Då är vi uppe i totalt 6 st certifierade Filemaker 12 utvecklare!

Då är vi uppe i totalt 6 st certifierade Filemaker 12 utvecklare!

Grattis till certifieringen!

Johan Hedman
Jan Karlsson
Thomas Ljungdell
Roger Engström
Frank Aarseth

(Johan Småros sedan tidigare)