Blå Boken 4.0 färdig 15 augusti

Blå Boken 4.0 färdig 15 augusti

Ny version av Blå Boken

Blå Boken är ett av PositionEtt's flaggskepp med över 35 st mycket aktiva muséer som användare. Programmet hanterar bl a visningsverksamhet med bokningar och kassa för butiken. Tilläggsmoduler som diarium, bildarkiv, protokoll, föremålsdatabas och föredrag med biljettmodul kan beställas vid behov.

Nu under våren 2005 arbetar vi hårt för att färdigställa Blå Boken för FileMaker version 7.0. Efter midsommar kommer man ju inte att kunna köpa version 6 av FileMaker längre.

Blå Boken version 4.0 är färdig för leverans from 15/8-05.

Nyheter i Blå Boken 4.0 för FileMaker 7
• Hantering och bokning av programpunkter
• Fler funktioner i tidboken, bl a förbättrad lokalöversikt
• Bevakning av bokningar
• Enklare exportfunktion av adressfiler till tryckeriet
• Ny Almanacka
• Funktion för veckoplanering
• Bättre prestanda
• Ny teknik anpassad för Windows XP och OSX
• Högre säkerhet med nytt behörighetssystem och krypterad nätverkstrafik
• Flera fönster samtidigt

Du som vill införskaffa eller uppgradera till FileMaker 7 och Blå Boken 4.0 kan göra det fr o m 15 augusti.

Sedan ett år tillbaka hyr vi ut Blå Boken. Som hyreskund ingår alltid fria uppdateringar. Du hyr produkten löpande med 3 månaders uppsägningstid så länge du använder den. I samband med att vi släpper version 4.0 av Blå Boken upphör all försäljning och uthyrning av tidigare versioner då FileMaker endast kan köpas i version 7.0.

Läs mer om Blå Boken