FileMaker 2023 är lanserad

Claris lanserade FileMaker 2023 den 25 april i år


Claris FileMaker Pro 2023

Torsdagen den 25 april släpptes den senaste versionen av FileMaker för såväl server som klient. Denna version innehåller flera efterlängtade funktioner för utvecklaren. För slutanvändaren kommer inte mycket synas på ytan, men utvecklaren kan ännu enklare skapa mer magi till användaren.

Vi förstår att du som kund och användare vill uppdatera snarast. Vår rekommendation är dock att kontakta oss först för att säkerställa att din applikation och din dator klarar den nya versionen.

Claris har under de senaste åren förändrat sitt sätt att arbeta internt. Man har gått från årliga och ibland inte ens det, versioner till att släppa nya versioner en gång i kvartalet. Claris har helt enkelt börjat arbeta mer agilt. Det märks på flera områden. Dels tätare versioner, dels mer kommunikation med oss som partners på ett tidigt stadium. Vi får genom de här förändringarna mer att säga till om i utvecklingsprocessen, vilket gynnar både oss och våra kunder.

FileMaker 19 lanserades för två år sedan. Under tiden som förflutit sedan dess har Claris hunnit släppa sex versioner av FileMaker 19. Nu tyckte Claris att det var dags att göra ett helt versionskliv. Internt heter den nya versionen 20, men externt har man valt att kalla den FileMaker 2023, en inte långsökt tanke är att vi kommer få en FileMaker 2024 om ett år. Om det blir så återstår att se.

Inte bara namnet har fått sig en uppfräschning. Även loggan har bytt utseende. Detta så det blir enklare för både oss som utvecklare och dig som användare att hålla isär de olika versionerna.

Vad ska vi titta efter?

Som användare, inte mycket alls eftersom de flesta nyheterna är tekniska förbättringar under huven. Som utvecklare finns en hel del. Bortsett från att vi alltid rekommenderar att uppdatera för att följa med operativsystemen och bibehålla hög driftsäkerhet, har underliggande SSL bibliotek uppdaterats. Servern har fått stöd för ARM-processorer och Ubuntu 22. Det är från och med FileMaker 2023 möjligt att verifiera användare via Active Directory även om du kör Ubuntu på servern.

Generella stabilitetsförbättringar och massor av buggfixar ger både ökad säkerhet och prestanda. Som grädde på moset har vi utvecklare fått en rad nya verktyg att använda oss av när vi bygger nya applikationer åt er eller bygger vidare på och förbättrar befintliga applikationer.

Parallellt med lanseringen av 2023 arbetar Claris med nya generationen FileMaker Pro som kort och gott kommer heta Claris Pro. Claris Pro kommer vara tätare knutet till Claris Connect och Claris Studio. Självfallet finns här även en Claris Server. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta.

Vad är då nytt?

En viktig sak som inte är förändrat är filformatet. Det är fortfarande .fmp12.
Utöver namnbyte och ny logga som vi nämnt ovan listar vi övriga nyheter här:

• 45-dagars prova på (tidigare 14 dagar).
• Över 500 buggfixar.
• Webdirect 2023 – förbättringar i skalbarhet, säkerhet och prestanda.
• ARM-processorer under Ubuntu 22 LTS.
• FileMaker Server använder nu Java 17 med betydligt bättre minneshantering.
• Active Directory support för Ubuntu via Directory Service.
• Separata loggfiler för FMSE (FileMaker Script Engine).
• Bättre notifieringar vid problem med backup via Admin Console.
• Windows Server config sparas vid avinstallation.
• Nytt scriptsteg för att använda Claris Connect.
• Stöd för OData 4.01 på FileMaker Server.
• ReadQRCode-funktion finns för FileMaker Pro på Windows och även FileMaker Server under Windows och Ubuntu Linux.
• Sätt in från URL har nu stöd för SFTP.
• Skicka mail från FileMaker stödjer nu äntligen OAuth 2.0 – för Microsoft 365 business eller Google Workspace.
• Utför script på server, med callback – Kör ett script från klienten på server med återkoppling till klienten när scriptet kört klart.
• Nytt scriptsteg för att förbättra möjligheterna att logga – OnWindowTransaction.

Kompatibilitet

Som vanligt när det släpps nya versioner av programvara behöver du ha koll på om du kan använda den. Det gäller såväl gentemot ditt operativsystem som gentemot den applikation byggd i programvaran du jobbar i. Om du hyr en branschanpassad app av oss kontaktar du oss för att kontrollera om den stöds. Vi testar alltid våra appar noggrant när en ny version av FileMaker lanseras för att säkerställa problemfri drift och funktion. Om du har ett egenutvecklat system som vi eller någon annan utvecklare byggt, kontaktar du med fördel den som byggt systemet. Är du osäker kan vi alltid hjälpa till med analysen av din situation.

Generellt kan du använda FileMaker Pro 2023 på macOS Monterey eller senare samt Windows 10 eller senare.
När du vill använda FileMaker Go krävs det iOS 16

För att använda FileMaker Server 2023 krävs det macOS Monterey eller senare eller Windows Server 2019 eller senare alternativt Ubuntu 20 eller senare (AMD och ARM)

Som alltid med nya versioner kan det leda till att det inte går att blanda olika versioner av FileMaker. I denna version 2023, behöver du hålla lite extra koll. Vill du använda någon del av plattformen måste du minst använda FileMaker 19.4.2. Det går att ansluta till en FileMaker 19.4.2 Server som lägst från en FileMaker Pro 2023 och du kan ansluta till en FileMaker 2023 Server med en FileMaker Pro 19.4.2 Osäker? Kontakta oss!

Vill du veta ännu mera eller diskutera utveckling av ditt system?

Då är det är bara att kontakta oss eller läsa mer på:

Publicerad: 2023-05-05