Ny FileMaker-certifiering

Ny certifiering i Claris FileMaker!


Claris FileMaker Certified Developer

En ny certifiering enligt Claris FileMaker Certification till PositionEtt AB

Vi gratulerar Jonas!

Jonas Forsberg

Till att ha klarat av certifieringsprovet och är därmed certifierad utvecklare i två år framåt!

Läs mer om FileMaker Certified Developer hos Claris.

Claris FileMaker Certified Developer

De flesta av våra utvecklare och projektledare har arbetat med FileMaker™ på heltid i flera år. Många av våra utvecklare är certifierade i ett flertal versioner. Vår ambition är att alltid ha utvecklare som är certifierade enligt senaste version av Claris FileMaker Certified Developer. Vi kan ge dig tips och professionella råd om hur du når framgång i ditt IT-projekt.

Publicerad: 2021-05-19