Business Productivity Solution - kostnadsfri svensk FileMaker 8-lösning

Business Productivity Solution - kostnadsfri svensk FileMaker 8-lösning


Business Productivity Solution är en användbar färdig lösning från FileMaker Inc. som i stora delar visar fördelarna med nyheterna i FileMaker Pro 8. Den är kostnadsfri och helt olåst, dvs helt anpassningsbar.
Den förutsätter givetvis FileMaker 8 för full funktionalitet, även om den går att öppna i FileMaker Pro 7.

Det följer med en 30-sidig pdf i vilken det beskrivs hur du anpassar lösningen för dina eller företagets ändamål.

Källa: Trigono AB