FileMaker Devcon 2015 - Johan Hedman

FileMaker Devcon 2015 - Johan Hedman

Johan Hedman gjorde succé på FileMaker Devcon 2015 i Las Vegas, USA.

Han föreläste om fördelar och möjligheter med FileMaker Webdirect.