FileMaker-API till P1 Datakassa

FileMaker-API till P1 Datakassa

Har du ett FileMaker-baserat kassasystem i din butik? Trivs du med det och skulle helst vilja fortsätta använda det även efter 1 jan 2010 när nya kassalagen träder i kraft?

Koppla samman FileMaker med FileMaker
Koppla ihop er FileMaker-kassa med vår godkända kassa via det API* som vi håller på att bygga! Med i princip inga förändringar i ert arbetsätt i butiken erhåller ni en godkänd kassa med koppling till Clean Cash® kontrollenhet och även tillgång till integrerad kortläsare om ni önskar.

Hur funkar det?
Ert FileMaker-program skickar automatisk över de artiklar som ni säljer i ert system till vår kassa som i sin tur skickar ner kvittodata till Skatteverkets kontrollenhet och skriver ut själva kvittot. Om ni önskar kan ni även använda vår integration mot Babs eller Point och använda integrerad kortläsare.

* API
Application Programming Interface - är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. I vårt fall ett FileMaker-program med ett annat FileMaker-program.