Certifiering FileMaker 11, uppe i 4 st!

Certifiering FileMaker 11, uppe i 4 st!

På löpande band certifierar sig killarna här.

Grattis till Johan Hedman!!!