. Det används om någon person önskar vara anonym och inte komma med i telefonlistor och epostlistor. De som har kryss i denna ruta utesluts innan Telefonlista och Epostlista skrivs ut.

- Man kan välja att skriva ut alla avier igen en andra gång om man vill.

2.01 (release 2006-09)

- Förbättrad layout vid Ny intresseanmälan.

- Utropstecken visar om något finns under flikarna.

- Man kan ange meddelande på fakturan när man skapar en intresseavi.

- Antal avi/fakturarader som inte är noll visas på fakturakortet. Används för att avgöra om en avi / faktura kommer behöva mer än en sida. Fältet är sökbart varvid man kan söka fram alla avier/fakturor som är flersidiga.

- Man kan välja format på filen till tryckeriet.

- Man kan välja i vilken ordning avierna/fakturorna skall skrivas ut; nr ordning eller postnr ordning. Se fliken Fakturan.

2.0 (release 2006-08)

- Helt nytt användargränssnitt.

- Samtliga talonger för både pg och bg inlagda i utskriftsfilen. Man väljer under Inställningar om man arbetar med pg eller bg.

- Det går att bestämma att ett utbud vid betalning skall övergå i ett annat. Används framför allt vid vid introduktionserbjudanden; ett rabatterat medlemskap året ut kan på så sätt övergå i ett fullvärdigt medlemskap med normal avgift.

- Särskild fakturaadress kan nu hanteras. På medlemskortet finns särskild ruta där man kan skriva in fakturaadress.

- Vid aviseringen kan man välja om man endast vill söka för ett visst postsorteringsområde (Sverige, Europa, Övriga). Man kan då få ut alla utrikesavier för sig.

- På medlemskortet finns möjlighet att sätta fältet Omgång för medlemmar. Detta fält kan sedan väljas vid avisering så att det är möjligt att avisera endast Omgång 1. Används ffa om man vill avisera enskilda grupper.

- Nytt fält har tillkommit - Intressekod. Den används om man har två lika belopp som skall resultera i olika medlemskap. Är normalt 1. Läs handboken.

- Det går nu att har upp till 5 prenumerationer på en inbetalning.

- Ny funktion för att spara gamla adresser. Det finns nu Spara-knappar på alla adresstyper och adresserna sparas som en anteckning. Fördelen är att hur många adresser som helst kan sparas.

- Man kan ange en extra text som kommer med på kursbekräftelsen, både pappersversionen och epostversionen. Avitexterna, som kan ställas in under Inställningar, sparas numera på avierna/fakturorna.

- Omarbetade avier. Avierna och fakturorna klarar nu hur många rader som helst. Vid uppgradering från tidigare versioner måste man byta utskriftsfilen och göra provutskrifter.

- Det har tillkommit en rapport i utbud som visar antalet för utbuden för ett valt datum. Går att använda vid sammanställningar.

- Nollrader kan gömmas på avin / fakturan om man vill. Det görs under Inställningar-Faktura.

- Fler adressetiketter och möjlighet till kontroll av att postnummer finns angivet

- Ny flik: Etikett. Där visas alla etiketter som skapats på kontakten (om man begär att de skall sparas). Möjlighet till två olika storlekar på etiketten. Utskicksetiketter kan valbart sparas till fil om man vill.

- Utökat antal kryssrutor och kategorier.

- Antal röster kan anges på utbudskortet. Olika medlemskap kan ge olika röstetal som sedan visas på kontaktkortet.

- Rapport över inträden och utträden har tillkommit.

- Möjlighet att spara avier / fakturor som PDF dokument. Under Inställningar kan man bestämma om man vill ha PDF istället för papper.

- Kurshanteringen klarar att annan part betalar utbildningen med flera namn och ordernr på en faktura. Ett medlemskap, prenumeration och kursanmälan kan också förses med ett ordernr som visas på fakturan.

- Möjlighet till att visa priset med fast belopp om intressentavi.

- Det finns möjlighet att skriva ut brev på A4 som passar till fönsterkuvert till framsökt grupp av medlemmar.

1.05 (release 2006-06)

- Nytt kryss under Inställningar: Skapa avi-rad om gåva. Viktig inställning som man bör läsa mer om i handboken.

- När en intressentavi betalas skapas numera avirader motsvarande inbetalningen. Detta gör att betalade intressentavier visar belopp och tas med i konteringsrapporten.

- Under Inställningar OCR kan man välja vilket utbudsnummer som skall gälla för gåvor. Detta är bra om man har flera utbudsnr för gåvor. Under Inställningar OCR kan man också välja att endast acceptera exakt rätt inbetalningar. Beloppet som betalas in måste då alltid stämma exakt med avin/fakturan.

1.04 (release 2006-02)

- Godkända layouter för blanketter inlagda så man kan skriv ut på vita blad.

- Ny rapport för utbudsrader - Kontorapport. Visar belopp konto för konto. Används särskilt när man vill stämma av gåvor.

1.03 (release 2006-02)

- Under inställningar har en knapp för radering av avgiftsrad har lagts till.

- På utbudskortet kan man ange datum och får då se alla som hade ett utbud giltigt för den dagen. Används när man vill veta antal medlemmar vid ett visst givet datum.

- Värdelistan över kommuner styrs numera av vilket län man valt.

- Ny rapport: Länsllista

1.02 (release 2005-12)

- Ny flik på kontaktkortet - Anteckningar.

- Man kan skapa många prenumerationer på en gång genom att ange antal när man manuellt lägger upp prenumerationerna.

- Antalet giltiga prenumerationer som medlemmen har visas om man håller muspekaren över bokstaven G i portalhuvudet. G betyder giltig prenumeration.

- Två nya typer av fakturaposter: FAvi (förnyelseavi) och PAvi (Påminnelseavi). Nya layouter har tillkommit i grafikfilen P1MEDLFAKT.FP7.

- Fakturering har bytt namn till Avisering eftersom den producerar Avier inte fakturor.

- Endast kursfaktureringen producerar nu fakturor. Medlemsavgifterna producerar avier.

- Förändrad hantering av påminnelser. Hanteras från Fakturalistan enbart.

- Nya layouter: Avi2 (påminnelseavi för intressenter) Påminnelseavi (för medlemmar) och Fakturapåminnelse.

- Antalet personer som medlemmen betalar för visas i portalhuvudet.

• release (släpps 2005-12)

- Första släppta versionen av produkten.