AVLA och ASLA - nya licenssystem från FileMaker, Inc

AVLA och ASLA - nya licenssystem från FileMaker, Inc


Licenssystemen för FileMaker-produkter har fått ett tillskott av AVLA (Annual Volume License Agreement) och ASLA (Annual Site License Agreement). Kort och gott innebär det att man hyr licenserna på årsbasis.

Fördelen med detta är:
- Avsevärt lägre kostnad som kan bokföras som driftskostnad istället för som tillgång
- Underhållsavtal ingår
- Rabatt utgår om man väljer att köpa loss licenserna efter avtalets utgång
- Hyresavtal finns även för skola

Källa: Trigono AB