FileMaker 17 Certifiering igen

FileMaker 17 Certifiering igen

Vi har nu slagit rekord i antal certifierade utvecklare i aktuell version!
Följande utvecklare hos PositionEtt är nu certifierade i FileMaker 17:

Jonas Forsberg
Johan Småros
Tomas Hellberg
Vendela Berg
Thomas Ljungdell
Jan Karlsson
Roger Engström
Gustaf Ydström
Viktor Wiklund
Kristine Anmark
Leonard Winter