Versionshistorik P1 Medlem


P1 Medlem


OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Men tänk på att ni aktivt måste beställa en uppgradering för att ni ska få tillgång till de senaste förbättringarna.

Nyheter i urval

 

• 13 (släpps 2014-06-10)
Nya funktioner:

OBS! Denna version kräver FileMaker 13

- P1 Medlem är ombyggt i nya filformatet FMP12 och kräver FileMaker 13 för att köras. Programmet har ett helt nytt grafiskt gränssnitt men de flesta funktioner, knappar och portaler hittar du på samma plats som i 3.10.

- Vi har kompletterat programmet med en kundspecifik sidofil. I den kan vi t ex skapa olika beräkningar, specifika för varje kund.

- Nu finns även möjlighet att göra pre-fakturor baserat på urval eller framsökning.

- Vi har uppdaterat postnummertabellen.

• 3.10 (släpps 2014-01-20)
Nya funktioner:

Denna version kräver FileMaker 11.

- Adressuppdatering med tjänst från Posten. (Kräver separat abonnemang med Posten)

- Möjligt att skicka intresseavi till framsökta kontakter.

- Möjligt att framställa fil för att skicka till Autogiro. Filen skickas via kundens/medlemmens bank.

- Möjligt att skicka fakturor till framsökta kontakter.

- Möjligt att kreditera en avisering.

3.09 (släpps 2013-03-01)
Rättningar:

-Fel vid manuella inbetalningar

-Faktura-avi utan rader stoppar OCR-import

-Felaktigt löpnummer sattes i OCR-tabell vid uppdatering

3.08 (släpps 2011-02-01)
Nya Funktioner:

-Utnyttjad kreditfaktura visas som K oavsett om datum fyllts i.

3.07 (släpps 2011-02-01)
Nya Funktioner:

-Möjligt att ange moms manuellt per rad. Rad moms är tomt kommer default moms att hämtas från inställningar

3.06 (släpps 2010-11-15)
Nya Funktioner:

-Endast rättningar av mindre fel.

3.05 (släpps 2010-06-14)
Nya Funktioner:

-Möjlighet att skapa uppdragslista med uppdrag baserat på person och distrikt/avdelning.

-Möjlighet att kunna arbeta med Uppdelning eller Samkörning av prenumerationer i samband medlemskap.

-Stöd för BGmax och Totalin OCR filer. Känner av automatiskt vilket format man läser in.

3.04 (släpps 2010-03-23)
Nya Funktioner:

-Avancerad rabattmöjlighet som ger rabatt för t ex familjemedlemmar.

-Möjlighet att sätta distrikt automatiskt på kontakten med hjälp av postnumret.

3.03 (släpps 2010-03-23)
Nya Funktioner:

-Konferenser kan webbpubliceras och man kan anmäla sig till en konferens på webben.

-Man kan ha separat betalningsvillkor eller text för avier, t ex ”Innehar F-skattebevis”.

-Om en inbetalning görs på en förnyelseavi och medlemskapet upphörde för mer än 180  dagar sedan så används inbetalningsdatum som startdatum för medlemskapet.

-Aktuella konferenser kan lätt sökas fram med en knapp i Lista konferenser.

-Tre nya knappar i funktionen OCR kontroll; Göm helger, Göm inlästa och Göm kollade.

3.01 (släpps 2008-12-10)
Nya Funktioner:

-Om man anger ologiska val för utskicksadress eller fakturaadress (ex: utskick till företagsadress, men företagspostnr saknas) så får man en varning.

-Man kan söka kontakter som samtidigt uppfyller flera tillval på konferenskortet.

3.00 (släpps 2008-12-01)
Nya Funktioner:

-Vid avisering kan man ange om man vill att endast ett utbudsnummer, eller intervall, skall aviseras.

-Ny funktion OCR-kontroll. Med denna kan man kontrollera om man missat att läsa in en OCR fil. Se handboken

-Typ pg eller bg kan anges vid manuell inbetalning.

-Avisering kan också skapa fakturor. Helt ny flik för detta.

-Om man skapar annonsfakturor kan man automatiskt få en prenumeration upplagd.

-Ny funktion som kopierar epostadresser till datorns klippbord. Det går att få ett separationstecken mellan adresserna, t ex ett semikolon.

-I fakturalistan har en knapp tillkommit: Lås upp. Man kan med den låsa upp framsökta fakturor utan att behöva låsa upp dem en och en.

-Moms Ja eller Nej kan sättas på kontaktkortet. Informationen följer med när en faktura skapas. Moms Ja eller Nej kan sättas på fakturakortet. Används mest vid fakturering utanför EU.

-Funktionen Märk påminnelser hämtar ånyo fakturaadressen från kontaktkortet. Detta är bra ifall adressändring skett efter första fakturan, man slipper då skicka påminnelsen till gamla adressen.

-På kontaktkortet fliken Personligt finns ett nytt textfält som är fritt att sätta rubrik och alternativ på, samt två st datumfält.

2.16 (släpps 2008-04-16)
Nya Funktioner:

-Det går nu att ange avidatum när man gåvoaviserar.

-Man kan nu ha 2 st medlemsbrev utformade i layoutläge. Layouterna heter Medlemsbrev1 och 2 och finns i P1MGRAFIK. En ny knapp har tillkommit under Kontakter-Utskrifter som heter Brev 2.

-Knappen Utträde på kontaktkortet sätter ej längre Post = Nej. Vid utskrift av utskicksetiketter kan man välja om man vill utesluta de som har alternativet Post = Nej

-Det finns ett nytt fält som visar 1 om medlemskapet betraktas som nytt, annars 0. Nytt medlemskap är ett medlemskap som inte har ett föregående medlemskap i direkt anslutning (datummässigt).

-Sökfunktionen Nyupplagda räknar nu in både nymedlemskap och återmedlemskap.

2.15 (släpps 2007-10-10)
Nya Funktioner:

-Man kan ange avityp när man aviserar (både vid avgiftavisering och gåvoavisering) och på detta sätt arbeta med olika utseende på förnyelseavierna.

-Man kan välja under Inställningar om man vill att personens namn alltid skall komma med i rutan Er referens på fakturan. Normalt kommer namnet inte med om man anger särskild text i rutan Er referens på kontaktkortet.

2.14 (släpps 2007-09-20)
Nya Funktioner:

-Det går att ha flera olika intresseavier genom att ange avityp på utbudskortet, och sedan skapa en layout i P1MFAKT. Se handboken.

-Nytt fält på utbudskortet: Avityp. Används vid behov av olika utseende på intresseavierna.

2.13 (släpps 2007-09-04)
Nya Funktioner:

-På fliken Gåvor summeras nu också föregående år samt en period som man kan välja själv under Inställningar.

-När man arbetar med Manuell inmatning av gåvor/autgirogåva visar fönstret i bakgrunden kontaktkortet för personen med fliken Gåvor så att man lättare ser att gåvan blivit inamtad.

-Under fliken Kontaktkort och fliken Faktura finns nya knappar: Redigera grafik. Den öppnar grafikfilen med rätt behörighet.

2.12 (släpps 2007-06-11)
Nya Funktioner:

-Ny funktion för snabb inmatning av autogirogåvor. Finns under Manus.

2.11 (släpps 2007-05-28)
Nya Funktioner:

-Ny flik på kontaktkortet - Brev

-Brevmallar. Man kan lägga upp standardbrev som en mall och få med uppgifter från personkortet.

-Massbrev. Man kan skapa brev till en grupp framsökta personer.

-Gåvoavisering. Man kan söka fram en grupp personer och skapa en gåvoavi till dessa i en seans. Ny typ av avi - Gåvoavi.

-Ny avdelning - Aktiviteter. Det går att skapa en Aktivitet och koppla den till gåvoavier för uppföljning av hur det gick.

-Ny flik på kontaktkortet - Autogiro. Det går att ange att en kontaktperson har medgivit autogiro.

-Avier kan exporteras till fil f v b till ett tryckeri som sköter resten.

-Man kan enkelt visa vilka personer som anmält sig till ett visst tillval, ny pil på konferenskortet.

-Numerisk Enter tangent kan användas vid inmatning av manuell betalning.

-Man kan under en ny flik på fakturakortet ställa om vilken konferens eller aktivitet som en faktura skall tillhöra

2.10 (släpps 2007-03-30)
Nya Funktioner:

-*** VIKTIGT *** Denna version hanterar konferenser i stället för enkla kurser. Vid uppdatering från 2.07 eller tidigare till 2.10 eller senare kommer inte kurshanteringen komma med på ett korrekt sätt. Om man inte använder kurshanteringen kan man uppgradera rakt av. Om man använder den måste man lägga upp aktuella kurser på nytt och kontrollera.

-Under Rapporter i fakturor finns en ny funktion med vars hjälp man enkelt kan söka fram fakturor som var obetalda per visst datum. Det underlättar kontrollen av reskontran.

-Man kan inte längre makulera en avi/faktura som har inlästa OCR-rader.

-Vid avisering kan man välja vilket datum avierna skall få. Bra när man producerar dem och sedan väntar ett tag innan man postar dem. En avi / faktura låses automatiskt när den blir betald.

-Ny knapp - Utträde. Finns under fliken Utträde och tar hand om allt som måste göras vid utträde.

-Man kan visa tillhörande fakturarader för framsökta fakturor. Ny knapp på fakturakortet.

2.07 (släpps 2007-03-09)
Nya Funktioner:

-Det går att bläddra bakåt och framåt ungefär som i en webbläsare. På varje layout finns 2 pilar upper till höger. Med dessa kan man bläddra.

-Man kan välja att ett utbud som standard skall få rutan Faktureras nästa gång satt till Nej. Detta bestäms på utbudskortet.

-Man kan begränsa längden för en fakturrad till ett visst maximalt antal tecken. Detta gör att ordernumret (om man använder det) garanterat kommer med på fakturaraden. Begränsningen görs under Inställningar-Faktura. Det är som standard satt till 60.

-Ett icke periodisk utbud kan förses med ett slutdatum. Detta används framförallt vid preliminära medlemskap vid inträde.

2.06 (släpps 2007-02-14)
Nya Funktioner:

-Man kan mata in manuella inbetalningar genom att använda ytterenter på numeriska tangentbordet.

-Man kan häva en makulering.

-Under fliken Betalar för har knappen visa tillkommit. Man kan på så sätt enkelt visa alla kontakter som en part betalar för.

-

2.04 (släpps 2007-01-10)
Nya Funktioner:

-Nytt fält - på kontaktkortet fliken Kategorier - ett par kryssrutor till.

-Ny knapp i fakturarader - man kan visa tillhörande fakturor.

2.03 (släpps 2006-12-06)
Nya Funktioner:

-OCR raden på avierna slår om till texten ”MAKULERAD” om det är en kreditfaktura.

-Radera-knappen testar (och varnar) först om 1) Det finns en obetald faktura eller 2) Medlemmen betalar för annans räkning.

-Man kan ändra typen på fakturakortet.

2.02 (släpps 2006-11-23)
Nya Funktioner:

-Ny flik - Varor. Man kan se vad kunden handlat för varor. De fakturarader som har varor visas.

-Fältet kredittid utlagt så man kan se och ändra på det.

-Nytt kryss på kontaktkortet: Anonym. Det används om någon person önskar vara anonym och inte komma med i telefonlistor och epostlistor. De som har kryss i denna ruta utesluts innan Telefonlista och Epostlista skrivs ut.

-Man kan välja att skriva ut alla avier igen en andra gång om man vill.

2.01 (släpps 2006-09-11)
Nya Funktioner:

-Förbättrad layout vid Ny intresseanmälan.

-Utropstecken visar om något finns under flikarna.

-Man kan ange meddelande på fakturan när man skapar en intresseavi.

-Antal avi/fakturarader som inte är noll visas på fakturakortet. Används för att avgöra om en avi / faktura kommer behöva mer än en sida. Fältet är sökbart varvid man kan söka fram alla avier/fakturor som är flersidiga.

-Man kan välja format på filen till tryckeriet.

-Man kan välja i vilken ordning avierna/fakturorna skall skrivas ut; nr ordning eller postnr ordning. Se fliken Fakturan.

2.0 (släpps 2006-08-05)
Nya Funktioner:

-Helt nytt användargränssnitt.

-Samtliga talonger för både pg och bg inlagda i utskriftsfilen. Man väljer under Inställningar om man arbetar med pg eller bg.

-Det går att bestämma att ett utbud vid betalning skall övergå i ett annat. Används framför allt vid vid introduktionserbjudanden; ett rabatterat medlemskap året ut kan på så sätt övergå i ett fullvärdigt medlemskap med normal avgift.

-Särskild fakturaadress kan nu hanteras. På medlemskortet finns särskild ruta där man kan skriva in fakturaadress.

-Vid aviseringen kan man välja om man endast vill söka för ett visst postsorteringsområde (Sverige, Europa, Övriga). Man kan då få ut alla utrikesavier för sig.

-På medlemskortet finns möjlighet att sätta fältet Omgång för medlemmar. Detta fält kan sedan väljas vid avisering så att det är möjligt att avisera endast Omgång 1. Används ffa om man vill avisera enskilda grupper.

-Nytt fält har tillkommit - Intressekod. Den används om man har två lika belopp som skall resultera i olika medlemskap. Är normalt 1. Läs handboken.

-Det går nu att har upp till 5 prenumerationer på en inbetalning.

-Ny funktion för att spara gamla adresser. Det finns nu Spara-knappar på alla adresstyper och adresserna sparas som en anteckning. Fördelen är att hur många adresser som helst kan sparas.

-Man kan ange en extra text som kommer med på kursbekräftelsen, både pappersversionen och epostversionen. Avitexterna, som kan ställas in under Inställningar, sparas numera på avierna/fakturorna.

-Omarbetade avier. Avierna och fakturorna klarar nu hur många rader som helst. Vid uppgradering från tidigare versioner måste man byta utskriftsfilen och göra provutskrifter.

-Det har tillkommit en rapport i utbud som visar antalet för utbuden för ett valt datum. Går att använda vid sammanställningar.

-Nollrader kan gömmas på avin / fakturan om man vill. Det görs under Inställningar-Faktura.

-Fler adressetiketter och möjlighet till kontroll av att postnummer finns angivet

-Ny flik: Etikett. Där visas alla etiketter som skapats på kontakten (om man begär att de skall sparas). Möjlighet till två olika storlekar på etiketten. Utskicksetiketter kan valbart sparas till fil om man vill.

-Utökat antal kryssrutor och kategorier.

-Antal röster kan anges på utbudskortet. Olika medlemskap kan ge olika röstetal som sedan visas på kontaktkortet.

-Rapport över inträden och utträden har tillkommit.

-Möjlighet att spara avier / fakturor som PDF dokument. Under Inställningar kan man bestämma om man vill ha PDF istället för papper.

-Kurshanteringen klarar att annan part betalar utbildningen med flera namn och ordernr på en faktura. Ett medlemskap, prenumeration och kursanmälan kan också förses med ett ordernr som visas på fakturan.

-Möjlighet till att visa priset med fast belopp om intressentavi.

-Det finns möjlighet att skriva ut brev på A4 som passar till fönsterkuvert till framsökt grupp av medlemmar.

1.05 (släpps 2006-06-07)
Nya Funktioner:

-Nytt kryss under Inställningar: Skapa avi-rad om gåva. Viktig inställning som man bör läsa mer om i handboken.

-När en intressentavi betalas skapas numera avirader motsvarande inbetalningen. Detta gör att betalade intressentavier visar belopp och tas med i konteringsrapporten.

-Under Inställningar OCR kan man välja vilket utbudsnummer som skall gälla för gåvor. Detta är bra om man har flera utbudsnr för gåvor. Under Inställningar OCR kan man också välja att endast acceptera exakt rätt inbetalningar. Beloppet som betalas in måste då alltid stämma exakt med avin/fakturan.

-

1.04 (släpps 2006-02-14)
Nya Funktioner:

-Godkända layouter för blanketter inlagda så man kan skriv ut på vita blad.

-Ny rapport för utbudsrader - Kontorapport. Visar belopp konto för konto. Används särskilt när man vill stämma av gåvor.

1.03 (släpps 2006-02-14)
Nya Funktioner:

-Under inställningar har en knapp för radering av avgiftsrad har lagts till.

-På utbudskortet kan man ange datum och får då se alla som hade ett utbud giltigt för den dagen. Används när man vill veta antal medlemmar vid ett visst givet datum.

-Värdelistan över kommuner styrs numera av vilket län man valt.

-Ny rapport: Länsllista

1.02 (släpps 2005-12-12)
Nya Funktioner:

-Ny flik på kontaktkortet - Anteckningar.

-Man kan skapa många prenumerationer på en gång genom att ange antal när man manuellt lägger upp prenumerationerna.

-Antalet giltiga prenumerationer som medlemmen har visas om man håller muspekaren över bokstaven G i portalhuvudet. G betyder giltig prenumeration.

-Två nya typer av fakturaposter: FAvi (förnyelseavi) och PAvi (Påminnelseavi). Nya layouter har tillkommit i grafikfilen P1MEDLFAKT.FP7.

-Fakturering har bytt namn till Avisering eftersom den producerar Avier inte fakturor.

-Endast kursfaktureringen producerar nu fakturor. Medlemsavgifterna producerar avier.

-Förändrad hantering av påminnelser. Hanteras från Fakturalistan enbart.

-Nya layouter: Avi2 (påminnelseavi för intressenter) Påminnelseavi (för medlemmar) och Fakturapåminnelse.

-Antalet personer som medlemmen betalar för visas i portalhuvudet.

1.01 (släpps 2005-12-05)
Nya Funktioner:

Första släppta versionen av produkten.