Medlem beskrivning

 


P1 Medlem


Komplett medlemssystem för all administration av förenings-medlemmar

 

Driver ni en förening eller organisation och har ett bemannat kansli med minst 1000 st anslutna medlemmar? Då är P1 Medlem ett helt perfekt system för er!

 

Historik

Under många år har vi på PositionEtt skräddarsytt medlemssystem och medlemsregister till både stora och små organisationer för att administrera och hantera medlemmar. Därför vet vi att medlemshantering är komplicerat och krävande. Sedan många år tillbaka har vi utvecklat och levererat P1 Medlem till våra föreningskunder. Det är idag ett branschprogram helt anpassat för föreningsverksamhet på ett kansli. Det innebär att det är en leveransklar systemprodukt som även kan uppgraderas när det kommer nya versioner. I stället för att anpassa och skräddarsy system erbjuder vi nu ett branschanpassat program som sköter jobbet för en förening och som snabbt kan levereras.

Medlemssystem med OCR-fakturering

P1 Medlem stödjer många olika typer av medlemsskap. Ställ t ex in att ett visst medlemsskap skall löpa kalenderårsvis, ett annat från det att man går med och vald tidsperiod eller ett annat om man går med i november så skall man få medlemsskap även för hela nästa år. Här finns i princip obegränsade möjligheter. Det fina i kråksången är att när man sedan aviserar medlemsskapen med OCR-avier och medlemmarna betalar kan man läsa in betalningsfiler från Plusgirot eller Bankgirot. Programmet matchar vid inläsning alla inbetalningar med rätt avi och registerar automatiskt nya medlemsskap eller förlänger befintliga medlemsskap.

För-fakturering med prefakturor

Denna funktion har många av våra kunder stor nytta av. Man kan helt enkelt testa att göra fakturor/avier för just det urval medlemmar eller medlemsskap man sökt fram. För-fakturor är fakturor/avier som ej erhåller fakturanummer när man skapar dem. För-fakturor kan man ta bort och göra på nytt. När man är nöjd med sina förfakturor effektuerar man dem och de blir riktiga fakturor med fakturanummer.

E-post SMS och kortbetalning

Via Mailchimp och Sparkpost som vi integrerat mot P1 Medlem kan ni skicka både nyhetsbrev och avier/fakturor via e-post. Det går också att både skicka och ta emot SMS med P1 Medlem. En avi som e-postas till medlemmen kan förses med en knapp som går till kortbetalning av avin på webben.


Föreningstidningen

Föreningens tidning kan kosta olika för olika typer av medlemmar. Den kan vara gratis för vissa och icke medlemmar får köpa eller prenumerera på den till helt andra priser. P1 Medlem har ett helt inbyggt prenumerationssystem, för i princip alla föreningar har en tidning som måste hanteras och distribueras på ett professionellt sätt. Det finns t o m stöd för s k agenter eller bokhandlare.

Kurser och konferenser

Har ni kurser för era medlemmar? Kanske även för icke medlemmar? Helt integererat i medlemsystemet finns en modul som gör att ni kan administrera kurser och kursdeltagare och även fakturera dessa med OCR och läsa in betalningarna. Ni slipper sköta kursadministrationen i ett annat system utan får en helhetsöverblick på alla medlemmars olika kursdeltagande i P1 Medlem. Er webbyrå kan koppla er hemsida till P1 Medlem för anmälningar och betalning med kort.

Försäljning av produkter

All försäljning av produkter eller tjänster hanterar ni enkelt i systemet. Även här används fakturor med OCR-funktionalitet. Här kan man koppla er försäljning på webben direkt mot P1 Medlem via vårt API och kortbetalning via Linkpay som vi integrerat mot.

Gåvohantering

Att samla in pengar till föreningen eller välgörande ändamål görs med fördel i P1 Medlem. Du kan skriva ut brev med tillhörande gåvaoavier. Det går också mycket bra att ha kontroll över personer som skänker pengar med med autogiro.

Ekonomi och bokföring

Alla typer av fakturor och avier som genereras i P1 Medlem kan skrivas ut på vanlig skrivare, till PDFer, eller fakturadata kan skickas till ert tryckeri som gör avierna. Inbetalningar läses in via betalfiler som laddas ner från banken eller så registreras de manuellt. För att kunna sköta bokföringen har systemet en rapportfunktion där du söker fram och skriver ut färdiga underlag för bokföring via rapporter eller SIE4-filer. Det går också att integrera mot ekonomi- och bokföringssystem men det kräver konsulttid.

Webben

Vill ni att era medlemmar skall kunna se och ändra sina kontaktuppgifter via er hemsida löser vi det genom vårt API. Vill ni att de skall kunna köpa medlemskap via er webb löses även det på samma sätt. Det innebär att er webbyrå kan skapa automatisk hämtning/postning av data via P1 Medlem och visa upp på er hemsida.

Rapporter & Utskrifter

Alla utskrifter som avier, brev, bekräftelser, rapporter och fakturor kan anpassas efter era önskemål. Efter en enkel utbildning kan ni själva förändra befintliga eller skapa egna utskifter. Även om systemet uppgraderas till en ny version påverkas inte era utskrifter.

Allmänt

P1 Medlem är skapat i FileMaker. Vi driftar systemet i vårt moln. De FileMaker-licenser ni behöver ingår i leveransen frås oss.

Den stora fördelen med P1 Medlem är att det är ett helhetssystem anpassat för medlemshantering med allt vad det innebär för en förening. Det stödjer fullt ut alla de arbetsprocesser som utförs på ett medlemskansli.

Kika gärna på vår versionshistorik om vad som hänt i P1 Medlem. Programmet har utvecklats i över 10 år.
Versionshistorik

Är ni en mindre förening eller söker ett enklare medlemsregister?
Kika på P1 Medlem Light

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift