Anders bästa tips

SMS från FileMaker.Anders Stafverfeldt, Sales Manager på PositionEtt, ser SMS som ett snabbt och säkert sätt att nå ut till kunder eller medlemmar. Tjänsten är lätt att implementera i ett befintligt FileMaker-system och du bestämmer själv i vilket syfte du vill använda den.

Inbyggd SMS-tjänst

Vissa av PositionEtts appar har redan inbyggda sms-funktioner. Det innebär att det går att skicka sms antingen direkt eller tidsinställt genom att skriva in meddelandet i en post i FileMaker-systemet. Det går även att skräddarsy systemet efter egna behov.

Ett exempel är P1 Datakassa som ingår i appen P1 Blå Boken. Här går det till exempel att skicka SMS om när en vara är klar för avhämtning eller bekräfta en bokad tid.

Massutskick via SMS

I medlemssystemet P1 Medlem går det även att göra massutskick. SMS-tjänsten kan exempelvis användas när det är dags att förnya medlemskapet. När mottagaren svarar på SMS:et kan svaret gå tillbaka direkt in i FileMakersystemet. För att vara säker på att SMS:et verkligen går till rätt person kan man be mottagaren svara med sitt personnummer.

Via P1 Medlem Light kan man också kommunicera med sina medlemmar via SMS eller till exempel påminna om att betala en obetald medlemsavi.

Tvåfaktorsautentiering

I P1 Diarium finns möjlighet att logga in och arbeta via en webbläsare genom FileMaker WebDirect. Användaren loggar in genom att skriva in sitt användarnamn och lösenord. För att göra inloggningen säkrare erhåller användaren även ett SMS med en sifferkod som måste skrivas in i steg två för att kunna logga in i systemet. Denna funktionalitet går att bygga in i vilken FileMakerlösning som helst.

Abonnemang

Alla som har ett FileMaker-system med mobilnummer till kunder/medlemmar inlagda kan abonnera på SMS-tjänsten mot en låg fast avgift per månad plus en avgift för varje sms. Det enda som krävs för att komma igång är att PositionEtt implementerar tjänsten i systemet.

Fem fördelar med SMS

  • Det är lätt att implementera SMS-tjänsten i ett befintligt FileMakersystem. Du bestämmer själv vilket mobilnummer SMS:en ska skickas ifrån och om mottagarna ska kunna svara eller inte.
  • SMS är ett snabbt, säkert sätt att nå kunderna. Till skillnad från e-postadresser, som oftare byts, har de flesta kvar sitt mobilnummer i många år vilket ökar chansen att nå rätt person.
  • Skräddarsy tjänsten efter egna behov och använd sms till marknadsföring, påminnelser, bokningar med mera.
  • Använd SMS som tvåfaktorsautentisering när användarna loggar in via en webbläsare.
  • Nå alla kunder/medlemmar på en gång via massutskick.

Publicerad: 2022-03-02