FileMaker 10 Certifierad konsult nr 7

FileMaker 10 Certifierad konsult nr 7

Thomas Ljungdell är nu också certifierad utvecklare för FileMaker 10.
Han har många års erfarenhet av att bygga system i FileMaker.

Grävskopa lärde han sig att köra på 20 minuter.
Thomas Ljungdell är nu certifierad för FileMaker 10.