Absolut sista versionen av Blå Boken under FileMaker 11

Absolut sista versionen av Blå Boken under FileMaker 11

P1 Blå Boken

Uppdaterad versionshistorik för Blå Boken
• 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05-03)

Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker 11 då projektet att lyfta Blå Boken till FileMaker 14 har dragit ut på tiden. Men ha tålamod. Nu är det nära!

Klicka här för att läsa mer om de senaste nyheterna!