Appakuten

Appakuten gör jobbet åt dig!


Fredrik och Anders - PositionEtt AB

Ibland kan det vara skönt att låta någon annan göra jobbet för att spara tid. Särskilt om det inte finns någon superuser tillgänglig. Vi hjälper dig att få struktur, ordning och reda i systemet.

Vissa systeminställningar i våra levererade appar sker så sällan att det är lätt att glömma bort hur de ska göras, särskilt om det saknas en superuser hos vår kund.

– Då kliver vi gärna in och hjälper till, säger Fredrik, säljare på PositionEtt. Det kan till exempel vara att hantera årsavisering av medlemskap eller ändra betalningssätt i P1 Medlem eller att lägga upp nya utgivningsplaner för print och nya perioder för de digitala delarna I P1 Annons.

För appen P1 Prenumeration finns även tjänsten Preno. Här kan vi ta över kundtjänsten mot alla prenumeranter eller sköta all fakturering och ekonomi. Vi kan även hjälpa till med både kampanjer och statistikkörningar i prenumerationssystemet.
– En kampanj kan till exempel vara ett erbjudande om att köpa sex nummer för priset av tre, säger Anders. Vi kan ta fram en QR-kod som läggs in i tidningen som kunden sedan kan skanna med mobilen för att teckna en prenumeration.

Biljetto är PositionEtts system för försäljning av biljetter online till olika evenemang. Oftast är det ett ganska komplext regelsystem kring de olika eventen med olika typer av tillval, slottider och varierande utbud efter veckodag. Innan man lägger upp ett evenemang är det därför en bra idé att först ta fram en strategisk plan för vad man vill göra och hur det ska göras för att få det rätt från början och slippa göra om.

– Där kan man behöva tankehjälp helt enkelt och det kan vi ställa upp med, till exempel genom att ta fram en strategi och en storyboard. Vad är det för evenemang? Vilket regelverk gäller? Hur länge ska det rulla? säger Fredrik.

Alla PositionEtts appar har administrativt stöd för att hantera gallring av personuppgifter enligt GDPR och dataskyddsförordningen. Ett företag, en organisation eller en förening ska radera personuppgifter när de inte längre är nödvändiga med hänsyn till syftet de blev insamlade för.

– Vi är specialister på att söka och använda den inbyggda GDPR-funktionen, säger Anders. Jag brukar till exempel söka och märka upp inaktuella personuppgifter åt mina kunder i rekryteringsbranschen. Sedan får kunden gå igenom dem för att se vilka de vill behålla och sedan tar vi bort resten. De som blir kvar stämplas om eftersom det måste vara markerat att de är giltiga.

Fredrik och Anders, säljare

Fredrik och Anders, säljare

“Det gäller att ha struktur, ordning och reda i systemen eftersom det är så många delar som hänger ihop"

Fortbildning för nya och gamla

För att hålla kunskaperna kring de olika apparna fräscha och uppdaterade erbjuder PositionEtt utbildningar dit både nya och vana användare är välkomna.

– Fortbildning är ett nyckelord för oss. Vi kör en genomgång och visar lite nya tips och tricks för att våra kunder ska få ut så mycket som möjligt av sin app och kunna använda den effektivt. Så fort man anställer någon ny borde man plocka in oss ett par timmar. Det är värt den kostnaden för då får du välutbildade användare som klarar sig själva och gör rätt från början, säger Fredrik.

PositionEtt kan även hjälpa till med att ta ut rapporter, statistik och fakturering. Om man är osäker är lätt att missa en fakturering här eller där och med tiden kan det växa till stora summor.

– Det gäller att ha struktur, ordning och reda i systemen eftersom det är så många delar som hänger ihop. Det kan vi hjälpa till att skapa. Saknas det blir det ofta att folk gör lite som de själva tycker och då blir det inte bara fel, det kanske kostar pengar också i slutändan.  Struktur och administration är särskilt viktigt när det gäller sällan funktioner eller mer komplexa sådana, avslutar Anders.


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53

Anders Stafverfeldt

Anders Stafverfeldt

Försäljning

08-545 870 60


Publicerad: 2023-10-04