1 juli måste butiker ha sin godkända kassa installerad

1 juli måste butiker ha sin godkända kassa installerad

Skatteverket frångår från den 1 juli sin mjuka linje mot butiker som inte har sin godkända certifierad kassa på plats.

"Skatteverket kan ta ut kontrollavgifter om företagen inte har installerat certifierade kassaregister och avgiften är 10 000 kronor första gången. I de fall företag inte har hunnit installera kassaregister till den 1 juli kommer orsakerna till det att bedömas i varje enskilt fall innan kontrollavgift tas ut."

Läs mer om Skatteverkets nya linje