FileMaker 8-certifiering

FileMaker 8-certifiering


PositionEtt - Certifierade experter på FileMaker 8

Nu har fem stycken av våra utvecklare klarat det mycket kniviga internationella certifieringsprovet i FileMaker 8! Det är den näst högsta kvalificeringsgraden i FileMakers certifieringsprogram. Bara ett fåtal företag i Europa har uppnått denna nivå. Tidigare var vi certifierade för FileMaker 7.

Det innebär att vi våra utvecklare håller en mycket hög internationell nivå. Vi har även fått svart på vitt att både nya och gamla kunder även fortsättningsvis är i mycket goda händer när ni vill ha hjälp med FileMaker.

Certifiering inom FileMaker 7 eller 8 är det enda befintliga kunskapsmåttet som påvisar produktkännedom om FileMaker 7 eller 8.